Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Polymerace v chemickém provozu

Zastaralá technologie a mechanická měření

Modernizace zastaralé technologie ve vašem chemickém procesu pomůže zamezit neplánovaným odstávkám zařízení

Když jsou mechanické měřicí technologie zastaralé, může objem času a nákladů na jejich údržbu rychle narůstat. Používání nedokonalého a zastaralého vybavení může navíc vést k nenadálým odstávkám, které se následně odrážejí jako finanční ztráty a snižují též bezpečnost a spolehlivost. Investice do nových technologií neznamenají jen držet náskok před modernizací, ale umožňují optimalizovat a usnadňovat procesy za účelem uspokojení požadavků trhu v chemickém průmyslu.

250,000

US dollars lost

stopping your olefin process, when using outdated mechanical measurement technology, according to industry experts

Chemical plant olefin process

Naše nabídka

Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů, jako například docílit špičkové funkční způsobilosti při snížených provozních nákladech, bez ohledu na to, o jaký proces nebo aplikaci se jedná. Díky našemu technologickému vybavení získáte přesné údaje a omezíte každodenní úsilí na minimum, což se odrazí v menší četnosti prostojů během procesu kalibrace a ověřovacích zkoušek. Díky našim celosvětově dostupným službám a prodejní síti, jejíž pobočky jsou i ve vašem regionu, se vám dostane nezbytné komplexní podpory, od výběru správného senzoru až po volbu vhodného plánu údržby. Nabízíme vám:

 • Bezpečné čištění a kalibrace přímo v procesu a dále autodiagnostika a bezproblémové ověřovací zkoušky s integrovanou technologií Heartbeat

 • Pokročilá diagnostika pro účely prevence neplánovaných odstávek zařízení

 • Pro rychlý přístup k důležitým informacím jsou mobilní data k dispozici v RFID štítku (Tag) přímo na místě instalace

 • Jednotné platformy převodníků podporující váš přístup k údržbě na bázi udržování spolehlivosti

 • Ideálně zvolené přístroje s jiskrovou bezpečností a vysokou přesností zajišťující spolehlivá data a bezpečnost procesu

Co můžete dělat

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte, jak můžete snížit své náklady na údržbu!

 • Procesní mapa dávkového reaktoru v chemickém průmyslu ©Endress+Hauser

  Díky moderním technologiím udržíte polymerační reaktor pod kontrolou.

 • procesní mapa výroby ethenu ©Endress+Hauser

  Modernizace vaší výroby ethenu zaručí dosažení hladkého procesu se spolehlivými údaji pro zvýšení produktivity a zamezování neplánovaným odstávkám zařízení.

 • procesní mapa věže na zchlazování olefinů ©Endress+Hauser

  Spolehlivé měření pH zchlazovací vody v pravidelných intervalech vyžaduje čistit senzor alespoň každý druhý den, což přináší značné úsilí a nároky, pokud jde o čas a lidský faktor.

 • procesní mapa procesu rektifikace olefinů ©Endress+Hauser

  Menší možnosti řízení procesu znamenají v důsledku nespolehlivou rektifikaci – například se zastaralou technologií pro měření hladiny nelze realizovat dálkové řízení.

Procesy a aplikace

Udržení technologií na nejmodernější úrovni pro optimalizovanou výkonnost

Dosažení špičkového výkonu v rámci vašich procesů za současného snížení provozních nákladů může být ve vašem každodenním hospodaření klíčové. Společně s tím je vaším cílem vyrábět výrobky nejvyšší kvality podle potřeb a požadavků zákazníka. Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí disponovat spolehlivými a přesnými údaji. Výměna zastaralých technologií pro mechanická měření vás posune o krok napřed. Jsme důvěryhodnými odborníky po vašem boku.

Míchací nádoba procesu polymerace v chemickém provozu – krystalizace ovlivňuje vaši výstupní linku

Řešení problémů spojených s vysokou viskozitou polymerů

Viskozita je důležitou vlastností kapalin a zásadním parametrem v řízení procesu polymerace. Jako proměnnou ji můžete používat pro monitorování kvality vašeho produktu. Když se používají starší zařízení se zastaralou technologií, je třeba čistit filtry v krátkých intervalech, aby se zamezilo zanesení měřicího zařízení a zastavení výroby. Náhradou mechanického měření za Coriolisový průtokoměr Promass I získáte následující výhody:

 • Není potřeba žádný filtr. To vám ušetří nejen náklady a čas na údržbu, ale zaručí vám to rovněž bezpečný a hladký průběh procesu

 • Měření několika veličin najednou, jako průtoku, hustoty, teploty a viskozity, přímo ve výrobní lince a v jediném bodě měření vám pomůže optimalizovat kvalitu vašeho produktu

 • Malý pokles tlaku díky konstrukci tvořené jedinou přímou trubicí

Náhrada pomocí PromassI v procesu polymerace pomůže zamezit krystalizaci a ušetří náklady na údržbu

Mimořádně dlouhá životnost s automatizovaným měřením pH

Při zchlazování olefinů vám může měření pH znečištěné zchlazovací vody v pravidelných intervalech významným způsobem pomáhat zamezit zanášení spodní části procesní věže. Senzor je třeba čistit alespoň každý druhý den, což vyžaduje značné úsilí a nároky, pokud jde o čas a lidský faktor. Pokud dané intervaly pro čištění nedodržíte, senzor je třeba po dvou týdnech zcela vyměnit. Naše zařízení Liquiline CDC90 prodlouží životnost vašeho senzoru více než 30krát.

 • Úspora času – díky čištění v průběhu samotného procesu a díky kalibraci bez nutnosti vyjímat elektrodu

 • Účinnost – díky autodiagnostickým systémům, jako jsou kontroly stavu senzoru

 • Bezpečnost osob a procesu – díky absenci nutnosti manipulovat se znečištěnou vodou

Měření pH: náš automatizovaný systém Liquiline prodlouží životnost vašeho senzoru více než 30krát

Zamezte neplánovaným odstávkám ve vašem provozu na rektifikaci olefinů

Když stoupne teplota aplikace, údržba a bezpečnost představují složité úkoly k řešení. Při používání starých magnetických zařízení na měření hladiny v prostředích s vysokou teplotou klesá úroveň bezpečnosti a měření nepřinášejí spolehlivé výsledky. Pokud navíc teplota stoupne příliš, dojde k neplánované odstávce zařízení. Náš radar s vedenými impulzy Levelflex vám může účinně pomoci udržet váš proces rektifikace pod kontrolou.

 • Průběžné a spolehlivé měření hladiny na principu měření doby letu impulzu (Time-of-flight ) za vysokých teplot

 • Použití druhé jednotky připojené k bezpečnostnětechnickému systému (SIS) pro zaručení bezpečnostní funkce

 • Nedochází k chybným aktivacím, které tvoří riziko zablokování zařízení a v důsledku toho i neplánované odstávky zařízení

Kolona na rektifikaci olefinů v chemickém provozu

Výhody

Díky více než 60 rokům zkušeností a know-how ohledně aplikací chemického průmyslu máme s našimi zákazníky dlouhodobé vztahy. Budeme dbát na to, abyste dostávali nezbytnou podporu – od výběru správného senzoru až po volbu vhodného plánu údržby. Základem vašeho úspěchu je náš celosvětově poskytovaný servis a obchodní síť, jejíž pobočky jsou i ve vašem regionu a jejichž zástupci jsou důvěryhodnými odborníky po vašem boku.

13 000

zaměstnanců po celém světě

až 130 000 eur

roční úspory nákladů na údržbu vaší pH elektrody, pokud se používá náš automatizovaný čisticí a kalibrační systém Liquiline, při předpokladu 10 míst měření ve vašem provozu

přes 650 000

úspěšných instalací Coriolisových průtokoměrů

Úspěšné projekty