Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Technolog sedící před notebookem

Optimalizace chemických technologií zdokonaluje dodávku projektů

Zkombinujte naše softwarové nástroje a zakázkové služby pro dosažení vynikajících výsledků v každé fázi vašeho chemického projektu

Optimalizace chemických technologií vyžaduje bezpečné zpracování obrovských množství dat generovaných v každé fázi projektu od prvotního konstrukčního návrhu (FEED) včetně detailních projekčních činností přes realizaci až po samotný provoz. Přenos a správa těchto dat, minimalizace chyb a zpracování dat do podoby cenných přehledů pro následnou optimalizaci je velice složitý úkol. Projekční nástroje od společnosti Endress+Hauser zaručují hladký přenos dat pro podporu optimalizace v celém rozsahu chemických projektů.

Jak můžeme pomoci

Projekční nástroje od společnosti Endress+Hauser jsou programovány 400 pracovníky specializovanými v oborech IT a nástrojů IT a umožňují spolehlivý a hladký přenos dat v každé fázi projektu. Naši zákazníci tak jsou vybaveni konzistentními, přesnými daty, díky nimž mohou optimalizovat své projekty v oboru chemických technologií a plnit svá kritéria z hlediska projektového harmonogramu a rozpočtových cílů. Portfolio společnosti Endress+Hauser zahrnuje širokou paletu nejmodernějších nástrojů a zdrojů.

 • Central Engineering Platform poskytuje centrální informační ústřednu pro veškerou projekční dokumentaci

 • Rozhraní Applicator podporuje optimální výběr a výpočty instrumentace

 • Konfigurační nástroj usnadňuje nastavení a instalaci přístrojů

 • Výkresy CAD a schémata elektrického zapojení (dokumenty CAE) zjednodušují konstrukci systému

 • Standardizovaná dokumentace urychluje schvalování přístrojů

Aplikace

Optimalizujte fázi FEED a detailního projekčního návrhu

Organizace rozsáhlých projektů v oboru chemických technologií je složitý úkol, zvláště během fáze detailního projekčního návrhu. Od samého počátku musí být zajištěna trvalá kvalita a důsledná správa dat.

Optimalizujte fázi FEED a detailního projekčního návrhu
Naše expertíza v předmětném oboru

Central Engineering Platform od společnosti Endress+Hauser poskytuje spolehlivý a hladký přenos dat během fáze prvotního konstrukčního návrhu a detailního projekčního návrhu a dokonale splňuje tyto nezbytně nutné požadavky.

 • Využívejte synchronizovaná data přímo z našeho portálu W@M pro podporu provozu

 • Generujte soubory a výkresy CAD automatizovaně pro urychlení harmonogramů

 • Usnadněte vývoj přesného detailního projekčního návrhu díky přímým odkazům na data uložená v Central Engineering Platform

Optimalizujte realizační fázi

Optimální realizace projektu závisí na hladkém přenosu dat, eliminaci zdvojených záznamů a na prevenci zanesení chyb a omezování jejich výskytu. Zajištění správných nástrojů a odborných znalostí pro každou aplikaci je zásadně důležité pro hladkou implementaci stejně jako důsledný projektový management.

Optimalizujte realizační fázi
Naše expertíza v předmětném oboru

Odborníci z týmu Field Network Engineering (FNE) v rámci společnosti Endress+Hauser využívají podporu v podobě konstrukčního softwaru FNE, jenž je plně začleněn do naší konstrukčně-projekční platformy, a rovněž v podobě našeho nástroje a standardů projektového managementu, které jim umožňují překonávat veškeré výzvy.

 • Získejte snadný přístup ke spolehlivým datům pro ideální implementaci projektů

 • Využívejte nástroje Endress+Hauser na podporu optimálního výběru a instalace instrumentace

 • Začleňte do svých týmů naše odborníky pro hladkou, včasnou dodávku projektů s optimálním využitím vstupních zdrojů

Zachovejte si provozní dokonalost

Důsledná správa dat zůstává prospěšná i po přechodu vašeho projektu od jeho realizace k samotnému provozu a rovněž z dlouhodobého hlediska.

Zachovejte si provozní dokonalost
Naše expertíza v předmětném oboru

Nástroj Správa životního cyklu W@M od společnosti Endress+Hauser obsahuje sadu webových rozhraní umožňujících přístup k datům o provozních zdrojích v reálném čase a podle požadavků provozních techniků.

 • Získejte přístup k datům kdykoli a odkudkoli pro podporu provozní dokonalosti v rámci celého životního cyklu vašich provozních zdrojů

 • Zkombinujte správu životního cyklu W@M se zakázkovými službami a softwarovými řešeními a dosáhněte úspory času a provozních nákladů

Jak přistupujeme k optimalizaci chemických technologií?

Klepněte na tyto grafiky a zjistěte, jak vám můžeme pomoci při vašich konstrukčně-projekčních pracích.

Grafika znázorňující způsob použití nejmodernějších nástrojů pro integrované projekční činnosti s elektronickým přenosem dat. ©Endress+Hauser

Vybereme vždy ten správný přístroj podle požadavků vašeho projektu a vaší aplikace

Snímek obrazovky z Endress+hauser Central Engineering Platform ©Endress+Hauser

Konstrukčně-projekční platforma je naší centrální informační ústřednou. V této platformě generujeme a spravujeme veškerou konstrukční dokumentaci pro váš projekt

Snímek obrazovky z Applicator pro správný výběr nástrojů. ©Endress+Hauser

Vybereme správný nástroj, který bude nejlépe vyhovovat požadavkům vašeho projektu a příslušné aplikaci.

Snímek obrazovky z Applicator pro výpočet. ©Endress+Hauser

Přesně vypočítáme parametry nástroje z procesních dat shromážděných z vašeho konstrukčního softwaru.

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané celosvětově a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI. ©Endress+Hauser

Nástroj na projektový management napomáhá plnit harmonogram projektu. Naše interní procesy jsou standardizované, využívané celosvětově a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI (Project Management Institute) (průvodce PMBOK).

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Využijte schopnosti společnosti Endress+Hauser k urychlení vašich konstrukčně-projekčních činností. Ať jde o elektronickou výměnu dat, automatickou dokumentaci, nebo portál W@M, poskytneme vám podporu ve všech fázích vašeho projektu, čímž vám ušetříme čas, zdroje a peníze. Prostřednictvím našeho nejmodernějšího konstrukčního nástroje a nástroje na projektový management zaručíme váš úspěch.

 • O 1 týden

  kratší doba dodání cenové nabídky při uvažovaném počtu 800 navrhovaných zařízení v porovnání s tradičním způsobem.

 • 80%

  úspora času využitého k vytváření projektových dokumentů, včetně CAD výkresů, při využití našeho konstrukčního nástroje, pokud uvážíme potřebu definovat 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 20 000 USD

  je výše úspor v souvislosti se snížením chybovosti vyloučením překlepů při uvažovaném počtu 800 navrhovaných zařízení v porovnání s tradičním způsobem.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory