Minimalizujte rizika projektového managementu v chemickém průmyslu

Uzavřete partnerství s námi jakožto s hlavním dodavatelem přístrojů pro minimalizaci rizik a optimalizaci kapitálových výdajů

Jako stavitel závodů nebo realizátor projektů (EPC – Engineering, Procurement, Construction = projektování, dodávky, stavby) jsou vaše hlavní úkoly v mezinárodních projektech dokončeny včas a v rámci rozpočtu. V chemickém a petrochemickém průmyslu lze vedoucí a realizační týmy projektu od sebe oddělit. Jakožto hlavní dodavatel přístrojového vybavení (MIV) s celosvětovou působností jsme schopni pomáhat vám k dodržování harmonogramu projektů a řídit náklady poskytnutím místní expertízy v oblasti projektového managementu.

Důvěryhodný partner pro vaše projekty v procesním průmyslu po celém světě

Vyžijte našich služeb hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV) ve vašich projektech v odvětví procesního průmyslu. Nechejte nás být vaším odborným partnerem od fáze prvotního konstrukčního návrhu (FEED, Front End Engineering Design) po výsledný provoz. Bez ohledu na to, o jaký chemický nebo petrochemický provoz se jedná, poskytneme vám podporu jako jediný partner, který přebírá úplnou odpovědnost za všechny související služby a umožňuje optimální realizaci projektu. Rozsah naší nabídky zahrnuje vše nezbytné, abychom splnili všechna vaše zadání:

 • Veškerá instrumentace a související služby

 • Jediný partner, který zaručí konzistentnost a předejde nejednoznačnostem

 • Zkušení profesionálové, kteří snižují množství neplánovaných změn pro zlepšení přesnosti dodržování harmonogramu

 • Vynikající procesy, metodologie a nástroje na podporu efektivity a opakovatelnosti pro snížení rizik

 • Standardizace zajišťuje omezení různorodosti, snižuje složitost realizace a minimalizuje náklady na údržbu, opravy a provoz

Co můžete dělat

Klepněte na tyto grafiky a zjistěte, jak můžeme přispět k řešení vašich projektů v procesním průmyslu.

Tradiční přístup k řešení projektů s několika dodavateli je z principu komplexní. ©Endress+Hauser

Tradiční přístup k řešení projektů s několika dodavateli je z principu komplexní.

Partnerství se společností Endress+Hauser jako s profesionálním projektovým partnerem vám pomůže zaručit konzistentnost. ©Endress+Hauser

Partnerství s námi jako s projektovým partnerem pomáhá zaručit konzistentnost a zamezuje nejednoznačnosti specifikací, dokonce i když jsou do systému začleněny produkty třetích stran.

Endress+Hauser je váš partner ve všech fázích vašich projektů! ©Endress+Hauser

Váš partner ve všech fázích! Partnerská spolupráce se schopným dodavatelem instrumentace, který převezme odpovědnost za veškeré dodávky, významným způsobem sníží riziko integrace jednotlivých prvků.

Grafika Endress+Hauser znázorňující nabídku služeb hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV). ©Endress+Hauser

Jakožto hlavní dodavatel přístrojového vybavení (MIV) jsme schopni vyplnit vaše konkrétní zadání projektu díky tomu, že naši instrumentaci a služby poskytujeme jako ucelený balíček v různých kombinacích.

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané globálně a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI. ©Endress+Hauser

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané globálně a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI (Project Management Institute) (průvodce PMBOK)

Cyklus naplánuj – proveď – ověř – jednej (PDCA) ©Endress+Hauser

1. Naplánuj (projektové plánování) 2. Proveď (vykonání prací na projektu podle plánu) 3. Ověř (odhalení odchylek mezi plánem a skutečným stavem) 4. Jednej (zavádění vhodných nápravných opatření)

Spolehněte se na nejmodernější nástroje pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat. ©Endress+Hauser

Spolehněte se na nejmodernější nástroje pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat.

Silné aliance a silní, otevření integrační partneři významně napomáhají k snížení vašich rizik © Endress+Hauser

Silné aliance a silní, otevření integrační partneři významně napomáhají k snížení vašich rizik a k snížení vašich nákladů na integraci jednotlivých prvků.

Harmonizovaný proces projektu na výstavbu nového chemického provozu

Projektový management

O krok napřed ve vašem projektu s naším přístupem v pozici MIV

Současný přístup, kdy se využívá více dodavatelů měřicích přístrojů, je z principu komplexní. Vyhodnocování více souborů cenových nabídek, komunikace s obrovskou skupinou kontaktních osob, koordinace a vykonávání několika různých procesů a postupů v důsledku znamenají vyšší nároky na práci, neefektivitu a rizika pro váš projekt. V případě partnerské spolupráce s námi jakožto hlavním dodavatelem přístrojového vybavení znamená, že celá oblast instrumentace, od měřicích převodníků po měřidla, příslušenství a služby, bude poskytnuta v podobě úplné a ucelené dodávky.

 • Jediná kontaktní osoba pro obchodní a realizační otázky snižuje komplexnost a rizika.

 • Technologičtí a bezpečnostní konzultanti budou do projektu zapojeni od časné fáze a bude tak zajištěn dostatek času pro práci na nejvhodnějších řešeních.

Inženýring

Rychlejší zapojení všech stran pro rychlejší uvedení na trh

Základy koncepce hlavního dodavatele přístrojového vybavení spočívají na brzkém zapojení do projektu, integrovaných týmech a jasné komunikaci, které vedou k snížení nepřesnosti, rizik i nákladů na projekt. V časné fázi projektu je stále čas promýšlet a projednávat konkrétní technická řešení. Tím lze předejít změnám instrumentace na poslední chvíli, neboť ta nejvhodnější technologie je zvolena již na začátku.

 • Rychlé dodání dokumentace, např. výkresů CAD, pro dřívější vyhodnocení modelů a schémat potrubních vedení k zajištění dřívějšího zahájení výroby a zkrácení harmonogramu.

 • Snížení rizika změn v instrumentaci během realizační fáze, protože správná technologie byla zvolena již napoprvé.

Pracovníci na pracovišti v projekční fázi v odvětví chemického průmyslu

Klid v duši díky agilní organizaci po vašem boku

Když je projekt dokončen a chemický provoz je spuštěn a v chodu, jsme vám stále k službám v průběhu celého životního cyklu provozu. Jakožto váš hlavní dodavatel přístrojového vybavení vám poskytneme podporu nejen během projekční a realizační fáze, ale také během fáze provozní. Tento důsledný přístup snižuje množství různých rozhraní a přechodů, ke kterým dochází během provozu v případě zapojení většího počtu dodavatelů.

 • Ušetřete čas díky rychlému získání dokumentace, jež je přístupná kdykoli a odkudkoli, například prostřednictvím mobilního telefonu.

 • Ušetřete náklady vzhledem k jednodušším procesům nákupu, skladování a údržby, oprav a provozu.

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Není důležité, jak rozsáhlý je váš projekt v procesním průmyslu nebo kolik je v něm zúčastněno partnerů, naši odborníci vám budou v rámci vašich obsáhlých projektů v procesním průmyslu poskytovat podporu na základě jejich rozsáhlého aplikačního know-how a expertízy v oblasti projektového managementu. Poskytneme vám podporu, jakou budete potřebovat, ke snížení rizik v rámci projektu, od prvotního konstrukčního návrhu až po realizaci a celé trvání životního cyklu provozu.

 • 4 týdny

  časové úspory z harmonogramu projektu díky využití naší elektronické výměny dat, pokud uvažujeme objednávku 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 80%

  úspory času využitého k vytváření projektových dokumentů, včetně CAD výkresů, při využití našeho konstrukčního nástroje, pokud uvážíme potřebu definovat 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 25 000 USD

  úspora za náhradní díly, když si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD