Procesní bezpečnost v chemickém průmyslu

Díky spolehlivým řešením pro měření lze splnit bezpečnostní cíle výrobního procesu

Procesní bezpečnost je v chemickém průmyslu zásadně důležitá, jelikož nebezpečné chemické látky představují potenciální riziko ohrožení osob, životního prostředí a samotného provozu. Souběžně s řešením těchto výzev se výrobci v chemické výrobě snaží vyrábět vysoce kvalitní produkty, které budou plnit specifikace zákazníků. Aby toho dosáhli, je zásadně důležité zajistit vysokou účinnost procesu, nízkou spotřebu energie a nejvyspělejší řízení procesní bezpečnosti.

Spolehlivá data v celém chemickém procesu

Abyste tyto problémy překonali a vyhověli požadavkům zákazníka, potřebujete k tomu měřicí přístroje a řešení, která vám umožní kontrolovat a ovládat složité chemické procesy, jako je např. extrakce, reakce, oddělování nebo filtrace. S naší kompletní nabídkou budete schopni splnit své cíle ve smyslu zlepšení provozuschopnosti a bezpečnosti vašeho provozu.

 • Nejširší portfolio bezpečnostních měření vyvinuté v souladu s principy bezpečnosti dané samotnou konstrukcí a při plnění norem pro prostředí s nebezpečím výbuchu: např. ATEX, FM, TIIS

 • Inteligentní senzory s funkční bezpečností podle IEC 61508, do úrovně SIL 3 pro dokumentované postupy ověřovacích zkoušek

 • Bezpečnostní expertíza poskytovaná naší celosvětovou sítí

 • Semináře a školení na téma bezpečnosti a norem (např. ATEX, SIL, WHG) jako pomůcka ke vzdělávání pracovníků

Zlepšete bezpečnost chemických procesů

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte, jak dokážeme kontrolovat vaše kritické parametry.

Procesní schéma chemického šaržového reaktoru ©Endress+Hauser

Bezpečnější měření průtoku v šaržovém reaktoru pomocí jiskrově bezpečných, skutečně dvouvodičových zařízení.

Procesní schéma destilace chemických látek ©Endress+Hauser

Transparentní měření ve vašem destilačním procesu pro získávání spolehlivých dat, např. detekce hladiny amoniaku.

Procesní schéma skladování chemických látek ©Endress+Hauser

Dosáhněte pokrytí více míst měření pouze s jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02 (schváleno podle předpisů pro zařízení pod tlakem, např. PED, ASME VIII).

Aplikace

Skutečně dvouvodičové zařízení, napájení po smyčce, v aplikaci

Přesná měření pro čistou kvalitu chemických produktů

Transparentní měření kritických procesních parametrů vám pomáhá dosahovat vašich cílů ve smyslu čistých produktů podle potřeb vašich zákazníků. Navíc to zaručuje bezpečný chemický proces a prostředí. Pokud vybavíte svůj šaržový reaktor našimi skutečně dvouvodičovými zařízeními na měření průtoku a hladiny, získáte potřebnou přesnost, ušetříte náklady na zapojení a prostor na kabelových lávkách.

 • Vyšší bezpečnost díky jiskrově bezpečnému výstupu

 • Obsáhlá koncepce Ex ia se schváleními platnými po celém světě

 • Vyhněte se odstávkám provozu díky podpoře rychlých rozhodnutí v případě závady (v souladu s NE 107)

 • Jednodušší postup ověřovacích zkoušek s technologií Heartbeat

Nádoba na destilaci chemických látek, amoniak

Neustálá detekce hladiny amoniaku v separátoru

Odpařování kapalných chemických látek, jako například amoniaku nebo alkoholů z vody, vytváří rizika při zahřívání dané nádoby. Je nutné stále udržovat správnou hladinu. Regulace výšky hladiny vyžaduje vysoce spolehlivé a přesné přístroje a techniky. Náš inovativní přístroj Levelflex FMP54 poskytuje kompenzaci plynné fáze – ideální řešení pro přesné měření hladiny v aplikacích s plyny při vysoké hustotě.

 • Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku

 • Úspora času i nákladů díky jednoduché koncepci kontrolního testu podle SIL/WHG

 • Bezpečnost procesu díky dvojité keramické spojce a plynotěsné průchodce

 • Možnost získání dat v reálném čase a diagnostiky díky protokolu HART

Skladovací nádrž na chemické látky, amoniak

Neustálá detekce teploty amoniaku v zásobní nádrži

Amoniak je toxický plyn, pokud se skladuje při pokojové teplotě. Z tohoto důvodu je nejlepší skladovat ho v kapalném skupenství při teplotě −33 °C. Je důležité měřit teplotu tekutiny a stěny nádrže, aby bylo zaručeno, že nedochází k výskytu „horkých bodů“. Je potřeba velmi robustní systém, protože přístup do naplněné nádrže není možný. Na základě kombinace naší technologie StrongSens s naším systémem MultiSens TMS01 jsme schopni poskytnout vám velmi robustní senzory.

 • Vyšší bezpečnost díky kompletnímu mapování stavu v celé nádrži (až do délky 100 m) s jediným procesním připojením

 • Nižší náklady na údržbu vzhledem k delší provozní životnosti senzoru

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Bezpečný chemický proces a prostředí jsou v naší společnosti vnímány za extrémně důležité podmínky provozu. Z tohoto důvodu nesou provozovatelé chemických provozů zvláštní odpovědnost s ohledem na bezpečnost jejich procesu a okolního prostředí. Aby této své odpovědnosti dostáli, potřebují důvěryhodného partnera. Poskytujeme podporu provozovatelům chemických provozů a rovněž technickým a řídicím pracovníkům zodpovídáním jakýchkoli dotazů k tomu, jak naše přístroje a řešení mohou zvýšit bezpečnost jejich procesů a současně efektivitu.

 • až o 40 %

  menší počet odstávek zařízení díky využití koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku.

 • 50%

  úspora vašeho času díky jednoduché koncepci ověřovacích zkoušek podle SIL/WHG.

 • až 30 %

  je množství míst měření, jež lze pokrýt s pouze jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02, které jsou k dispozici se schválením podle mezinárodních předpisů pro zařízení pod tlakem (např. PED, ASME VIII).