IIoT v chemickém průmyslu

Odemkněte celý potenciál provozní instrumentace pro zvýšení produktivity a omezení odstávek zařízení

IIoT je horké téma. Co to však přesně znamená pro chemický průmysl? Stručně řečeno, IIoT označuje informační systém, který umožňuje propojení mezi jednotlivými senzory. U společnosti Endress+Hauser věříme tomu, že tato síť může poskytnout nové zajímavé výhody týkající se obchodních procesů našich zákazníků díky inteligentnímu využití obrovského množství dat vytvářených instrumentací. Chemické společnosti, které hledají cesty k zlepšením, mohou těchto informací využívat k dosažení vyšší úrovně produktivity nejbezpečnějším možným způsobem.

Co může IIoT udělat pro vás

Marže v chemickém průmyslu jsou nízké a konkurence nelítostná, proč tedy nevyužít v plné šíři výhody technologie k navýšení efektivity? Vaše provozní instrumentace vytváří obrovská množství dat, která jsou doposud povětšinou ponechávána bez využití. Aby se z nich získala skutečná hodnota, tato data je třeba analyzovat a převést na konkrétní akce. Právě z toho důvodu jsme vyvinuli ekosystém Netilion s různými aplikacemi IIoT, které přetvářejí provozní data na informace umožňující přímé reakce, přičemž se vyhýbají tradiční pyramidě automatizačních systémů.

 • Využívejte data z provozní instrumentace v nové dimenzi – naše aplikace a algoritmy převádějí data na informace umožňující přímou reakci

 • Získejte větší přehled o vaší instalované bázi zařízení a přijímejte vhodnější rozhodnutí pro zlepšení údržby, výroby, provozu a dodavatelského řetězce

 • Vytvářejte automaticky digitální dvojčata prostřednictvím zařízení „edge device“ pomocí jednoduchého systému s podporou připojení plug-and-play, bez nutnosti zásahu do vašeho systému DCS

 • Řešte neočekávané chyby instrumentace odkudkoli pomocí svého tabletu nebo chytrého telefonu

Zjistěte, jak můžeme podpořit vaši cestu k digitalizaci

digitalizace, IoT, připojení, aplikace iot ©Endress+Hauser

Pomáháme zákazníkům získat lepší přehled o jejich klíčových obchodních procesech prostřednictvím sady služeb, které převádějí data do cenných informací. Společně vytvářejí náš ekosystém Netilion IIoT.

aplikace Iot, digitalizace, provozní instrumentace, cloud, otevřená integrace ©Endress+Hauser

Náš certifikovaný ekosystém Netilion IIoT pro využití a správu provozních aktiv je rovněž otevřený pro provozní zařízení a cloudová prostředí od jiných dodavatelů.

Namur, otevřená architektura namur, otevřená integrace, noa ©Endress+Hauser

V souladu s otevřenou architekturou Namur (Namur Open Architecture – NOA) naše síť IIoT tvoří paralelní kanál přenášející data přímo do cloudového prostředí – bez nutnosti zásahu do tradiční architektury provozu.

Aplikace

data, provozní instrumentace, připojení, edge device, IoT, chemický průmysl 4.0

Využívejte data z provozní instrumentace v nové dimenzi

Připojení je klíčem k digitalizaci. Společnost Endress+Hauser přistupuje k schopnosti připojení dvěma způsoby, buď prostřednictvím zařízení edge device, nebo připojením předmětných zařízení přímo k IT:

 • Zařízení edge device vytvářejí můstek mezi provozem, přístrojem a cloudovým prostředím Endress+Hauser. Nabízejí snadné použití a instalaci způsobem plug-and-play (zapojit a používat)

 • Zařízení vybavená SIM kartou mají schopnost připojit se přímo k rozbočovači IIoT bez jakéhokoli zařízení edge device mezi nimi – tím se otevírají nedozírné nové možnosti

digitální dvojčata, aplikace scanner, IoT, tagy, RFID, chemický průmysl 4.0

Aplikace Scanner: vytvářejte digitální dvojčata za méně než 60 sekund

Základem všech aplikací v naší nabídce pro Netilion je aplikace Scanner. S její pomocí můžete vytvářet digitální dvojčata všech vašich provozních aktiv v podstatě okamžitě. Jednoduše načtete kód QR, který je uveden na všech zařízeních Endress+Hauser a mnoha produktech od jiných výrobců, nebo načtete značku RFID a tak vytvoříte digitální dvojče včetně fotografií, tagů, souřadnic GPS, kritických parametrů, výrobního čísla atd. Když budete mít digitální dvojčata vašich prvků připravená, můžete začít využívat další služby Netilion.

