Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Podpora v projekčnětechnických činnostech u projektů v chemickém průmyslu

Začleňte do svého týmu přístrojové inženýry ze společnosti Endress+Hauser jako podporu v rámci celého životního cyklu projektu

Nezbytnost podpory v projekčnětechnických činnostech přímo v místě provozu představuje pro chemické nebo petrochemické společnosti živé diskusní téma při zahájení jakéhokoli podstatnějšího projektu. Takové projekty mohou být značně složité, vyžadovat úzkou koordinaci zainteresovaných subjektů, robustní plánování a optimální výběr technologií. Musí se omezit veškerá rizika, dodržet časové termíny a respektovat rozpočtové hranice. Inženýr ze společnosti Endress+Hauser začleněný do týmu může poskytnout cennou podporu z hlediska veškerých otázek souvisejících s oblastí instrumentace.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser dává k dispozici své vysoce zkušené inženýry, aby poskytovali lokální partnerskou pomoc a podporu přímo v místě realizace projektů v chemickém nebo petrochemickém průmyslu. Jejich specifické znalosti instrumentace a programů mohou pracovním týmům pomoci optimalizovat každou fázi projektu od prvotního konstrukčního návrhu (FEED) přes realizaci konstrukce až po provoz.

 • Spolehlivý partner pro optimální rozhodování ohledně instrumentace pro jakoukoli aplikaci

 • Zkušená a profesionální projektová podpora zaručí konzistentnost a předejde nejednotnostem

 • Úzká spolupráce s vašimi inženýry přímo v místě realizace projektu

 • Rychlé řešení potíží pro dodržení časového harmonogramu vašeho projektu

 • Přímá komunikace, vynikající procesy, metodologie a nástroje na podporu efektivity a snížení rizik

Aplikace

Spolehlivá podpora fáze FEED

Při plánování nového a složitého projektu v chemickém nebo petrochemickém průmyslu mohou společnosti váhat nad tím, zda přímo do svého programového týmu mají začlenit odborné znalosti externích pracovníků. Mohou existovat obavy týkající se koordinace, komunikace a vzájemného sladění týmů.

Spolehlivá podpora fáze FEED
Naše expertíza v předmětném oboru

Pokud jsou projekční činnosti poskytované přímo v místě realizace projektu vystavěny na silných základech, jejich výhody mohou být lákavé. Společnost Endress+Hauser zaručí jasné sladění pracovních týmů od samého počátku.

 • Uzavřete trilaterální smluvní dohodu mezi vámi, vaším projekčním týmem a společností Endress+Hauser pro jasný průběh projektových činností

 • Začleňte oborové odborníky ze společnosti Endress+Hauser přímo do svého projekčního týmu pro úzkou koordinaci přímo v místě realizace projektu

 • Přijměte správná rozhodnutí o výběru instrumentace pro podporu hladké realizace

Lokální podpora během realizační fáze

Při začleňování lokální podpory v projekčnětechnických činnostech je pro záruku úspěšnosti projektu zásadní úzká spolupráce mezi externím odborníkem a vaším týmem. Kriticky důležitá jsou všechna hlediska provádění činností, jako například rychlé řešení potíží, přesné odpovědi na technické otázky či poskytování spolehlivých informací.

Lokální podpora během realizační fáze
Naše expertíza v předmětném oboru

Odborníci Endress+Hauser jsou stále při ruce a připraveni pomáhat.

 • Využijte poradenství ohledně nejlepších postupů a určete vhodnou technologii pro jakoukoli aplikaci

 • Vyjasněte si s lokálně nasazeným odborníkem technické otázky a vyřešte s ním rychle případné potíže

 • Získejte maximální výhody všech dostupných nástrojů a služeb od společnosti Endress+Hauser, jako například platformy Central Engineering Platform, SPI Integration a systémů na řízení provozních zdrojů

Spolehlivé partnerství v celém rozsahu projektu

Složité projekty v rámci chemického a petrochemického průmyslu od jejich fáze FEED přes realizační fázi až po provoz samotný mohou být dlouhodobou záležitostí. Zásadně důležitá je úzká, spolehlivá a trvalá podpora.

Spolehlivé partnerství v celém rozsahu projektu
Naše expertíza v předmětném oboru

Inženýr ze společnosti Endress+Hauser začleněný do vašeho týmu se bude plně věnovat vašemu projektu po celou dobu jeho trvání.

 • Partner zaručující přesnou realizaci procesu schválení výstupů projekčních činností

 • Spolehněte se na jedinou osobu, jež ponese odpovědnost za celý soubor činností týkajících se instrumentace: od projekčních činností přes nákup až po uvedení do provozu

 • Uvádějte kritické aplikace do provozu s důvěrou díky přímé podpoře v místě realizace projektu

Zlepšete harmonogram svého projektu

Endress+Hauser je váš partner ve všech fázích vašich projektů! ©Endress+Hauser

Pokud máte odborného technika zapojeného do práce projektového týmu přímo v místě provozu, pomůže vám to ušetřit čas díky správnému výběru a určení specifikací příslušných přístrojů.

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Není důležité, jak rozsáhlý je váš projekt v chemickém průmyslu nebo kolik je v něm zúčastněno partnerů, náš lokálně nasazený oborový expert bude vašemu týmu poskytovat podporu přímo v místě provozu na základě jeho rozsáhlého aplikačního know-how a expertízy v oblasti projektového managementu. Poskytneme vám podporu, jakou budete potřebovat, ke snížení rizik v rámci projektu, od prvotního konstrukčního návrhu až po realizaci.

 • 90 %

  všech vašich otázek vyvstalých v rámci projektu je zodpovězeno přímo na místě, když využijete náš program lokálně poskytovaných inženýrských služeb, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 10 dní

  úspory času v harmonogramu, když se do projektového týmu začlení některý z našich oborových expertů a pokud uvažujeme projekt s 1 000 položkami k nastavení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 25 000 USD

  úspora za náhradní díly, když si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory