Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Bezpečné a efektivní skladování a přeprava chemických látek

Snižte riziko ohrožení zdraví, zdrojů a životního prostředí, aniž by byla ohrožena využitelnost a efektivita

Skladování a přeprava chemických látek a dalších nebezpečných materiálů s sebou může neodvratně nést potenciální rizika. Historie navíc ukazuje, že jakákoli nehoda nemusí mít pouze ekonomické dopady, ale může mít také nenapravitelné následky na lidské životy a životní prostředí. Snižování těchto rizik prostřednictvím důsledného řízení bezpečnosti při současném zaručení efektivity provozu a dostupnosti technologie je zásadní výzvou pro současný chemický průmysl po celém světě.

Jak můžeme pomoci

Ať se jedná o zpracování, nebo skladování nebezpečných látek, obsáhlé portfolio společnosti Endress+Hauser vám poskytne potřebnou podporu v každé fázi systému bezpečnostní smyčky za účelem překonání nevyhnutelné dichotomie mezi efektivitou provozu a bezpečností pro lidské zdraví a životní prostředí.

 • Certifikovaní bezpečnostní technici a systémy řízení

 • Shoda s mezinárodně uznávanými normami a doporučeními: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

 • Mezinárodně uznávaná schválení pro rizikové oblasti: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

 • Nejmodernější technologie vyznačující se funkční bezpečností podle IEC 61508 (do úrovně SIL 3)

 • Jednotná provozní bezpečnost díky konstrukčním konceptům pro jednoduchý a bezpečný provoz

Aplikace

Měření hladiny v nádržích

Přeplnění nádrže se nejen může ukázat jako velmi nákladné, ale může také negativně ovlivnit důvěru a dobrou pověst. Přesné řízení hladin v nádržích je zásadně důležité, avšak vyžaduje vysoce sofistikované měřicí technologie.

Měření hladiny v nádržích
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše portfolio měřicí techniky je určeno pro přesné a spolehlivé řízení hladiny, umožňuje kompletní řízení množství nebezpečných látek a snižuje riziko jejich úniku:

 • Předcházejte přeplnění nádrží a zajistěte přesné měření hladiny kapalin pomocí limitního spínače hladiny Liquiphant Failsafe, který doplní vaše nainstalované měřicí systémy

 • Zvyšte bezpečnost a efektivitu díky průběžnému automonitoringu, chytrým ověřovacím zkouškám pouhým stiskem tlačítka bez nutnosti demontáže jakýchkoli součástí a díky intervalům ověřovacích zkoušek v délce až 12 let

 • Využijte přístroje Micropilot s 80GHz radarovým principem pro průběžné, bezpečné a transparentní bezkontaktní měření kapalin

Ochrana proti přeplnění nádrží

Chybné měřidlo hladiny nemusí v příslušném okamžiku upozornit obsluhu skladovacího depa, když se některá ze skladovacích nádrží naplní na nebezpečnou úroveň hladiny. Nezávislý, automatizovaný systém prevence přeplnění dokáže spolehlivě detekovat, indikovat a preventivně vyloučit nebezpečné stavy přeplnění vašich chemických nebo petrochemických skladovacích systémů.

Ochrana proti přeplnění nádrží
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí inteligentní a spolehlivé systémy pro monitoring skladovacích nádrží a kontejnerů:

 • Ušetřete čas díky bezpečným, souběžně probíhajícím postupům plnění několika nádrží zároveň

 • Zvyšte kapacitu nádrží díky kratším reakčním časům v případě odstavení provozu

 • Snižte nároky na čas a práci vyžadované pro souběžné plnění nádrží s využitím vzdáleně prováděných, automatizovaných ověřovacích zkoušek (16 nádrží za méně než 5 minut)

Nakládání a vykládání

Nakládání a vykládání ropy, metanolu a dalších nebezpečných látek představuje složitou a potenciálně nebezpečnou činnost, s níž je spojeno riziko požáru a výbuchu v bezprostřední blízkosti.

Nakládání a vykládání
Naše expertíza v předmětném oboru

Náš Coriolisův princip měření umožňuje bezpečné nakládání nebezpečných materiálů a poskytuje přesnější a bezpečnější měření v porovnání s objemovými průtokoměry.

 • Zajistěte si soulad s právními předpisy, které se týkají obchodních transakcí, prostřednictvím našich nakládacích měřicích sestav (LMS) navržených a schválených podle směrnice o měřicích přístrojích (MID)

 • Snižte díky vynikajícím parametrům Coriolisových průtokoměrů Promass množství fakturačních chyb

 • Nižší tlakové ztráty než v případě objemových průtokoměrů

Co můžete dělat

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte podrobnosti o tom, jak můžete zvýšit bezpečnost u kontejnerů na chemické látky ve skladovacích prostorech.

Přehled skladování a přepravy chemických látek ©Endress+Hauser

Ochrana v průběhu celého dodavatelského řetězce

Skladování chemických látek v nádrži – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Je dobrým pravidlem oddělit kontinuální měření výšky hladiny a prevenci proti přeplnění nádrží do dvou odlišných systémů. S naším zařízením Liquiphant Failsafe dosáhnete bezpečného a spolehlivého měření hladiny.

Systém prevence proti přeplnění nádrže s chemickými látkami – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.

Nakládání a vykládání chemických látek – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Spolehlivé sledování vašich nakládacích aplikací díky Coriolisovu principu měření.

Procesní mapa s parametry pro obchodní měření chemických látek ©Endress+Hauser
Procesní mapa s parametry pro plnění a balení chemických látek ©Endress+Hauser

Výhody

Bezpečnost a produktivita provozu jsou důležitá témata, jež vyžadují partnera, jemuž můžete důvěřovat, jenž nemá zájem o krátkodobý profit, ale o rozvíjení udržitelných vztahů. Vzhledem k našim více než 60 rokům zkušeností, včetně dlouhé historie průkopnických technologií a produktů, rosteme dlouhodobě společně s naším odvětvím. Naše přístroje a řešení jsou vyvíjeny v souladu s příslušnými bezpečnostními normami a zaručují bezpečné skladování a přepravu chemických látek.

 • více než 17 let

  používání normy pro funkční bezpečnost IEC 61508 (kvalita, bezpečnost a spolehlivost).

 • > 90%

  úspory vašeho času, pokud provádíte ověřovací zkoušky bezpečnostnětechnického systému pomocí automatizovaného systému prevence přeplnění. Předpokládáme 4 hodiny na nádrž při využití konvenčního způsobu.

 • > 4,8 milionu

  vibračních limitních hladinových spínačů nainstalovaných v kapalinách po celém světě.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory