Inženýrské služby v místě provozu u projektů v chemickém průmyslu

Využívání inženýrských služeb přímo v místě provozu zajistí spolehlivé služby a řešení pro váš projekt

U kapitálových projektů v chemickém nebo petrochemickém průmyslu můžete čelit problémům ve smyslu snižování rizik, dodržování projektového harmonogramu a rozpočtu na projekt. Vše z toho může pečlivě řídit a podporovat odborný technik zapojený do projektu, který disponuje rozsáhlým know-how v oblasti instrumentace a úzce spolupracuje s konstrukčním týmem. To je jedním z řešení, která napomáhají k úspěchu u kapitálových projektů.

Spolehlivý partner, jehož můžete kontaktovat, kdykoli potřebujete

Vzhledem k jejich velikosti jsou komplexní projekty stále náročnější a současně se musí důsledně držet přísných harmonogramů a rozpočtů, a zásadním tématem je navíc bezpečnost. Pro tyto typy projektů jsou potřeba zkušenosti. Z tohoto důvodu se můžete po dohodě s klientem rozhodnout pro zapojení některého z našich odborníků v příslušném oboru do vašeho konstrukčního týmu. Tím bude zaručeno omezení rizik a zvýšení efektivity v průběhu projektu. Rozsah naší nabídky zahrnuje vše nezbytné, abychom splnili všechna vaše zadání:

 • Poskytnutí inženýrské expertízy v oblasti instrumentace

 • Poskytování znalostí a expertízy ohledně produktů, řešení a služeb v souvislosti s polními přístroji pro procesní automatizaci

 • Úzká spolupráce s technickými obory využívanými v místě provozu, včetně vašich různých pracovišť po celém světě

 • Okamžité řešení případných problémů, díky tomu dodržování projektového harmonogramu a rozpočtu

 • Omezení opakující se externí komunikace a prodlev způsobených e-mailovou a telefonickou komunikací – tím je zachována produktivita vašich zdrojů

Zlepšete harmonogram svého projektu

Endress+Hauser je váš partner ve všech fázích vašich projektů! ©Endress+Hauser

Pokud máte odborného technika zapojeného do práce projektového týmu přímo v místě provozu, pomůže vám to ušetřit čas díky správnému výběru a určení specifikací příslušných přístrojů.

Omezení rizik díky inženýrským službám přímo v místě provozu

Dohoda mezi společností EPC, klientem a společností Endress+Hauser o zapojení odborného technika do projektového týmu

Přizvěte odborníka do svého týmu a zjistěte další volitelné možnosti

Prvním krokem před zahájením prací na podrobnostech pro podstatný projekt v petrochemickém nebo chemickém průmyslu je pro všechny zúčastněné strany přijetí rozhodnutí o využití inženýrských služeb od společnosti Endress+Hauser poskytovaných přímo v místě provozu. Uzavře se dohoda mezi vámi, konstrukčním týmem a námi o zapojení některého z našich odborníků v příslušném oboru do vašeho projektového týmu přímo v místě jeho činnosti.

Lokální inženýrské služby na pracovišti společnosti EPC k zajištění snížení rizik a rozpočtových úspor

Úzká spolupráce v týmu zaručuje ještě lepší kontrolu

Pokud má váš klient jakýkoli problém nebo máte vy otázku ohledně rozměrů nebo jiných technických aspektů týkajících se procesní instrumentace a konstrukčního návrhu, náš oborový expert je okamžitě při ruce, aby poskytl asistenci:

 • Doporučil nejlepší postup a stanovil vhodnou technologii s ohledem na dané aplikace

 • Odborník v místě činnosti koordinuje vyjasnění technických otázek během kratší doby

 • Integrace všech dostupných nástrojů, jako například Central Engineering Platform a SPI Integration, a rovněž systém řízení zdrojů do projektu

Odborný technik společnosti Endress+Hauser lokálně zapojený do týmu přímo v provozu pro kritické aplikace

Klid v duši díky oborovému expertovi po vašem boku

Odborný technik zapojený do týmu bude angažovaně podporovat projektový tým během celého životního cyklu projektu pro zaručení hladkých přechodů všech jeho fází.

 • Záruka, že proces technického schvalování bude vykonán přesně.

 • Jediná osoba nese odpovědnost za celý soubor činností týkajících se instrumentace – konstrukční návrh -> nákup -> uvedení do provozu

 • Návštěva provozu během uvádění do provozu pro kritické aplikace

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Není důležité, jak rozsáhlý je váš projekt v chemickém průmyslu nebo kolik je v něm zúčastněno partnerů, náš lokálně nasazený oborový expert bude vašemu týmu poskytovat podporu přímo v místě provozu na základě jeho rozsáhlého aplikačního know-how a expertízy v oblasti projektového managementu. Poskytneme vám podporu, jakou budete potřebovat, ke snížení rizik v rámci projektu, od prvotního konstrukčního návrhu až po realizaci.

 • 90 %

  všech vašich otázek vyvstalých v rámci projektu je zodpovězeno přímo na místě, když využijete náš program lokálně poskytovaných inženýrských služeb, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 10 dní

  úspory času v harmonogramu, když se do projektového týmu začlení některý z našich oborových expertů a pokud uvažujeme projekt s 1 000 položkami k nastavení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 25 000 USD

  úspora za náhradní díly, když si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD