Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Inženýrské služby v místě provozu u projektů v chemickém průmyslu

Podpora v projekčnětechnických činnostech u projektů v chemickém průmyslu

Začleňte do svého týmu přístrojové inženýry ze společnosti Endress+Hauser jako podporu v rámci celého životního cyklu projektu

Nezbytnost podpory v projekčnětechnických činnostech přímo v místě provozu představuje pro chemické nebo petrochemické společnosti živé diskusní téma při zahájení jakéhokoli podstatnějšího projektu. Takové projekty mohou být značně složité, vyžadovat úzkou koordinaci zainteresovaných subjektů, robustní plánování a optimální výběr technologií. Musí se omezit veškerá rizika, dodržet časové termíny a respektovat rozpočtové hranice. Inženýr ze společnosti Endress+Hauser začleněný do týmu může poskytnout cennou podporu z hlediska veškerých otázek souvisejících s oblastí instrumentace.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser dává k dispozici své vysoce zkušené inženýry, aby poskytovali lokální partnerskou pomoc a podporu přímo v místě realizace projektů v chemickém nebo petrochemickém průmyslu. Jejich specifické znalosti instrumentace a programů mohou pracovním týmům pomoci optimalizovat každou fázi projektu od prvotního konstrukčního návrhu (FEED) přes realizaci konstrukce až po provoz.

 • Spolehlivý partner pro optimální rozhodování ohledně instrumentace pro jakoukoli aplikaci

 • Zkušená a profesionální projektová podpora zaručí konzistentnost a předejde nejednotnostem

 • Úzká spolupráce s vašimi inženýry přímo v místě realizace projektu

 • Rychlé řešení potíží pro dodržení časového harmonogramu vašeho projektu

 • Přímá komunikace, vynikající procesy, metodologie a nástroje na podporu efektivity a snížení rizik

Aplikace

Spolehlivá podpora fáze FEED

Při plánování nového a složitého projektu v chemickém nebo petrochemickém průmyslu mohou společnosti váhat nad tím, zda přímo do svého programového týmu mají začlenit odborné znalosti externích pracovníků. Mohou existovat obavy týkající se koordinace, komunikace a vzájemného sladění týmů.

Spolehlivá podpora fáze FEED
Naše expertíza v předmětném oboru

Pokud jsou projekční činnosti poskytované přímo v místě realizace projektu vystavěny na silných základech, jejich výhody mohou být lákavé. Společnost Endress+Hauser zaručí jasné sladění pracovních týmů od samého počátku.

 • Uzavřete trilaterální smluvní dohodu mezi vámi, vaším projekčním týmem a společností Endress+Hauser pro jasný průběh projektových činností

 • Začleňte oborové odborníky ze společnosti Endress+Hauser přímo do vašeho projekčního týmu pro úzkou koordinaci přímo v místě realizace projektu

 • Přijměte správná rozhodnutí o výběru instrumentace pro podporu hladké realizace

Lokální podpora během realizační fáze

Při začleňování lokální podpory v projekčnětechnických činnostech je pro záruku úspěšnosti projektu zásadní úzká spolupráce mezi externím odborníkem a vaším týmem. Kriticky důležitá jsou všechna hlediska provádění činností, jako například rychlé řešení potíží, přesné odpovědi na technické otázky či poskytování spolehlivých informací.

Lokální podpora během realizační fáze
Naše expertíza v předmětném oboru

Odborníci Endress+Hauser jsou stále při ruce a připraveni pomáhat.

 • Využijte poradenství ohledně nejlepších postupů a určete vhodnou technologii pro jakoukoli aplikaci

 • Vyjasněte si s lokálně nasazeným odborníkem technické otázky a vyřešte s ním rychle případné potíže

 • Získejte maximální výhody všech dostupných nástrojů a služeb od společnosti Endress+Hauser, jako například platformy Central Engineering Platform, SPI Integration a systémů na řízení provozních zdrojů

Spolehlivé partnerství v celém rozsahu projektu

Složité projekty v rámci chemického a petrochemického průmyslu od jejich fáze FEED přes realizační fázi až po provoz samotný mohou být dlouhodobou záležitostí. Zásadně důležitá je úzká, spolehlivá a trvalá podpora.

Spolehlivé partnerství v celém rozsahu projektu
Naše expertíza v předmětném oboru

Inženýr ze společnosti Endress+Hauser začleněný do vašeho týmu se bude plně věnovat vašemu projektu po celou dobu jeho trvání.

 • Partner zaručující přesnou realizaci procesu schválení výstupů projekčních činností

 • Spolehněte se na jedinou osobu, jež ponese odpovědnost za celý soubor činností týkajících se instrumentace: od projekčních činností přes nákup až po uvedení do provozu

 • Uvádějte kritické aplikace do provozu s důvěrou díky přímé podpoře v místě realizace projektu

Zlepšete harmonogram svého projektu

Endress+Hauser je váš partner ve všech fázích vašich projektů! ©Endress+Hauser

Pokud máte odborného technika zapojeného do práce projektového týmu přímo v místě provozu, pomůže vám to ušetřit čas díky správnému výběru a určení specifikací příslušných přístrojů.

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Není důležité, jak rozsáhlý je váš projekt v chemickém průmyslu nebo kolik je v něm zúčastněno partnerů, náš lokálně nasazený oborový expert bude vašemu týmu poskytovat podporu přímo v místě provozu na základě jeho rozsáhlého aplikačního know-how a expertízy v oblasti projektového managementu. Poskytneme vám podporu, jakou budete potřebovat, ke snížení rizik v rámci projektu, od prvotního konstrukčního návrhu až po realizaci.

 • 90 %

  všech vašich otázek vyvstalých v rámci projektu je zodpovězeno přímo na místě, když využijete náš program lokálně poskytovaných inženýrských služeb, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 10 dní

  úspory času v harmonogramu, když se do projektového týmu začlení některý z našich oborových expertů a pokud uvažujeme projekt s 1 000 položkami k nastavení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 25 000 USD

  úspora za náhradní díly, když si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory