Alternativy k starým mechanickým přístrojům

Modernizace zastaralé měřicí technologie pomáhá předcházet odstávkám výroby

Když jsou mechanické měřicí přístroje zastaralé, může objem času a nákladů na jejich údržbu rychle narůstat. Používání nedokonalého a zastaralého vybavení může navíc vést k nenadálým odstávkám, které se následně odrážejí jako finanční ztráty a snižují též spolehlivost a bezpečnost. Investice do nových technologií ve vašem chemickém provozu se velmi rychle vrátí a pomohou vám dosáhnout nové úrovně produktivity.

Naše nabídka

Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů, jako například docílit špičkové funkční způsobilosti při snížených provozních nákladech, bez ohledu na to, o jaký proces nebo aplikaci se jedná. Díky našemu technologickému vybavení získáte přesné údaje a omezíte každodenní úsilí na minimum, což se odrazí v menší četnosti prostojů během kalibrace a ověřovacích zkoušek. Díky našim celosvětově dostupným službám a prodejní síti, jejíž pobočky jsou i ve vašem regionu, se vám dostane nezbytné komplexní podpory, od výběru správného senzoru až po volbu vhodného plánu údržby. Nabízíme vám:

 • Bezpečné čištění a kalibrace přímo v procesu a dále autodiagnostika a bezproblémové ověřovací zkoušky s integrovanou technologií Heartbeat

 • Pokročilá diagnostika pro účely prevence neplánovaných odstávek zařízení

 • Pro rychlý přístup k důležitým informacím jsou mobilní data k dispozici v RFID štítku (Tag) přímo na místě instalace

 • Jednotné platformy převodníků podporující váš přístup k údržbě na bázi udržování spolehlivosti

 • Ideálně zvolené přístroje s jiskrovou bezpečností a vysokou přesností zajišťující spolehlivá data a bezpečnost procesu

Co můžete dělat

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte, jak můžete snížit své náklady na údržbu!

Procesní mapa šaržového reaktoru v chemickém průmyslu ©Endress+Hauser

Díky moderním technologiím udržíte polymerační reaktor pod kontrolou.

procesní mapa výroby ethylenu ©Endress+Hauser

Modernizace vaší výroby ethylenu zaručí dosažení hladkého procesu se spolehlivými údaji pro zvýšení produktivity a zamezování neplánovaným odstávkám provozu.

procesní mapa věže na zchlazování olefinů ©Endress+Hauser

Spolehlivé měření pH zchlazovací vody v pravidelných intervalech vyžaduje čistit senzor alespoň každý druhý den, což přináší značné úsilí a nároky, pokud jde o čas a lidský faktor.

procesní mapa procesu frakcionace olefinů ©Endress+Hauser

Menší možnosti řízení procesu znamenají v důsledku nespolehlivou frakcionaci – například se zastaralou technologií pro měření hladiny nelze realizovat dálkové řízení.

Procesy a aplikace

Míchací nádoba při polymeraci v chemickém provozu – krystalizace ovlivňuje vaši výstupní linku

Podpořte udržení technologií na nejmodernější úrovni pro optimální výkonnost

Dosažení špičkového výkonu v rámci vašich procesů za současného snížení provozních nákladů může být ve vašem každodenním hospodaření klíčové. Společně s tím je vaším cílem vyrábět výrobky nejvyšší kvality podle potřeb a požadavků zákazníka. Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí disponovat spolehlivými a přesnými údaji. Výměna starých mechanických měřicích přístrojů vás přenese na novou úroveň. Jsme důvěryhodnými odborníky po vašem boku.

Náhrada pomocí PromassI  v polymeraci pomůže zamezit krystalizaci a ušetří náklady na údržbu

Řešení problémů spojených s vysokou viskozitou polymerů

Viskozita je důležitou vlastností kapalin a zásadním parametrem v řízení polymerace. Jako proměnnou ji můžete používat pro monitorování kvality vašeho produktu. Když se používají starší přístroje se zastaralou technologií, je třeba čistit filtry v krátkých intervalech, aby se zamezilo zanesení měřicího přístroje a zastavení výroby. Když svůj starý mechanický přístroj vyměníte za Coriolisův průtokoměr Promass I, získáte následující výhody:

 • Není potřeba žádný filtr. To vám ušetří nejen náklady a čas na údržbu, ale zaručí vám to rovněž bezpečný a hladký průběh procesu

 • Měření několika veličin, jako průtoku, hustoty, teploty a viskozity, najednou přímo ve výrobní lince a v jediném bodě měření vám pomůže optimalizovat kvalitu vašeho produktu

 • Malý pokles tlaku díky konstrukci tvořené jedinou přímou trubicí

Měření pH: Náš automatizovaný systém Liquiline prodlouží životnost vašeho senzoru více než 30krát

Mimořádně dlouhá životnost s automatizovaným měřením pH

Při zchlazování olefinů vám může měření pH znečištěné zchlazovací vody v pravidelných intervalech významným způsobem pomáhat zamezit zanášení spodní části procesní věže. Senzor je třeba čistit alespoň každý druhý den, což vyžaduje značné úsilí a nároky, pokud jde o čas a lidský faktor. Pokud dané intervaly pro čištění nedodržíte, senzor je třeba po dvou týdnech zcela vyměnit. Náš přístroj Liquiline CDC90 prodlouží životnost vašeho senzoru více než 30krát.

 • Úspora času – díky čištění v průběhu samotného procesu a díky kalibraci bez nutnosti vyjímat elektrodu

 • Účinnost – díky autodiagnostickým systémům, jako jsou kontroly stavu senzoru

 • Bezpečnost osob a procesu – díky absenci nutnosti manipulovat se znečištěnou vodou

Kolona na frakcionaci olefinů v chemickém provozu

Zamezte neplánovaným odstávkám ve svém provozu na frakcionaci olefinů

Když stoupne teplota aplikace, údržba a bezpečnost představují složité úkoly k řešení. Při používání starých magnetických přístrojů na měření hladiny v prostředích s vysokou teplotou klesá úroveň bezpečnosti a měření nepřinášejí spolehlivé výsledky. Pokud navíc teplota stoupne příliš, dojde k neplánované odstávce provozu. Náš radar s vedenými impulzy Levelflex vám může účinně pomoci udržet váš proces frakcionace pod kontrolou.

 • Průběžné a spolehlivé měření hladiny na principu měření doby letu impulzu (time-of-flight ) za vysokých teplot

 • Použití druhé jednotky připojené k bezpečnostnětechnickému systému (SIS) pro zaručení bezpečnostní funkce

 • Nedochází k chybným aktivacím, které tvoří riziko zablokování přístroje, a v důsledku toho i neplánované odstávky provozu

Prohlédněte si naše portfolio!

Setkejte se s naším odborníkem

Naši odborníci ze společnosti Endress+Hauser mají za sebou desítky let zkušeností v daném odvětví a do detailu rozumí vašim výrobním procesům. Tato znalost jim umožňuje pomoci vám modernizovat váš provozu a dosáhnout nové úrovně produktivity. Právě z toho důvodu se u společnosti Endress+Hauser označujeme jako „lidé pro procesní automatizaci“ – setkejte se s Gustavem Stasiejkem, jedním z těchto lidí.

Výhody

Díky více než 60 rokům zkušeností a know-how ohledně aplikací chemického průmyslu máme s našimi zákazníky dlouhodobé vztahy. Budeme dbát na to, abyste dostávali nezbytnou podporu – od výběru správného senzoru až po volbu vhodného plánu údržby. Základem vašeho úspěchu je náš celosvětově poskytovaný servis a obchodní síť, jejíž pobočky jsou i ve vašem regionu a jejichž zástupci jsou důvěryhodnými odborníky po vašem boku.

 • 13 000

  zaměstnanců po celém světě

 • až 130 000 eur

  roční úspory nákladů na údržbu vaší pH elektrody, pokud se používá náš automatizovaný čisticí a kalibrační systém Liquiline, při předpokladu 10 míst měření ve vašem provozu

 • přes 650 000

  úspěšných instalací Coriolisových průtokoměrů