 • Stáhněte si zdarma aplikaci Scanner pro zařízení iPhone nebo Android

analytics, data, IoT, IBA, instalovaná báze, optimalizace údržby, chemický průmysl 4.0

Aplikace Netilion Analytics: zprůhledněte svůj provoz

Aplikace Netilion Analytics nabízí průběžnou a automatizovanou analýzu vašich digitálních dvojčat. Aplikace Analytics generuje živý protokol znázorňující ucelenou a stručnou analýzu vaší instalované báze. Pouhými několika kliknutími získáte úplný přehled o počtu provozních aktiv, o výrobcích, zastaralých zařízeních a jejich možných nástupcích k nahrazení. Jakožto manažer údržby máte stanoveny klíčové ukazatele výkonnosti, jako například počet dodavatelů a odstávek provozu – v podobě aplikace Analytics máte vhodný nástroj pro zlepšení všech těchto oblastí, na všech vašich zařízeních, navíc kdekoli, kde se právě pohybujete.

Field Xpert SMT70, Health, dokumentace, prostředí s nebezpečím výbuchu, chyby

Aplikace Netilion Health: vše pod kontrolou, ať jste právě kdekoli

Když dojde k neočekávané chybě, zásadní je rychlá reakce. Právě to je účelem aplikace Netilion Health: cloudové prostředí identifikuje danou chybu a poskytne pokyny k jejímu vyřešení. Není třeba vracet se do kanceláře a hledat tu správnou dokumentaci. Svůj problém můžete vyřešit odkudkoli. Pomocí aplikace Netilion Health mohou zaměstnanci omezit objem svého času stráveného v provozu a zvýšit svou produktivitu. A jestliže máte obavy ohledně prostředí s nebezpečím výbuchu, máme pro vás náš tablet Field Xpert SMT70.

certifikace, zabezpečení dat, licence eurocloud

Zabezpečení dat: s certifikací od hlavy až po paty

V chemickém průmyslu se vše točí kolem bezpečnosti. Tento aspekt přesahuje i do digitálního světa, a právě proto je naše celá nabídka certifikována pro zaručení maximální úrovně zabezpečení dat. Od zařízení edge device po data zákazníků v cloudovém prostředí – používáme nejmodernější mechanismy zabezpečení:

 • Šifrovací metody s dlouhými kódovacími klíči (HTTPS / TLS s SHA-256)

 • Spolupráce s certifikovanými datovými centry (např. ISO 27001)

 • Certifikace nezávislou organizací, s licencí „EuroCloud“ s hodnocením 4 hvězdiček

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Běžným problémem v chemickém průmyslu jsou odstávky zařízení a neplánovaná údržba. IIoT a tzv. velká data nabízejí zajímavé nové možnosti pro boj s těmito problémy. Společnost Endress+Hauser vyvinula koncepci a nástroje, jež pomohou našim zákazníkům z chemického průmyslu zahájit digitalizaci jejich provozů bezpečnou a jednoduchou cestou. Máte-li nás po svém boku jakožto svého dlouhodobého partnera, můžete se chopit příležitostí vyplývajících z IIoT a zlepšit své výrobní procesy a podpořit produktivitu svých pracovníků.

 • 30 %

  aktiv nainstalovaných v provozech je zastaralých a tento stav vede k neplánovaným odstávkám.

 • 25 000

  stavů zařízení k dispozici pro získání uceleného přehledu.

 • 0 hodin

  nároků na programování v systémech DCS/PLC díky automatizované aktualizaci nahrazených zařízení.