Optimalizace MRO v chemických provozech

Plňte své cíle z hlediska využitelnosti a spolehlivosti technologií v chemickém procesu a dosáhněte současně efektivity

Na údržbu, opravy a provozní operace se často nahlíží jako na problematické úkoly spojené s vysokými náklady. Je však nezbytné zaručit provozní využitelnost dílů, které podporují spolehlivost vybavení. Mezi náročné úkoly patří integrující plánování v celém rozsahu systému, zvyšování spolehlivosti a využitelnosti fyzických aktiv, optimalizace skladových zásob a realizace efektivního řízení výdajů. Na základě našeho přístupu vám poskytneme podporu při optimalizaci údržby, oprav a provozních operací ve vašem chemickém provozu.

Spolehlivá data k MRO a o zastarávání zařízení ve vašem chemickém procesu

Interní nebo externí průmyslové normy, tj. ISO, FDA nebo HACCP, po vás vyžadují, abyste měli návaznou dokumentaci své procesní instrumentace? Hledáte efektivní, výkonné řešení pro řízení provozních aktiv bez tištěné dokumentace, které lze integrovat s vašimi obchodními procesy a snižuje náklady a chybovost? Naše nabídka v oblasti MRO pomůže optimalizovat váš chemický provoz a podpoří rozhodovací procesy. Zajistíme vám:

 • Workshop „As-Is and To-Be“ – Prozkoumá se stávající situace (As-Is) a na základě toho se odhalí potenciály k zlepšením. Tato zlepšení a nová řešení se využití k navržení zlepšené situace (To-Be).

 • Budou poskytnuta doporučení podle navržené situace „To-Be“, a to včetně vysvětlení jejich jednotlivých výhod.

 • Implementace a realizace navržené situace „To-Be“ – Na základě návrhu rozfázovaného plánu postupu včetně doporučení rozčleněných na implementační a realizační balíčky.

Zlepšete využitelnost svých chemických procesů

Grafické vyjádření kroků optimalizace MRO ©Endress+Hauser

Tato grafika znázorňuje kroky, které je třeba učinit k dosažení optimalizace MRO ve vašem chemickém provozu

Využitelnost a účinnost současně

MRO v chemickém provozu

Zvyšte svou OEE při současném snížení rizik a zmenšení objemu odstávek

Efektivní optimalizace procesů nebo úspěšné implementace projektů se nedějí pouze na papíře, děje se tak rovněž v myslích lidí a ve způsobu, jakým pracují. Proto jsme vyvinuli standardní službu vhodnou pro všeobecný procesní průmysl na základě obecných modelů řízení podnikových procesů. Naše nabídka pro optimalizaci MRO ve vašem chemickém závodě vám pomůže přijímat vždy správná rozhodnutí.

Pracovníci v chemickém provozu

Trvale udržitelný program k získání kontroly nad vaší instalací

V rámci workshopu na téma podnikových procesů vám poskytneme podporu při definování obsahu všech relevantních kroků. Analýza stavu „As-Is“ představuje aktuální situaci. Tento krok je potřeba k pochopení dopadu změny mezi stávající situací a situací novou. Situace „To-Be“ zahrnuje popis procesu, nové systémové architektury, související pracovní postupy a výměnu informací mezi různými systémy. Představuje tak realistické a nejlepší možné řešení.

 • Výsledek pomůže každému pochopit, co jsou potřebné „utišující prostředky“ a čeho lze implementací nezbytných kroků dosáhnout.

 • Obsáhlý dokument souhrnně představuje scénáře návratnosti nebo potenciálních úspor. Tyto výsledky budou prezentovány vašim zainteresovaným subjektům a managementu, aby plánovanou změnu odsouhlasili.

Pracovníci v chemickém provozu

Optimalizujte svou údržbu, opravy a provoz použitím osvědčené metodologie

Tato metodologie je využívána ve více než 70 případech v několika odvětvích včetně chemického průmyslu. Díky strukturovanému přístupu a jasnému, rozfázovanému plánu postupu na základě doporučení k zlepšením je úspěch mnohem udržitelnější.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Bez ohledu na to, jak náročné jsou vaše cíle v oblasti údržby, naši odborníci vám při optimalizaci MRO poskytnou potřebnou podporu. Poskytneme vám podporu v rámci celé implementace udržitelného programu sledování zastarávání vybavení, přičemž vám pomůžeme splnit vaše cíle z hlediska využitelnosti a spolehlivosti vašeho chemického procesu.

 • 67%

  snížení rizika využíváním diagnostiky přístrojů, navíc související snížení počtu pracovníků přímo v provozu, a tím také zvýšení bezpečnosti.

 • 50%

  zmenšení vašich skladových zásob díky používání vhodného programu na sledování zastarávání vybavení.

 • 25%

  navýšení doby zařízení v provozu díky implementaci dokonale vyvážené strategie optimalizace MRO na základě osvědčené metodologie.