Minimalizujte rizika projektového managementu v chemickém průmyslu

Uzavřete partnerství s námi jakožto hlavním dodavatelem přístrojů pro minimalizaci rizik a optimalizaci kapitálových výdajů

Jako stavitel závodů nebo realizátor projektů (EPC – Engineering, Procurement, Construction = projektování, dodávky, stavby) jsou vaše hlavní úkoly v mezinárodních projektech dokončeny včas a v rámci rozpočtu. V chemickém a petrochemickém průmyslu lze vedoucí a realizační týmy projektu od sebe oddělit. Jakožto hlavní dodavatel přístrojového vybavení (MIV) s celosvětovou působností jsme schopni pomáhat vám k dodržování harmonogramu projektů a řídit náklady poskytnutím místní expertízy v oblasti projektového managementu.

Důvěryhodný partner pro vaše projekty v procesním průmyslu po celém světě

Vyžijte našich služeb hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV) ve vašich projektech v procesním průmyslu. Nechejte nás být vaším odborným partnerem od fáze prvotního konstrukčního návrhu (FEED, Front End Engineering Design) po výsledný provoz. Bez ohledu na to, o jaký chemický nebo petrochemický provoz se jedná, poskytneme vám podporu jako jediný partner, který přebírá úplnou odpovědnost za všechny související služby a umožňuje optimální realizaci projektu. Rozsah naší nabídky zahrnuje vše nezbytné, abychom splnili všechna vaše zadání:

 • Veškerá instrumentace a související služby

 • Jediný partner, který zaručí konzistentnost a předejde nejednoznačnostem

 • Zkušení profesionálové, kteří snižují množství neplánovaných změn pro zlepšení přesnosti dodržování harmonogramu

 • Vynikající procesy, metodologie a nástroje na podporu efektivity a opakovatelnosti pro snížení rizik

 • Standardizace zajišťuje omezení různorodosti, snižuje složitost realizace a minimalizuje náklady na údržbu, opravy a provoz

Co můžete dělat

Klepněte na tyto grafiky a zjistěte, jak můžeme přispět k řešení vašich projektů v procesním průmyslu.

Tradiční přístup k řešení  projektů s několika dodavateli je z principu komplexní. ©Endress+Hauser

Tradiční přístup k řešení projektů s několika dodavateli je z principu komplexní.

Partnerství se společností Endress+Hauser jako profesionálním projektovým partnerem vám pomůže zaručit konzistentnost. ©Endress+Hauser

Partnerství s námi jako projektovým partnerem pomáhá zaručit konzistentnost a zamezuje nejednoznačnosti specifikací, dokonce i když jsou do systému začleněny produkty třetích stran.

Endress+Hauser je váš partner ve všech fázích vašich projektů! ©Endress+Hauser

Váš partner ve všech fázích! Partnerská spolupráce se schopným dodavatelem instrumentace, který převezme odpovědnost za veškeré dodávky, významným způsobem sníží riziko integrace jednotlivých prvků.

Grafika Endress+Hauser znázorňující nabídku služeb hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV). ©Endress+Hauser

Jakožto hlavní dodavatel přístrojového vybavení (MIV) jsme schopni vyplnit vaše konkrétní zadání projektu díky tomu, že naši instrumentaci a služby poskytujeme jako ucelený balíček v různých kombinacích.

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané celosvětově a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI. ©Endress+Hauser

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané celosvětově a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI (Project Management Institute) (průvodce PMBOK)

Cyklus naplánuj – proveď – ověř – jednej (PDCA) ©Endress+Hauser

1. Naplánuj (projektové plánování) 2. Proveď (vykonání prací na projektu podle plánu) 3. Ověř (odhalení odchylek mezi plánem a skutečným stavem) 4. Jednej (zavádění vhodných nápravných opatření)

Spolehněte se na nejmodernější nástroje pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat. ©Endress+Hauser

Spolehněte se na nejmodernější nástroje pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat.

Silné aliance a silní, otevření integrační partneři významně napomáhají k snížení vašich rizik © Endress+Hauser

Silné aliance a silní, otevření integrační partneři významně napomáhají k snížení vašich rizik a k snížení vašich nákladů na integraci jednotlivých prvků.

Harmonizovaný proces projektu na výstavbu nového chemického provozu

Projektový management

O krok napřed ve vašem projektu s naším přístupem v pozici MIV

Současný přístup, kdy se využívá více dodavatelů měřicích přístrojů, je z principu komplexní. Vyhodnocování více souborů cenových nabídek, komunikace s obrovskou skupinou kontaktních osob, koordinace a vykonávání několika různých procesů a postupů v důsledku znamenají vyšší nároky na práci, neefektivitu a rizika pro váš projekt. V případě partnerské spolupráce s námi jakožto hlavním dodavatelem přístrojového vybavení znamená, že celá oblast instrumentace, od měřicích převodníků po měřidla, příslušenství a služby, bude poskytnuta v podobě úplné a ucelené dodávky.

 • Jediná kontaktní osoba pro obchodní a realizační otázky snižuje komplexnost a rizika.

 • Technologičtí a bezpečnostní konzultanti budou do projektu zapojeni od časné fáze, a bude tak zajištěn dostatek času pro práci na nejvhodnějších řešeních.

Projekční činnosti

Rychlejší zapojení všech stran pro rychlejší uvedení na trh

Základy koncepce hlavního dodavatele přístrojového vybavení spočívají v brzkém zapojení do projektu, integrovaných týmech a jasné komunikaci, které vedou k snížení nepřesnosti, rizik i nákladů na projekt. V časné fázi projektu je stále čas promýšlet a projednávat konkrétní technická řešení. Tím lze předejít změnám instrumentace na poslední chvíli, neboť ta nejvhodnější technologie je zvolena již na začátku.

 • Rychlé dodání dokumentace, např. výkresů CAD, pro dřívější vyhodnocení modelů a schémat potrubních vedení k zajištění dřívějšího zahájení výroby a zkrácení harmonogramu.

 • Snížení rizika změn v instrumentaci během realizační fáze, protože správná technologie byla zvolena již napoprvé.

Pracovníci na pracovišti v projekční fázi v chemickém průmyslu

Klid v duši díky agilní organizaci po vašem boku

Když je projekt dokončen a chemický provoz je spuštěn a v chodu, jsme vám stále k službám během celého životního cyklu provozu. Jakožto váš hlavní dodavatel přístrojového vybavení vám poskytneme podporu nejen během projekční a realizační fáze, ale také během fáze provozní. Tento důsledný přístup snižuje množství různých rozhraní a přechodů, ke kterým dochází během provozu v případě zapojení většího počtu dodavatelů.

 • Ušetřete čas díky rychlému získání dokumentace, jež je přístupná kdykoli a odkudkoli, například prostřednictvím mobilního telefonu.

 • Ušetřete náklady vzhledem k jednodušším procesům nákupu, skladování a údržby, oprav a provozu.

Prohlédněte si naše portfolio!

Setkejte se s naším odborníkem

Naši odborníci ze společnosti Endress+Hauser mají za sebou desítky let zkušeností v daném odvětví a do detailu rozumí vašim výrobním procesům. Bohaté zkušenosti společně s naším jedinečným souborem nástrojů projektového managementu jim umožňují pomáhat vám k dosažení úspěchu ve vašem projektu. Právě z toho důvodu se u společnosti Endress+Hauser označujeme jako „lidé pro procesní automatizaci“ – setkejte se s Johnem Havemanem, jedním z těchto lidí.

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Není důležité, jak rozsáhlý je váš projekt v procesním průmyslu nebo kolik je v něm zúčastněno partnerů, naši odborníci vám budou v rámci vašich obsáhlých projektů v procesním průmyslu poskytovat podporu na základě jejich rozsáhlého aplikačního know-how a expertízy v oblasti projektového managementu. Poskytneme vám podporu, jakou budete potřebovat, ke snížení rizik v rámci projektu, od prvotního konstrukčního návrhu až po realizaci a celé trvání životního cyklu provozu.

 • 4 týdny

  časové úspory z harmonogramu projektu díky využití naší elektronické výměny dat, pokud uvažujeme objednávku 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 80 %

  úspory času využitého k vytváření projektových dokumentů, včetně CAD výkresů, při využití našeho konstrukčního nástroje, pokud uvážíme potřebu definovat 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 25 000 USD

  úspora za náhradní díly, když si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD