Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ověřovací zkoušky bezpečnostnětechnických systémů, minimální odstávky

Optimalizujte ověřovací zkoušky pomocí inteligentních technologií a služeb pro trvalé udržování kvality a využitelnosti provozu

Ověřovací zkoušky bezpečnostnětechnických systémů (SIS) se staly klíčovou výzvou pro chemický průmysl po celém světě. Používání těchto systémů je stále běžnější pro účely plnění příslušných předpisů a dosahování požadované účinnosti a vyžadují pravidelné testování k zajištění shody s normami a procesy. Problémem pro provozovatele technologických celků, kteří čelí silné konkurenci a snížení marží, se stává, jak optimalizovat metody testování, aby zajistili minimalizaci nákladných odstávek, a jak při tomto testování získat výhodu úplného a důsledného diagnostického pokrytí.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser nabízí inteligentní technologii Heartbeat k zajištění optimálních ověřovacích zkoušek systémů SIS a rovněž obsáhlé služby ověřovacích zkoušek SIS, které umožní zachovávání bezpečnosti provozu s minimálním přerušením procesů:

 • Nepřetržitá diagnostika procesu a přístrojů s diagnostickým pokrytím až 98 %

 • Standardizované diagnostické zprávy s přesnými pokyny

 • Ověření bez přerušení procesu stiskem jediného tlačítka

 • Automaticky generované a jednoznačné protokoly o ověření

 • Ověření SIL prostřednictvím ověřovací zkoušky s asistencí průvodce, která odhaluje nebezpečné nedetekované poruchy

Aplikace

Diagnostika procesů a přístrojů

Nedetekované závady přístrojů mohou zvýšit pravděpodobnost výpadku v bezpečnostnětechnickém systému. K zajištění bezpečnosti a k vyloučení odstávek je zapotřebí spolehlivá a přesná diagnostika.

Diagnostika procesů a přístrojů
Naše expertíza v předmětném oboru

Technologie autodiagnostiky senzorů Heartbeat od společnosti Endress+Hauser usnadňuje provádění včasné a přesné diagnostiky závad přístrojů. Naše inteligentní přístroje zvládnou vykonávat více než 80 interních diagnostických opatření na pozadí činnosti s hlubokým diagnostickým pokrytím až 98 %. Výsledky lze pohodlně sledovat prostřednictvím naší aplikace Netilion Health, která poskytuje transparentní a standardizovaná diagnostická hlášení pro snadnější provedení potřebných zásahů.

 • Zajistěte bezpečné procesy s minimálním přerušením procesů

 • Podpořte možnosti cenově výhodné údržby prostřednictvím inteligentních dat a diagnostiky

 • Umožněte cílené, včasné a cenově výhodné údržbářské zásahy

Dokumentované ověření

Ověřování přístrojů představuje kritickou činnost pro zaručení řádného chodu instalované báze, musí se však provádět s minimálním přerušením procesů.

Dokumentované ověření
Naše expertíza v předmětném oboru

Technologie Heartbeat od společnosti Endress+Hauser umožňuje spouštět ověření přístrojů v jakémkoli okamžiku. Automaticky generovaný protokol o ověření poskytuje přesné výsledky a důkaz vyžadovaný bezpečnostními předpisy. Nabízíme rovněž postup provádění ověřovacích zkoušek s využitím průvodce, který vás zkouškou provede krok za krokem.

 • Získejte dokumentované a jednoznačné výsledky ověření

 • Snižte náročnost provádění ověření během období plánovaných odstávek

 • Získejte flexibilitu plánování ověřovacích zkoušek systémů SIS

Inteligentní monitoring

Pravidelné ověřovací zkoušky jsou vyžadované k zajištění trvalé procesní bezpečnosti, avšak v důsledku jejich provádění se snižuje provozní využitelnost systémů.

Inteligentní monitoring
Naše expertíza v předmětném oboru

Instrumentace od společnosti Endress+Hauser s podporou technologie Heartbeat poskytuje podrobná data o přístrojích a procesech, která umožňují detekovat trendy a v důsledku i plánovat zásahy preventivní údržby. Naši zákazníci tak mohou své zásahy optimalizovat a prodloužit intervaly ověřovacích zkoušek, aniž by tím ohrozili bezpečnost.

 • Implementujte preventivní údržbu vycházející z dat v reálném čase

 • Optimalizujte procesy a údržbu

 • Prodlužte cykly ověřovacích zkoušek pro vyšší využitelnost technologie systému

Ověřovací zkoušky SIL od externího poskytovatele

Oborová nařízení v chemickém průmyslu předepisují pravidelné a dokumentované ověřovací zkoušky bezpečnostnětechnických systémů, čímž na chemické provozy kladou vysoké nároky nejen z hlediska odstávek a přerušení procesů, ale rovněž z hlediska dostupnosti personálu, jeho certifikace a potřeby školení.

Ověřovací zkoušky SIL od externího poskytovatele
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše služba ověřovacích zkoušek SIL vám umožňuje tuto zásadně důležitou úlohu zadávat externímu dodavateli, který vám poskytne celý rozsah úkonů od místní inspekce přes samotnou ověřovací zkoušku až po dokumentaci. Naši certifikovaní odborníci na oblast funkční bezpečnosti mohou vykonat celý rozsah zkoušek od jednoduchých cyklických zkoušek až po individuálně nastavené zkoušky v komplexních aplikacích.

 • Zvyšte bezpečnost provozu díky identifikaci rizik a poruch

 • Omezte neplánované odstávky provozu díky preventivním kontrolám

 • Získejte záruku shody s požadavky bezpečnostních norem a předpisů

Zvyšte bezpečnost provozu a dostupnost technologie s minimální námahou

ověřovací zkoušky, bezpečnostnětechnický systém, bezpečnost provozu, dostupnost technologie, SIL, ověření ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment přístrojů vybavených technologií Heartbeat, tedy technologií, jež poskytuje vysokou míru provozní využitelnosti systémů s minimálními nároky.

sis, bezpečnostnětechnický systém, SIL, zbytkové riziko, PFDavg ©Endress+Hauser

Bezpečnostnětechnický systém (SIS) snižuje riziko v konkrétním procesu.

Výhody

Jakožto provozovatel chemického technologického celku nesete specifickou odpovědnost s ohledem na bezpečnost. S technologií Heartbeat můžete zachovat maximální úroveň bezpečnosti provozu, aniž byste ohrozili využitelnost technologie – to vše s minimální námahou. Tato technologie, integrovaná do široké řady našich přístrojů, nabízí stručná a výstižná standardizovaná diagnostická upozornění a monitorovací data, která vám umožňují vykonávat servis a údržbu vašich systémů přesně tehdy, kdy je to třeba.

 • 31

  zemí s proškolenými bezpečnostními ambasadory připravenými prodiskutovat problematiku bezpečnosti vašeho provozu

 • Více než 100

  přístrojů s certifikací SIL k poskytnutí optimálního řešení pro vaši aplikaci

 • 10

  milionů přístrojů nainstalovaných v bezpečnostních aplikacích za posledních 65 let

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory