Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Procesní bezpečnost v chemickém průmyslu, řízení procesní bezpečnosti, prevence, nebezpečné chemické látky

Procesní bezpečnost v chemickém průmyslu, vysoká využitelnost provozu

Zachovejte trvalou produktivitu a účinnost pomocí procesní bezpečnosti v souladu s předpisy s podporou spolehlivých měření

Procesní bezpečnost v provozech chemického průmyslu má zásadní důležitost, zvláště při práci s materiály, které představují nebezpečí pro lidské zdraví, životní prostředí a infrastrukturu. Udržování bezpečnosti v souladu s příslušnými předpisy při současném zajišťování konzistentní provozní kapacity, vysoké produktivity a cenové výhodnosti je prvotní výzvou, které výrobci v oblasti chemického průmyslu v současnosti čelí.

Jak můžeme pomoci

Portfolio technologií bezpečnostních měření od společnosti Endress+Hauser plně vyhovuje aktuálním bezpečnostním normám a zahrnuje kritické parametry komplexních chemických procesů, jako například extrakce, reakce, separace a filtrace, aby bylo možné zaručit maximální procesní řízení ve spojení s trvalou dostupností technologie a bezpečností.

 • Nejširší portfolio bezpečnostních měření vyvinuté v souladu s principy bezpečnosti dané samotnou konstrukcí a při plnění norem pro prostředí s nebezpečím výbuchu: např. ATEX, FM, TIIS

 • Inteligentní senzory s funkční bezpečností podle IEC 61508, do úrovně SIL 3 pro dokumentované postupy ověřovacích zkoušek

 • Celosvětová síť podpory na základě zkušeností v oblasti zajišťování bezpečnosti

 • Semináře a školení na téma bezpečnosti a norem (např. ATEX, SIL, WHG) pro provozní personál

Aplikace

Přesná měření pro čistotu produktových šarží

Trvalá kvalita a čistota produktů vyžaduje spolehlivé, transparentní a přesné měření kritických procesních parametrů stejně jako zajištění bezpečného a výkonného výrobního procesu.

Přesná měření pro čistotu produktových šarží
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser vybaví váš šaržový reaktor skutečně dvouvodičovými přístroji na měření průtokuhladiny, a poskytne vám tak záruku potřebné přesnosti, možnost úspor nákladů na zapojení a další prostor na kabelových lávkách:

 • Zvyšte úroveň bezpečnosti díky jiskrově bezpečnému výstupu

 • Zdokonalte ochranu prostřednictvím obsáhlé koncepce Ex ia se schváleními platnými po celém světě

 • Vyhněte se odstávkám provozu díky podpoře rychlých rozhodnutí v případě závady (v souladu s NE 107)

 • Zjednodušte postupy ověřovacích zkoušek na základě technologie Heartbeat

Detekce hladiny čpavku v separátoru

Odpařování kapalných chemických látek, např. čpavku nebo alkoholů, z vody je spojeno s určitými riziky při zahřívání nádoby. Udržování odpovídajících hladin je kriticky důležité, avšak regulace těchto hladin vyžaduje vysoce spolehlivé a přesné přístroje a techniky.

Detekce hladiny čpavku v separátoru
Naše expertíza v předmětném oboru

Inovativní přístroj Levelflex FMP54 od společnosti Endress+Hauser poskytuje kompenzaci plynného skupenství – ideální řešení pro přesné měření hladiny v aplikacích s plyny při vysoké hustotě:

 • Urychlete uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku díky koncepci správy dat HistoROM

 • Získejte úsporu času i nákladů díky jednoduché koncepci ověřovací zkoušky podle SIL/WHG

 • Zvyšte procesní bezpečnost pomocí dvojité keramické spojky a plynotěsné průchodky

 • Využívejte data v reálném čase a diagnostické schopnosti prostřednictvím protokolu HART

Detekce teploty čpavku ve skladovací nádrži

Pokud se čpavek uchovává při pokojové teplotě, tvoří toxický plyn. Z tohoto důvodu je nejlepší skladovat ho v kapalném skupenství při teplotě −33 °C. Měření teploty kapaliny i stěn nádrže je zásadně důležité pro vyloučení výskytu horkých bodů, ale vzhledem k nemožnosti přístupu do naplněné nádrže je k tomu zapotřebí technologie vysoce robustních a přesných senzorů.

Detekce teploty čpavku ve skladovací nádrži
Naše expertíza v předmětném oboru

Spojení technologie StrongSens od společnosti Endress+Hauser s naším přístrojem MultiSens TMS01 poskytuje optimální možnosti monitoringu pro bezpečné skladování kapalného čpavku:

 • Zvyšte úroveň bezpečnosti pomocí kompletního mapování stavu v celé nádrži (až do délky 100 m) prostřednictvím jediného procesního připojení

 • Snižte náklady na údržbu díky vysoce odolným senzorům

Zlepšete bezpečnost chemických procesů

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte, jak dokážeme kontrolovat vaše kritické parametry.

Procesní schéma chemického šaržového reaktoru ©Endress+Hauser

Bezpečnější měření průtoku v šaržovém reaktoru pomocí jiskrově bezpečných, skutečně dvouvodičových zařízení.

Procesní schéma destilace chemických látek ©Endress+Hauser

Transparentní měření ve vašem destilačním procesu pro získávání spolehlivých dat, např. detekce hladiny amoniaku.

Procesní schéma skladování chemických látek ©Endress+Hauser

Dosáhněte pokrytí více míst měření pouze s jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02 (schváleno podle předpisů pro zařízení pod tlakem, např. PED, ASME VIII).

Výhody

Bezpečný chemický proces a prostředí jsou v naší společnosti vnímány za extrémně důležité podmínky provozu. Z tohoto důvodu nesou provozovatelé chemických provozů zvláštní odpovědnost s ohledem na bezpečnost jejich procesu a okolního prostředí. Aby této své odpovědnosti dostáli, potřebují důvěryhodného partnera. Poskytujeme podporu provozovatelům chemických provozů a rovněž technickým a řídicím pracovníkům zodpovídáním jakýchkoli dotazů k tomu, jak naše přístroje a řešení mohou zvýšit bezpečnost jejich procesů a současně efektivitu.

 • až 40%

  zmenšení počtu odstávek zařízení díky využití koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku.

 • 50%

  úspora vašeho času díky jednoduché koncepci ověřovacích zkoušek podle SIL/WHG.

 • až 30 %

  je množství míst měření, jež lze pokrýt s pouze jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02, které jsou k dispozici se schválením podle mezinárodních předpisů pro zařízení pod tlakem (např. PED, ASME VIII).

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory