Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Optimalizace MRO v chemickém provozu

Optimalizace MRO v chemických provozech

Plňte své cíle z hlediska využitelnosti a spolehlivosti technologií ve vašem procesu při zachování efektivity

Na údržbu, opravy a provozní operace se často nahlíží jako na problematické úkoly spojené s vysokými náklady. Je však nezbytné zaručit provozní dostupnost dílů, které podporují spolehlivost vybavení. Mezi náročné úkoly patří integrující plánování v celém rozsahu systému, zvyšování spolehlivosti a využitelnosti fyzických aktiv, optimalizace skladových zásob a realizace efektivního řízení výdajů. Na základě našeho přístupu vám poskytneme podporu při optimalizaci údržby, oprav a provozních operací ve vašem chemickém provozu.

Jak můžeme pomoci

Pomůžeme vám optimalizovat vaše procesy MRO poskytnutím efektivního, výkonného řešení pro řízení provozních aktiv bez tištěné dokumentace, které lze integrovat s vašimi obchodními procesy a snižuje náklady a chybovost. Naši odborníci na procesy MRO identifikují potenciální oblasti aplikace, ve kterých můžeme zvýšit bezpečnost a efektivitu nebo snížit náklady na údržbu. Prostřednictvím osvědčených metod vám pomůžeme optimalizovat vaše pracovní postupy na základě následujících činností:

 • Konzultanti pro oblast podnikových procesů, kteří realizují workshop: Prozkoumají stávající situaci (As-Is) a na základě toho odhalí potenciály k zlepšením. Tato zlepšení a nová řešení se využití k navržení zlepšené situace (To-Be).

 • Optimalizované kalibrační činnosti: Naše služba optimalizace kalibračních intervalů poskytne trvale nastavené kalibrační intervaly vycházející z vědeckých metod, jež spočívají na reálných datech namísto tradičních přístupů.

Aplikace

Porady ohledně obchodních procesů

Efektivní optimalizace procesů nebo úspěšné implementace projektů se nedějí pouze na papíře, děje se tak rovněž v myslích lidí a ve způsobu, jakým pracují. Proto jsme vyvinuli standardní službu vhodnou pro všeobecný procesní průmysl na základě obecných modelů řízení podnikových procesů. Naše nabídka pro optimalizaci MRO ve vašem chemickém závodě vám pomůže přijímat vždy správná rozhodnutí.

Porady ohledně obchodních procesů vám pomohou optimalizovat váš proces MRO
Naše expertíza v předmětném oboru

V rámci workshopu na téma podnikových procesů vám poskytneme podporu při definování obsahu všech relevantních kroků. Analýza stavu „As-Is“ představuje aktuální situaci. Tento krok je potřeba k pochopení dopadu změny mezi stávající situací a situací novou. Situace „To-Be“ zahrnuje popis procesu, nové systémové architektury, související pracovní postupy a výměnu informací mezi různými systémy. Představuje tak realistické a nejlepší možné řešení.

 • Výsledek pomůže každému pochopit, co jsou potřebné „utišující prostředky“ a čeho lze implementací nezbytných kroků dosáhnout.

 • Obsáhlý dokument souhrnně představuje scénáře návratnosti nebo potenciálních úspor. Tyto výsledky budou prezentovány vašim zainteresovaným subjektům a managementu, aby plánovanou změnu odsouhlasili.

 • Tato metodologie je využívána ve více než 70 případech v několika odvětvích včetně chemického průmyslu. Díky strukturovanému přístupu a jasnému, rozfázovanému plánu postupu na základě doporučení k zlepšením je úspěch mnohem udržitelnější.

Optimalizace kalibračních intervalů

Většina chemických výrobců v současnosti stanovuje své kalibrační intervaly na základě náhodně určených termínů. Ačkoli to může splňovat legislativní povinnosti, výsledkem je rovněž příliš častá, nebo naopak nedostatečně častá kalibrace přístrojů, která vede buď k plýtvání zdroji, nebo k zvýšení rizik. Při tradičním přístupu se kalibrace často plánují na dobu roční plánované odstávky provozu. Toto řešení může být možná výhodné, avšak nejvýznamnější subjekty zabývající se tímto tématem, například ILAC, nedoporučují pevně stanovené kalibrační intervaly bez jejich průběžného přehodnocování, jelikož je nepovažují za spolehlivé.

optimalizace kalibračních intervalů zlepšuje procesy MRO v chemických provozech
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše služba Optimalizace kalibračních intervalů (CIO) využívá vědecky ověřenou metodu k výpočtu optimálního data následné kalibrace. Tato metoda zohledňuje dlouhodobý posun hodnot, riziko a další hlediska za účelem optimalizace vašich kalibračních intervalů podle potřeb vašeho procesu. Pomůže vám zvýšit provozní efektivitu a dosáhnout vašich cílů ohledně rozpočtu na údržbu. Současně minimalizuje riziko, protože každý přístroj je podroben přesně takové četnosti kalibrací, kterou potřebuje. CIO vám umožní:

 • snížit náklady (kdykoli je to možné) prodloužením kalibračních intervalů

 • snížit riziko (kdykoli je to nutné) zkrácením kalibračních intervalů

Zlepšete využitelnost svých chemických procesů

Grafické vyjádření kroků optimalizace MRO ©Endress+Hauser

Prostřednictvím kroků vysvětlených v našem workshopu na téma osvědčených procesů můžete zlepšit své pracovní postupy v rámci MRO a ušetřit čas a peníze.

Optimalizace kalibračních intervalů, CIO ©Endress+Hauser

Po kalibraci se spustí výpočty intervalů, které stanoví další optimální kalibrační interval. Tento postup zaručí vytvoření kalibračního programu, v němž budou případné posuny hodnot rozpoznávány dostatečně včas.

Optimalizace kalibračních intervalů

Naše zkušenost ukazuje, že pouze u 20 % přístrojů je nastaven optimální kalibrační interval. 67 % kalibračních intervalů lze podstatným způsobem prodloužit, což vymezuje prostor pro značné úspory.

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Bez ohledu na to, jak náročné jsou vaše cíle v oblasti údržby, naši odborníci vám při optimalizaci poskytnou potřebnou podporu. Poskytneme vám podporu v rámci celé implementace udržitelného programu sledování zastarávání vybavení, přičemž vám pomůžeme splnit vaše cíle z hlediska využitelnosti a spolehlivosti vašeho chemického procesu.

 • 67 %

  aktuálních kalibračních intervalů lze významně prodloužit

 • 50%

  zmenšení vašich skladových zásob díky používání vhodného programu na sledování zastarávání vybavení

 • 25%

  navýšení doby zařízení v provozu díky implementaci dokonale vyvážené strategie optimalizace MRO na základě osvědčené metodologie

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory