Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Chemický provoz a prostředí

Bezpečný chemický proces a prostředí

Díky spolehlivým řešením pro měření lze splnit bezpečnostní cíle výrobního procesu

Procesy v chemickém provozu představují mnohé problémy při zpracování hořlavých a toxických látek. Při řešení těchto problémů mají chemické provozy za cíl dosahovat kvalitativně čisté produkty podle specifikací zákazníků. Toho se dosáhne vysokou účinností procesu, nízkou spotřebou energie a celkovou bezpečností pro osoby a prostředí.

234 mil.

tun amoniaku

je očekávaná celosvětová poptávka po amoniaku do roku 2021 podle Výroční zprávy o hnojivech konference Mezinárodní konference o hnojivech (IFA) 2017.

Souhrnná zpráva o hnojivech 2017 - 2021
Chemická továrna v noci - chemické procesy

Spolehlivá data v celém chemickém procesu

Abyste tyto problémy překonali a vyhověli požadavkům zákazníka, potřebujete k tomu měřicí přístroje a řešení, která vám umožní kontrolovat a ovládat složité chemické procesy, jako je např. extrakce, reakce, oddělování nebo filtrace. S naší kompletní nabídkou budete schopni splnit své cíle ve smyslu zlepšení provozuschopnosti a bezpečnosti vašeho provozu.

 • Nejširší portfolio bezpečnostních měření vyvinuté v souladu s principy bezpečnosti dané samotnou konstrukcí a při plnění norem pro prostředí s nebezpečím výbuchu: např. ATEX, FM, TIIS

 • Inteligentní senzory s funkční bezpečností podle IEC 61508, do úrovně SIL3 pro dokumentované postupy ověřovacích zkoušek

 • Bezpečnostní expertíza poskytovaná naší celosvětovou sítí

 • Semináře a školení na téma bezpečnosti a norem (např. ATEX, SIL, WHG) jako pomůcka ke vzdělávání pracovníků

Zlepšete bezpečnost chemických procesů

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte, jak dokážeme kontrolovat vaše kritické parametry.

 • Procesní schéma chemického dávkového reaktoru ©Endress+Hauser

  Bezpečnější měření průtoku v dávkovém reaktoru pomocí jiskrově bezpečných, skutečně dvouvodičových zařízení.

 • Procesní schéma destilace chemikálií ©Endress+Hauser

  Transparentní měření ve vašem destilačním procesu pro získávání spolehlivých dat, např. detekce hladiny amoniaku.

 • Procesní schéma skladování chemikálií ©Endress+Hauser

  Dosáhněte pokrytí více míst měření s pouze jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02 (schváleno podle předpisů pro zařízení pod tlakem, např. PED, ASME VIII).

Zabezpečení a účinnost současně

Přesná měření pro čistou kvalitu chemických produktů

Transparentní měření kritických procesních parametrů vám pomáhá dosahovat vašich cílů ve smyslu čistých produktů podle potřeb vašich zákazníků. Navíc to zaručuje bezpečný chemický proces a prostředí. Pokud vybavíte svůj dávkový reaktor našimi skutečně dvouvodičovými zařízeními na měření průtoku a hladiny, získáte potřebnou přesnost, ušetříte náklady na zapojení a prostor na kabelových lávkách.

 • Vyšší bezpečnost díky jiskrově bezpečnému výstupu

 • Obsáhlá koncepce Ex ia se schváleními platnými po celém světě

 • Vyhněte se odstávkám provozu díky podpoře rychlých rozhodnutí v případě závady (v souladu s NE 107)

 • Jednodušší postup ověřovacích zkoušek s technologií Heartbeat

Skutečně dvouvodičové zařízení, napájení po smyčce, v aplikaci

Neustálá detekce hladiny amoniaku v separátoru

Odpařování kapalných chemikálií, jako například amoniaku nebo alkoholů z vody, vytváří rizika při zahřívání dané nádoby. Je nutné stále udržovat správnou hladinu. Regulace výšky hladiny vyžaduje vysoce spolehlivé a přesné přístroje a techniky. Náš inovativní přístroj Levelflex FMP54 poskytuje kompenzaci plynné fáze – ideální řešení pro přesné měření hladiny v aplikacích s plyny při vysoké hustotě.

 • Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku

 • Úspora času i nákladů díky jednoduché koncepci kontrolního testu podle SIL/WHG

 • Bezpečnost procesu díky dvojité keramické spojce a plynotěsné průchodce

 • Možnost získání dat v reálném čase a diagnostiky díky protokolu HART

Nádoba na destilaci chemikálií, amoniak

Neustálá detekce teploty amoniaku v zásobní nádrži

Amoniak je toxický plyn, pokud se skladuje při pokojové teplotě. Z tohoto důvodu je nejlepší skladovat ho v kapalném skupenství při teplotě −33 °C. Je důležité měřit teplotu tekutiny a stěny nádrže, aby bylo zaručeno, že nedochází k výskytu „horkých bodů“. Je potřeba velmi robustní systém, protože přístup do naplněné nádrže není možný. Na základě kombinace naší technologie StrongSens s naším systémem MultiSens TMS01 jsme schopni poskytnout vám velmi robustní senzory.

 • Vyšší bezpečnost díky kompletnímu mapování stavu v celé nádrži (až do délky 100 m) s jediným procesním připojením

 • Nižší náklady na údržbu vzhledem k delší provozní životnosti senzoru

Skladovací nádrž na chemikálie, amoniak

Výhody

Bezpečný chemický proces a prostředí jsou v naší společnosti vnímány za extrémně důležité podmínky provozu. Z tohoto důvodu nesou provozovatelé chemických provozů zvláštní odpovědnost s ohledem na bezpečnost jejich procesu a okolního prostředí. Aby této své odpovědnosti dostáli, potřebují důvěryhodného partnera. Poskytujeme podporu provozovatelům chemických provozů a rovněž technickým a řídicím pracovníkům zodpovídáním jakýchkoli dotazů k tomu, jak naše přístroje a řešení mohou zvýšit bezpečnost jejich procesů a současně efektivitu.

až 40 %

zmenšení objemu odstávek zařízení díky využití koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku.

50 %

úspora vašeho času díky jednoduché koncepci kontrolního testu podle SIL/WHG.

až 30 %

je množství míst měření, jež lze pokrýt s pouze jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02, které jsou k dispozici se schválením podle mezinárodních předpisů pro zařízení pod tlakem, např. PED, ASME VIII).

Úspěšné projekty