Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Řešení procesní analytické chemie v reálném čase

Automatizované měření kritických parametrů chemických procesů pro zvýšení účinnosti provozu

Laserové měřicí technologie, jako například Ramanova spektroskopie a TDLAS spektroskopie na bázi laserových diod, získávají stále větší oblibu oproti alternativním metodám, jakými jsou například chromatografie nebo hmotnostní spektrometrie. Vzhledem k absenci pohyblivých součástí a značně sníženým nárokům na vzorkování se používané procesní analyzátory vyznačují snadnější údržbou a poskytují vysoce přesné výsledky během pouhých sekund. To umožňuje inteligentnější řízení rychle se měnících procesů v reálném čase bez nutnosti vystavení osob nebezpečným chemickým látkám.

Jak můžeme pomoci

Naše analytická řešení poskytují rychlé měření chemického složení v reálném čase při minimálních provozních nákladech a bezpečnostních rizicích. Jsme specialisté na vývoj individuálně přizpůsobených analytických řešení, která překonávají specifické výzvy v oblasti měření, jako například konstrukce specifických sond pro konkrétní procesy, stojanů pro analyzátory a ochranných krytů.

 • Kompletní aplikační podpory od studie proveditelnosti přes uvedení do provozu, smlouvy o údržbě až po dlouhodobou podporu chemometrického modelování

 • Řešení procesní analytické chemie jsou vyvinuty tak, aby plnily průmyslové normy po celém světě

 • Celosvětová síť podpory a servisu

Aplikace

Detekce koncového bodu reakce a řízení kinetiky

Polymerace emulzí vytváří širokou řadu polymerních materiálů, jako jsou barvy, lepidla a syntetické kaučuky. Tento typ reakce se provádí v prostředí vodného roztoku, kde se daný druh monomeru udržuje v jediném skupenství pomocí vhodného smáčedla nebo emulzifikátoru. Může se používat jeden nebo více druhů monomerů, přičemž výsledný polymer nebo kompolymer je vytvářen jako stabilní suspenze v podobě latexu.

Detekujte koncový bod reakce pomocí Ramanovy spektroskopie
Naše expertíza v předmětném oboru

Ramanova spektroskopie je velmi vhodná pro monitoring těchto reakcí, jelikož je citlivá na měření specifických dvojitých vazeb a netrpí důsledky vzájemných reakcí s matricí vodného roztoku.

 • Poměry vazeb mohou kompenzovat kolísání celkové měřené intenzity reakce

 • Voda nenarušuje měření ve vodných roztocích

 • Schopnost měřit přes skleněné stěny reaktoru nebo průzory

 • Vynikající korelace s chromatografickými a gravimetrickými údaji

Kontrola kontaminantů v plynech v reálném čase

Náklady na odstávku provozu v důsledku použití plynu nesplňujícího stanovené specifikace mohou být velmi vysoké, zvláště v petrochemických procesech.

Kontrola kontaminantů v přiváděném plynu v reálném čase pro zvýšení kvality produktu
Naše expertíza v předmětném oboru

Analyzátory TDLAS monitorují kvalitu přiváděných plynů tím, že selektivně měří obsah kontaminantů, jako například amoniaku (NH₃), vlhkosti (H₂O) nebo acetylenu (C₂H₂). Tato měření pomáhají zdokonalovat procesní řízení, plnit specifikace produktu, předcházet výskytu katalyzátorových jedů a minimalizovat objem fléry. Analyzátory poskytují spolehlivé výsledky měření během pouhých sekund, a umožňují tak rychlé reakce na zjištěné údaje. Poskytujeme kompletní řešení analyzátorů zahrnující systém odebírání a úpravy vzorků a vhodná pouzdra analyzátorů.

In-line monitoring vlastností a kvality produktu

Polymerační reakce se často provádějí v polovsádkovém režimu. To umožňuje důsledné řízení složení výsledného produktu, aby se tak vytvářely vysoce výkonné materiály s jemně přizpůsobenými zakázkovými vlastnostmi. Během reakce je nezbytné přesné řízení koncentrací reagencií, aby se zamezilo nežádoucím vlastnostem v koncovém produktu. Přidávat jednoduše reagencie ve správném poměru není dostatečné.

Ramanovy analyzátory jsou schopné identifikovat pásma pro specifické funkční skupiny běžné pro polymerní monomery
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše analyzátory Kaiser Raman jsou citlivé na specifické funkční skupiny, jako například na vinylové a alkylové části, které jsou běžné pro polymerní monomery. Naše jednoduché rozhraní pro vzorky a jeho spojení se základní jednotkou optickými vlákny umožňují flexibilní umístění základní jednotky vůči vsádkovým reaktorům nebo procesním linkám.

 • Dostupnost volitelných možností bezkontaktní optiky umožňující měření přes průzory reaktoru

 • Měření až čtyř vsádkových reaktorů nebo procesních proudů pomocí jediného analyzátoru

 • Zajištění konzistentnosti mezi vsádkami s ohledem na průměrnou molekulární hmotnost a polydisperzitu

Zdokonalte procesní řízení pomocí in-line analytických metod

Procesní mapa hydrogenace acetylenu ©Endress+Hauser

Díky použití TDLAS analyzátorů na monitoring kontaminantů v přiváděném plynu se lze vyhnout nákladům na plyn nesplňující stanovené specifikace a nákladům na odstávky v chemickém provozu.

Schéma systému procesního řízení pro polovsádkovou polymeraci ©Endress+Hauser

Schéma systému procesního řízení pro polovsádkovou polymeraci.

Výhody

Procesní analytická chemie (PAC) je klíčem ve snaze o řízení a optimalizaci vašich chemických procesů. S in-line analytickou technologií, jako například TDLAS a Ramanovou spektroskopií, získáte pokročilé porozumění danému procesu a možnost jeho řízení v reálném čase. Posuňte svůj chemický provoz na novou úroveň účinnosti zvýšením výtěžnosti procesu a kvality a zajištěním nejvyšší možné bezpečnosti na pracovišti.

 • Více než 25

  let pokračujícího provozu prvních nainstalovaných analyzátorů

 • > 2 000

  procesních Ramanových analyzátorů nainstalovaných na celém světě

 • Více než 100

  patentů v oblasti Ramanovy a holografické technologie

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory