Ověřovací zkoušky bezpečnostně technických systémů

Omezte náhodné a systematické poruchy, aniž byste ohrozili dostupnost technologie svého chemického provozu

Chemické provozy trvale zvyšují množství nainstalovaných bezpečnostně technických systémů (SIS) za účelem minimalizace rizik v rámci kritických procesů. Aby bylo zaručeno, že systém vykonává svou bezpečnostní funkci, je třeba provádět pravidelné ověřovací zkoušky. Ověřovací zkoušky jsou dále nezbytné k zachování shody s požadavky bezpečnostních předpisů (např. IEC 61508/61511). Tyto zkoušky však v důsledku znamenají vysoké náklady a velký objem odstávek provozu. Proto chemický průmysl čelí problematickému úkolu nalézt správnou rovnováhu mezi bezpečností a využitelností technologie.

Jak můžeme pomoci

Tváří v tvář zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost, nízkým maržím a silné konkurenci jsou v chemickém průmyslu intenzivně poptávány zdokonalené metody provádění zkoušek. V ideálním případě by měly vykazovat vysokou kvalitu, hluboké diagnostické pokrytí a neměly by vyžadovat přerušení procesu. Naše technologie Heartbeat se svými funkcemi diagnostiky, ověřování a sledování přesně tyto vlastnosti nabízí. V kombinaci s našimi službami ověřovacích zkoušek SIL můžete zachovat vysokou úroveň bezpečnosti provozu i dostupnosti technologie pomocí následujících prvků:

 • Nepřetržitá diagnostika procesu a přístrojů s diagnostickým pokrytím až 98 %

 • Standardizované diagnostické zprávy s jasně formulovanými pokyny

 • Ověření bez přerušení procesu stiskem jediného tlačítka

 • Automaticky generované a jednoznačné protokoly o ověření

 • Ověření SIL prostřednictvím ověřovací zkoušky s asistencí průvodce, která odhaluje nebezpečné nedetekované poruchy

Zvyšte bezpečnost provozu a dostupnost technologie s minimální námahou

ověřovací zkoušky, bezpečnostně technický systém, bezpečnost provozu, dostupnost technologie, SIL, ověření ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment přístrojů vybavených technologií Heartbeat, tedy technologií, jež poskytuje vysokou míru provozní využitelnosti systémů s minimálními nároky.

sis, bezpečnostně technický systém, SIL, zbytkové riziko, PFDavg ©Endress+Hauser

Bezpečnostně technický systém (SIS) snižuje riziko v rámci konkrétního procesu.

Aplikace

ověřovací zkoušky, bezpečnostně technický systém, bezpečnost provozu, SIL, diagnostická oznámení

Nepřetržitá autodiagnostika pomocí technologie Heartbeat

Díky technologii senzorů se schopností autodiagnostiky zvládnou naše inteligentní přístroje vykonávat více než 80 interních diagnostických opatření na pozadí činnosti s hlubokým diagnostickým pokrytím až 98 %. Tento inteligentní systém dokáže spolehlivě detekovat nebezpečné poruchy přístrojů a omezit pravděpodobnost výpadku bezpečnostně technického systému. Jasně formulované a standardizované diagnostické zprávy a naše aplikace Health dále navíc zjednodušují provádění údržby. S místně neomezenou neustálou diagnostikou zařízení získáváte následující výhody:

 • bezpečné procesy

 • cenově výhodná údržba díky dostupnosti dat

 • minimální nároky na práci personálu

ověřovací zkoušky, bezpečnostně technický systém, bezpečnost provozu, využitelnost technologie, SIL, ověření

Dokumentované ověřování bez přerušení procesu

Ověření s technologií Heartbeat je hladké a snadné. Ověření vašich přístrojů lze spustit kdykoli jednoduše stiskem tlačítka. V podobě automaticky generovaného protokolu o ověření získáte jasné výsledky a důkaz vyžadovaný bezpečnostními předpisy. Navíc nabízíme postup provádění ověřovacích zkoušek s využitím průvodce, který vás zkouškou provede krok za krokem. Ověření pomocí technologie Heartbeat vám poskytne následující výhody:

 • dokumentované a jednoznačné výsledky ověření

 • nižší náročnost provádění ověření během období plánovaných odstávek

 • flexibilita plánování ověřovacích zkoušek

detekce nánosů, heartbeat, hladina, radar

Data v reálném čase pro preventivní údržbu

Detailní data o přístrojích a procesu získaná prostřednictvím technologie Heartbeat vám umožní identifikovat trendy a vykonávat preventivní údržbu. Dobrý příkladem je detekce nánosů. Jelikož nános zvětšuje plochu s přerušením vazby, lze ho detekovat a kontrolovat automaticky pomocí dodatečného spínaného výstupu a systému čisticího vzduchu. Tato důsledná znalost vám umožní prodloužit intervaly vašich ověřovacích zkoušek, aniž byste tím ohrozili bezpečnost. Monitoring pomocí technologie Heartbeat zvyšuje přidanou hodnotu následujícím způsobem:

 • preventivní údržba vycházející z dat o přístrojích v reálném čase

 • optimalizované procesy a údržba

 • vyšší využitelnost technologie systému

služba ověřovacích zkoušek SIL, úroveň ověřovací zkoušky

Služby ověřovacích zkoušek SIL

Z důvodu zachování shody s předpisy musí být bezpečnostně technický systém v pravidelných intervalech testován. S naší službou ověřovacích zkoušek SIL můžete touto důležitou úlohou pověřit certifikované odborníky na funkční bezpečnost. Naši servisní odborníci jsou schopni váš bezpečnostně technický systém zkontrolovat, provést ověřovací zkoušku a tyto činnosti zdokumentovat přímo v místě provozu. Poskytujeme kompletní rozsah zkoušek od jednoduchých cyklických zkoušek až po individuálně nastavené zkoušky v komplexních aplikacích. Tato služba vám přináší následující výhody:

 • vyšší bezpečnost provozu díky identifikaci rizik a poruch

 • omezení neplánovaných odstávek provozu díky preventivním kontrolám

 • zaručení shody s požadavky bezpečnostních norem a předpisů

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Jakožto provozovatel chemického technologického celku nesete specifickou odpovědnost s ohledem na bezpečnost. S technologií Heartbeat můžete zachovat maximální úroveň bezpečnosti provozu, aniž byste ohrozili využitelnost technologie – to vše s minimální námahou. Tato technologie, integrovaná do široké řady našich přístrojů, nabízí stručná a výstižná standardizovaná diagnostická upozornění a monitorovací data, která vám umožňují vykonávat servis a údržbu vašich systémů přesně tehdy, kdy je to třeba.

 • 31

  zemí s proškolenými bezpečnostními ambasadory připravenými prodiskutovat problematiku bezpečnosti vašeho provozu

 • Více než 100

  přístrojů s certifikací SIL k poskytnutí optimálního řešení pro vaši aplikaci

 • 10

  milionů přístrojů nainstalovaných v bezpečnostních aplikacích za posledních 65 let