Optimalizace chemických technologií pro zaručeně kvalitní data

Konstrukční nástroje poskytují konzistentní data ve všech fázích vašeho projektu a tím současně zaručí klid vaší mysli

Udržovat bezchybnou databázi v průběhu chemického projektu není snadné. K splnění tohoto náročného úkolu pomohou naše nejmodernější konstrukční nástroje. Zajistí vše od elektronické výměny dat s vaším konstrukčním softwarem přes eliminaci duplicitních záznamů a zaručení kvality dat až po export modelů/výkresů CAD, když je potřebujete. Aby bylo zajištěno včasné dodávání dokumentů a instrumentace, používáme náš nástroj pro projektový management, který odráží časovou přímku vašeho projektu.

Trvalá kvalita dat od fáze prvotního konstrukčního návrhu po výsledný provoz

S našimi konstrukčními nástroji, které jsou naprogramovány 400 zaměstnanci společnosti Endress+Hauser věnujícími se výhradně oblasti IT a výpočetních nástrojů, zaručíme hladký přenos dat v rámci celé konstrukčně-projekční fáze vašeho projektu. Snížení chybovosti napomáhá k udržování harmonogramu vašeho projektu a k včasnému dodávání výstupů. Abychom těchto cílů dosáhli, pracujeme s nejmodernějšími nástroji, jako například:

 • Central Engineering Platform jakožto centrální informační ústředna

 • Applicator pro výběr a výpočet

 • Konfigurátor

 • Dokumenty CAE (výkresy CAD a schéma elektrického zapojení)

 • Standardizovaná dokumentace pro rychlejší schvalování přístrojů

Jak přistupujeme k optimalizaci chemických technologií?

Klepněte na tyto grafiky a zjistěte, jak vám můžeme pomoci při vašich konstrukčně-projekčních pracích.

Grafika znázorňující použití nejmodernějších nástrojů pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat. ©Endress+Hauser

Vybereme vždy ten správný přístroj podle požadavků vašeho projektu a vaší aplikace

Snímek obrazovky z Endress+hauser Central Engineering Platform ©Endress+Hauser

Konstrukčně-projekční platforma je naší centrální informační ústřednou. V této platformě generujeme a spravujeme veškerou konstrukční dokumentaci pro váš projekt

Snímek obrazovky z Applicator pro správný výběr nástrojů. ©Endress+Hauser

Vybereme správný nástroj, který bude nejlépe vyhovovat požadavkům vašeho projektu a příslušné aplikaci.

Snímek obrazovky z Applicator pro výpočet. ©Endress+Hauser

Přesně vypočítáme parametry nástroje z procesních dat shromážděných z vašeho konstrukčního softwaru.

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané globálně a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI. ©Endress+Hauser

Nástroj na projektový management napomáhá plnit harmonogram projektu. Naše interní procesy jsou standardizované, využívané globálně a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI (Project Management Institute) (průvodce PMBOK).

Trvalý tok dat během všech fází vašeho projektu

Applicator na tabletu

Fáze prvotního konstrukčního návrhu – detailní konstrukční návrh

Nástroj od společnosti Endress+Hauser se využívá jako podpůrná pomůcka pro váš projekt ve fázi prvotního a detailního konstrukčního návrhu a představuje ucelenou konstrukční platformu. Prostřednictvím této platformy zajišťujeme kvalitu dat v průběhu celého projektu a jejich nepřetržitý přenos na náš portál W@M, který můžete využít během provozu.

 • Konstrukční platforma je připojena k našemu nástroji Applicator, který je dobře znám mezi našimi zákazníky a urychluje konstrukčně-projekční práce na velkých projektech.

 • Rychlé automatické generování souborů a výkresů CAD napomáhá šetřit váš čas a dodržovat harmonogram.

 • Při vytváření detailního konstrukčního návrhu všechny používané nástroje od společnosti Endress+Hauser získávají data z předmětné konstrukční platformy, čímž je zaručena správnost těchto dat.

Konstruktérská práce na notebooku

Realizační fáze

Naši odborníci na návrh průmyslových sítí (FNE) mají podporu v podobě našeho softwaru FNE Designer, který je plně integrován do naší konstrukční platformy. Tímto zaručujeme nepřetržitý přenos dat, eliminujeme duplicitní záznamy a překlepy a snižujeme chybovost. Prostřednictvím nástroje na projektový management, který odráží náš interní proces projektového managementu v souladu s naším standardem projektového managementu, zaručujeme plnění projektového harmonogramu a dostupnost zdrojů, když jsou potřeba.

Technolog v provozu

Data pro váš proces po celou dobu životního cyklu zařízení

W@M Life Cycle Management vám poskytuje podporu v podobě různých webových nástrojů pro kontrolu podrobných údajů o zařízení, kdykoli je potřebujete znát. Kromě toho, v průběhu životního cyklu vašeho přístroje, budou tyto informace automaticky aktualizovány a snadno přístupné pro vaše zaměstnance. V kombinaci se službami a softwarem na míru vám nástroj W@M Life Cycle Management pomůže ušetřit čas a kapitálové výdaje během vaší každodenní práce.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Využijte schopnosti společnosti Endress+Hauser k urychlení vašich konstrukčně-projekčních činností. Ať jde o elektronickou výměnu dat, automatickou dokumentaci, nebo portál W@M, poskytneme vám podporu ve všech fázích vašeho projektu, čímž vám ušetříme čas, zdroje a peníze. Prostřednictvím našeho nejmodernějšího konstrukčního nástroje a nástroje na projektový management zaručíme váš úspěch.

 • O 1 týden

  kratší doba dodání cenové nabídky při uvažovaném počtu 800 navrhovaných zařízení v porovnání s tradičním způsobem.

 • 80%

  úspory času využitého k vytváření projektových dokumentů, včetně CAD výkresů, při využití našeho konstrukčního nástroje, pokud uvážíme potřebu definovat 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 20 000 USD

  je výše úspor v souvislosti se snížením chybovosti vyloučením překlepů při uvažovaném počtu 800 navrhovaných zařízení v porovnání s tradičním způsobem.