Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Polymerace v chemickém provozu

Zastaralá technologie, nákladnější než moderní alternativy

Nové technologie nabízejí vyšší přesnost, využitelnost a z dlouhodobého hlediska nižší náklady na údržbu

Zastaralá technologie může ohrozit efektivitu výroby i využitelnost provozu. Starší měřicí technika spočívající na mechanických součástech je méně přesná a pro zajištění stálé výroby vyžaduje vyšší úroveň údržby než její moderní ekvivalenty. Dnešní investice do výměny starých mechanických přístrojů se v dlouhodobém horizontu vrátí v podobě zvýšení produktivity a úspor nákladů na údržbu.

Jak můžeme pomoci

Bez ohledu na daný proces nebo aplikaci vám nejnovější generace technologií Endress+Hauser umožní dosahovat vašich cílů ohledně produktivity a výše nákladů a současně sníží nároky na údržbu a objem odstávek během kalibrace a ověřovacích zkoušek. Naše prodejní a servisní týmy jsou navíc k dispozici po celém světě pro účely celkové podpory od výběru vhodných senzorů jako náhrady starých přístrojů až po projektování zakázkových koncepcí údržby.

 • Bezpečné čištění a kalibrace přímo v procesu a dále autodiagnostika a bezproblémové ověřovací zkoušky s integrovanou technologií Heartbeat

 • Pokročilá diagnostika pro účely prevence neplánovaných odstávek zařízení

 • Pro rychlý přístup k důležitým informacím jsou mobilní data k dispozici v štítcích RFID (tag) přímo na místě instalace

 • Jednotné platformy převodníků podporující váš spolehlivý, důsledně zaměřený přístup k údržbě

 • Ideálně zvolené přístroje s jiskrovou bezpečností a vysokou přesností zajišťující spolehlivá data a procesní bezpečnost

Aplikace

Měřte viskozitu polymerace efektivně

Viskozita je zásadně důležitou vlastností kapalin a základním parametrem v řízení procesu polymerace. Lze ji používat jako proměnnou k sledování kvality produktu. Starší přístroje na měření viskozity využívající mechanické součásti vyžadují pravidelnou údržbu, aby bylo zaručeno, že filtry budou čisté a výroba v chodu.

Měřte viskozitu polymerace efektivně
Naše expertíza v předmětném oboru

Coriolisův průtokoměr Promass I od společnosti Endress+Hauser nabízí oproti starším mechanickým přístrojům několik výhod zajišťujících špičkovou účinnost při nižších provozních nákladech.

 • Nejsou vyžadovány žádné filtry, a proto lze dosahovat významných úspor času i nákladů na údržbu při trvalé účinnosti a bezpečnosti procesu

 • Optimalizujte kvalitu produktu s jediným místem měření. In-line měření několika veličin zároveň, konkrétně průtoku, hustoty, teploty a viskozity

 • Minimalizujte tlakové ztráty díky konstrukci tvořené jedinou přímou trubicí

Delší životnost senzorů

Intervalové měření pH kontaminované zchlazovací vody zásadním způsobem pomůže předcházet zanášení ve spodní části věže v procesu zchlazování olefinů. Je zde vyžadováno čištění senzorů nejméně jednou za dva dny, které představuje časově i pracovně náročnou činnost, kterou je třeba vykonávat, neboť by jinak mohla vyvstávat nutnost jejich výměny již vždy po dvou týdnech.

Delší životnost senzorů
Naše expertíza v předmětném oboru

Přístroj Endress+Hauser Liquiline CDC90 prodlouží životnost vašeho senzoru více než 30krát.

 • Ušetřete čas čištěním v průběhu samotného procesu a kalibrací bez nutnosti vyjímat elektrodu

 • Zvyšte účinnost díky autodiagnostickým systémům, jako například kontroly stavu senzorů

 • Posilte bezpečnost osob a procesu díky absenci nutnosti manipulovat se znečištěnou vodou

Předcházejte neplánovaným odstávkám

Při používání starých magnetických přístrojů na měření hladiny během separace olefinů v prostředích s vysokou teplotou se může snížit úroveň bezpečnosti a může to vést k nespolehlivým měřením. Pokud se teplota zvýší příliš, může navíc docházet k neplánovaným odstávkám.

Předcházejte neplánovaným odstávkám
Naše expertíza v předmětném oboru

Radar s vedenou vlnou Levelflex FMP51 od společnosti Endress+Hauser zaručí řízenou, spolehlivou separaci.

 • Vzdálené, průběžné a spolehlivé měření hladiny v podmínkách vysokých teplot vycházející z principu měření doby letu impulzu (time-of-flight)

 • Předcházejte neplánovaným odstávkám detekcí falešných signálů, které jsou tvořeny nálepy na přístroji.

 • Zvyšte bezpečnost prostřednictvím druhé jednotky připojené k bezpečnostnětechnickému systému (SIS).

Co můžete dělat

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte, jak můžete snížit své náklady na údržbu!

procesní mapa dávkového reaktoru v chemickém průmyslu ©Endress+Hauser

Díky moderním technologiím udržíte polymerační reaktor pod kontrolou.

procesní mapa výroby ethylenu ©Endress+Hauser

Modernizace vaší výroby ethylenu zaručí dosažení hladkého procesu se spolehlivými údaji pro zvýšení produktivity a zamezování neplánovaným odstávkám provozu.

procesní mapa věže na zchlazování olefinů ©Endress+Hauser

Spolehlivé měření pH zchlazovací vody v pravidelných intervalech vyžaduje čistit senzor alespoň každý druhý den, což přináší značné úsilí a nároky, pokud jde o čas a lidský faktor.

procesní mapa procesu rektifikace olefinů ©Endress+Hauser

Menší možnosti řízení procesu znamenají v důsledku nespolehlivou separaci – například se zastaralou technologií pro měření hladiny nelze realizovat dálkové řízení.

Setkejte se s naším odborníkem

„Pokud chcete snížit své celkové náklady na vlastnictví, musíte podle mé zkušenosti alespoň snížit své náklady na údržbu.“

Gustavo Stasiejko

manažer pro průmyslový vývoj, Endress+Hauser Group Services AG

Výhody

Díky více než 60 rokům zkušeností a know-how ohledně aplikací chemického průmyslu máme s našimi zákazníky dlouhodobé vztahy. Budeme dbát na to, abyste dostávali nezbytnou podporu – od výběru správného senzoru až po volbu vhodného plánu údržby. Základem vašeho úspěchu je náš celosvětově poskytovaný servis a obchodní síť, jejíž pobočky jsou i ve vašem regionu a jejichž zástupci jsou důvěryhodnými odborníky po vašem boku.

 • 13 000

  zaměstnanců po celém světě

 • až 130 000 eur

  roční úspory nákladů na údržbu vaší pH elektrody, pokud se používá náš automatizovaný čisticí a kalibrační systém Liquiline, při předpokladu 10 míst měření ve vašem provozu

 • přes 650 000

  úspěšných instalací Coriolisových průtokoměrů

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory