Bezpečné skladování a přeprava chemických látek

Snižte riziko ohrožení zdraví, zdrojů a životního prostředí, aniž by byla ohrožena využitelnost a efektivita

Chemický průmysl čelí mnoha problémům nejen při zpracování nebezpečných materiálů, ale také při jejich skladování a přepravě. To představuje potenciální nebezpečí pro lidi a životní prostředí. Předejít těmto rizikům a realizovat skladování a přepravu chemických látek s maximální možnou úrovní bezpečnosti je nejvyšší prioritou v tomto odvětví. Katastrofy, jako například tragédie v Bhópálu nebo uvolnění toxických látek v Sevesu, ilustrují význam řádného řízení bezpečnosti pro přepravu a skladovací prostory.

Ochrana v průběhu celé bezpečnostní smyčky

Aby bylo zajištěno, že jste i nadále chráněni, celý systém bezpečnostní smyčky, včetně měření, řízení a provádění nápravných opatření, by měl pocházet od jednoho zdroje. Prostřednictvím našeho obsáhlého portfolia vám rovněž pomůžeme překonat další problematické aspekty, například s ohledem na produktivitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí, a rovněž získávat informace o vašem tankovišti v reálném čase. Poskytneme vám odpovídající řešení na bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami:

 • Certifikovaní bezpečnostní technici a systémy řízení

 • Mezinárodně uznávané normy a doporučení: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

 • Mezinárodně uznávaná schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

 • Nejmodernější technologie, jako například funkční bezpečnost podle IEC 61508 (do úrovně SIL 3)

 • Jednotná provozní bezpečnost díky konstrukčním konceptům pro jednoduchý a bezpečný provoz

Co můžete dělat

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte podrobnosti o tom, jak můžete zvýšit bezpečnost u kontejnerů na chemické látky ve skladovacích prostorech.

Přehled skladování a přepravy chemických látek ©Endress+Hauser

Ochrana v průběhu celého dodavatelského řetězce

Skladování chemických látek v nádrži – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Je dobrým pravidlem oddělit kontinuální měření výšky hladiny a prevenci proti přeplnění nádrží do dvou odlišných systémů. S naším zařízením Liquiphant Failsafe dosáhnete bezpečného a spolehlivého měření hladiny.

Systém prevence proti přeplnění nádrže s chemickými látkami – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.

Nakládání a vykládání chemických látek – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Spolehlivé sledování vašich nakládacích aplikací díky Coriolisovu principu měření.

Procesní mapa s parametry pro obchodní měření chemických látek ©Endress+Hauser
Procesní mapa s parametry pro plnění a balení chemických látek ©Endress+Hauser

Procesy a aplikace

Pomůžeme vám vybrat spolehlivá řešení k zajištění bezpečnosti pro skladování a přepravu chemických látek

Spolehlivá měřicí řešení zaručují bezpečnost vašich skladovacích zařízení

Vedle soustředění se na bezpečný monitoring vašich nádrží je rovněž důležité sledovat, kolik chemických materiálů a dostupných skladových prostor je k dispozici. Z tohoto důvodu musí řízení zásob, nakládka/vykládka v cisternových terminálech, depech a dopravních prostředcích splňovat nejnovější konstrukční standardy. Poskytneme vhodné prostředky k procesním měřením, například měření hladiny a průtoku, pro úspěšné řízení vašeho terminálu, od vysoce přesného měření v nádržích až po přepravu vysoce viskózních produktů.

Přeplnění nádrží vás může stát peníze a důvěru. Pomůžeme vám zvolit správný měřicí přístroj.

Přeplnění nádrží vás může stát peníze, pověst a důvěru

Přeplnění nádrží představuje jedno ze zásadních nebezpečí, neboť jeho výsledky mohou být katastrofální. Řízení hladiny ve vašich nádržích vyžaduje sofistikovanou technologii. Měření hladiny musí být přesné a spolehlivé, aby se předešlo rozlití nebezpečných látek.

 • Náš spínač Liquiphant Failsafe zajišťuje přesnou detekci výšky hladiny kapaliny pro prevenci proti přeplnění zcela nezávisle na ostatních měřicích systémech instalovaných na vaší nádrži nebo kontejneru

 • Bezpečná funkce díky průběžnému automonitoringu, chytré ověřovací zkoušky pouhým stiskem tlačítka bez nutnosti demontáže jakýchkoli součástí a interval ověřovacích zkoušek v délce až 12 let vám šetří čas a peníze

 • Bezpečné, spolehlivé a transparentní měření hladiny pomocí 80GHz radarových zařízení Micropilot pro průběžné bezkontaktní měření kapalin

Pomůžeme vám monitorovat nádrže bezpečně pomocí inteligentního systému

Bezpečné sledování nádrže pomocí inteligentního systému

Vadné měřidlo hladiny nemusí vždy nutně upozornit obsluhu ve skladovacím depu, když dojde k naplnění skladovací nádrže na nebezpečně vysokou úroveň hladiny. Použití nezávisle automatizovaného systému prevence přeplnění pomáhá spolehlivě detekovat, indikovat a preventivně vyloučit nebezpečné stavy přeplnění vašich chemických nebo petrochemických skladovacích zařízení. Výsledkem je následující:

 • Významné úspory času díky provádění plnicích operací na více nádržích současně bez ručních zásahů obsluhy

 • Vyšší kapacita nádrží díky kratším reakčním časům v případě odstavení provozu

 • Dálkově prováděná, automatizovaná ověřovací zkouška šetří čas a snižuje náročnost – 16 nádrží za méně než 5 minut

Systém bezpečného nakládání nákladních vozů s Coriolisovým principem měření

Bezpečné nakládání nebezpečných produktů na základě Coriolisova principu

Prostřednictvím našeho Coriolisova principu měření vám nabízíme přesné a bezpečné měření při nakládání nebezpečných materiálů ve srovnání s objemovými průtokoměry. Jaké výhody vám tento princip nabízí?

 • Naše nakládací měřicí sestavy (LMS) jsou navržené a schválené podle směrnice o měřicích přístrojích (MID) a zaručují soulad s právními předpisy, které se týkají obchodních transakcí

 • Snižte díky vynikajícím parametrům Coriolisových průtokoměrů Promass množství fakturačních chyb

 • Nižší tlakové ztráty než v případě objemových průtokoměrů

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Bezpečnost a produktivita provozu jsou kritická témata, jež vyžadují partnera, jemuž můžete důvěřovat, který nemá zájem o krátkodobý profit, ale o rozvíjení udržitelných vztahů. Vzhledem k našim více než 60 rokům zkušeností, včetně dlouhé historie průkopnických technologií a produktů, rosteme dlouhodobě společně s naším odvětvím. Naše přístroje a řešení jsou vyvíjeny v souladu s příslušnými bezpečnostními normami a zaručují bezpečné skladování a přepravu chemických látek.

 • více než 17 let

  používání normy pro funkční bezpečnost IEC 61508 (kvalita, bezpečnost a spolehlivost).

 • > 90 %

  úspory vašeho času, pokud provádíte ověřovací zkoušky bezpečnostnětechnického systému pomocí automatizovaného systému prevence přeplnění. Předpokládáme 4 hodiny na nádrž při využití konvenčního způsobu.

 • > 4,8 milionu

  vibračních limitních hladinových spínačů nainstalovaných v kapalinách po celém světě.