Inženýrské služby v místě provozu u projektů v chemickém průmyslu

Využívání inženýrských služeb přímo v místě provozu zajistí spolehlivé služby a řešení pro váš projekt

U kapitálových projektů v chemickém nebo petrochemickém průmyslu můžete čelit problémům ve smyslu snižování rizik, dodržování projektového harmonogramu a rozpočtu na projekt. Vše z toho může pečlivě řídit a podporovat odborný technik zapojený do projektu, který disponuje rozsáhlým know-how v oblasti instrumentace a úzce spolupracuje s konstrukčním týmem. To je jedním z řešení, která napomáhají k úspěchu u kapitálových projektů.

Spolehlivý partner, jehož můžete kontaktovat, kdykoli potřebujete

Vzhledem k jejich velikosti jsou komplexní projekty stále náročnější a současně se musí důsledně držet přísných harmonogramů a rozpočtů, a zásadním tématem je navíc bezpečnost. Pro tyto typy projektů jsou potřeba zkušenosti. Z tohoto důvodu se můžete po dohodě s klientem rozhodnout pro zapojení některého z našich odborníků v příslušném oboru do vašeho konstrukčního týmu. Tím bude zaručeno omezení rizik a zvýšení efektivity v průběhu projektu. Rozsah naší nabídky zahrnuje vše nezbytné, abychom splnili všechna vaše zadání:

 • Poskytnutí inženýrské expertízy v oblasti instrumentace

 • Poskytování znalostí a expertízy ohledně produktů, řešení a služeb v souvislosti s polními přístroji pro procesní automatizaci

 • Úzká spolupráce s technickými obory využívanými v místě provozu, včetně vašich různých pracovišť po celém světě

 • Okamžité řešení případných problémů, díky tomu dodržování projektového harmonogramu a rozpočtu

 • Omezení opakující se externí komunikace a prodlev způsobených e-mailovou a telefonickou komunikací – tím je zachována produktivita vašich zdrojů

Zlepšete harmonogram svého projektu

Endress+Hauser je váš partner ve všech fázích vašich projektů! ©Endress+Hauser

Pokud máte odborného technika zapojeného do práce projektového týmu přímo v místě provozu, pomůže vám to ušetřit čas díky správnému výběru a určení specifikací příslušných přístrojů.

Omezení rizik díky inženýrským službám přímo v místě provozu

Dohoda mezi společností EPC, klientem a společností Endress+Hauser o zapojení odborného technika do projektového týmu

Přizvěte odborníka do svého týmu a zjistěte další volitelné možnosti

Prvním krokem před zahájením prací na podrobnostech pro podstatný projekt v petrochemickém nebo chemickém průmyslu je pro všechny zúčastněné strany přijetí rozhodnutí o využití inženýrských služeb od společnosti Endress+Hauser poskytovaných přímo v místě provozu. Uzavře se dohoda mezi vámi, konstrukčním týmem a námi o zapojení některého z našich odborníků v příslušném oboru do vašeho projektového týmu přímo v místě jeho činnosti.

Lokální inženýrské služby na pracovišti společnosti EPC k zajištění snížení rizik a rozpočtových úspor

Úzká spolupráce v týmu zaručuje ještě lepší kontrolu

Pokud má váš klient jakýkoli problém nebo máte vy otázku ohledně rozměrů nebo jiných technických aspektů týkajících se procesní instrumentace a konstrukčního návrhu, náš oborový expert je okamžitě při ruce, aby poskytl asistenci:

 • Doporučil nejlepší postup a stanovil vhodnou technologii s ohledem na dané aplikace

 • Odborník v místě činnosti koordinuje vyjasnění technických otázek během kratší doby

 • Integrace všech dostupných nástrojů, jako například Central Engineering Platform a SPI Integration, a rovněž systém řízení zdrojů do projektu

Odborný technik společnosti Endress+Hauser lokálně zapojený do týmu přímo v provozu pro kritické aplikace

Klid v duši díky oborovému expertovi po vašem boku

Odborný technik zapojený do týmu bude angažovaně podporovat projektový tým během celého životního cyklu projektu pro zaručení hladkých přechodů všech jeho fází.

 • Záruka, že proces technického schvalování bude vykonán přesně.

 • Jediná osoba nese odpovědnost za celý soubor činností týkajících se instrumentace – konstrukční návrh -> nákup -> uvedení do provozu

 • Návštěva provozu během uvádění do provozu pro kritické aplikace

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Není důležité, jak rozsáhlý je váš projekt v chemickém průmyslu nebo kolik je v něm zúčastněno partnerů, náš lokálně nasazený oborový expert bude vašemu týmu poskytovat podporu přímo v místě provozu na základě jeho rozsáhlého aplikačního know-how a expertízy v oblasti projektového managementu. Poskytneme vám podporu, jakou budete potřebovat, ke snížení rizik v rámci projektu, od prvotního konstrukčního návrhu až po realizaci.

 • 90 %

  všech vašich otázek vyvstalých v rámci projektu je zodpovězeno přímo na místě, když využijete náš program lokálně poskytovaných inženýrských služeb, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 10 dní

  úspory času v harmonogramu, když se do projektového týmu začlení některý z našich oborových expertů a pokud uvažujeme projekt s 1 000 položkami k nastavení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 25 000 USD

  úspora za náhradní díly, když si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD