Měřte a optimalizujte spotřebu páry v technologických zařízeních

Zvyšte účinnost a využitelnost svých výměníků tepla

Jako manažer energetických zdrojů nebo podpůrných technologických služeb chcete samozřejmě získat maximum z potenciálu páry, kterou jste vyrobili nebo nakoupili. Většina provozovatelů má ale potíže s vytvořením přesné energetické rovnováhy jejich parovodního systému. Pára by k výměníkům tepla měla ideálně dorazit jako 100% suchá pára na mezi sytosti, aby docházelo k optimálnímu přenosu tepla do vašeho procesu. V praxi však pára často vykazuje kolísající stupně vlhkosti, což vede k neefektivnímu přenosu tepla a rovněž ke zvýšení rizika vzniku vodních rázů a následného poškození výměníku tepla.

Jak vám mohou pomoci naše zkušenosti s párou

Kotelna je místo, kde utrácíte peníze. Spotřeba páry je oblast, kde jimi plýtváte! Společnost Endress+Hauser je váš spolehlivý partner pro oblast přesného měření spotřeby páry a stanovení klíčových ukazatelů pro zvýšení efektivity. Základem je vždy správné měření. Pouze my jsme schopni vám poskytnout správná měření páry pomocí dvouvodičové technologie s inline kompenzací suché frakce, která umožňují dosáhnout správné rovnováhy hmotnosti a energie ve vašem parním rozvodu.

 • Zajistěte, aby pára přicházela k vašemu procesu za optimálních podmínek – jako dokonale suchá pára na mezi sytosti

 • Získejte transparentní měření prostřednictvím naší kompletní nabídky měřicí instrumentace a monitorovacích řešení pro bezpečnou, trvale dostupnou a účinnou páru

 • Naše řešení, např. přístroje s technologií Heartbeat a jejími diagnostickými, verifikačními a monitorovacími funkcemi, vám pomohou dosáhnout shody s požadavky norem ISO 50001 (správa energie) a ISO 140001 (environmentální management)

 • Přímé měření mokré a suché páry s kompenzací podle mezinárodních norem IAPWS-IF97/ASME

 • Kontrolujte a zvyšujte účinnost na základě sledování energie předané do procesu

Klíčová místa měření při spotřebě páry

Procesní mapa spotřeby páry s plášťovým a trubicovým výměníkem tepla ©Endress+Hauser
Procesní mapa spotřeby páry s deskovým výměníkem tepla ©Endress+Hauser

Jak zajišťujeme transparentnost a maximalizujeme účinnost páry

Nainstalovaný průtokoměr Prowirl F200 pomáhá měřit spotřebu páry

Získejte plný přehled o své spotřebě páry

Pára v bodě konečného využití by měla být dokonale suchá a na mezi sytosti, aby byl zaručen přenos energie do procesu s optimální účinností. Naše komplexní nabídka pro měření páry – včetně měření hmotnosti a energie s kompenzací suché frakce – vám pomůže vyhodnotit, do jaké míry se blížíte ke stavu páry na mezi sytosti podle Mollierova diagramu. Nabízíme nejpřesnější dvouvodičové řešení typu vše v jednom pro měření využitelné páry, které umožňuje nalezení správné energetické nebo hmotnostní rovnováhy.

 • Pokud se použijí tradiční vírové nebo diferenciální průtokoměry k měření průtoku páry s 90% suchostí, vznikne další chyba měření ve výši 5 % hodnoty objemu a hmotnosti

 • 90% suchá pára znamená, že máte 10 % kondenzátu, a k ohřevu svého procesu tak máte k dispozici o 10 % méně energie

 • Snímání teploty kondenzátu v aplikacích nepřímého ohřevu vám pomůže vyhodnocovat, kolik energie bylo předáno do procesu

Technik společnosti Endress+Hauser kontroluje nainstalovaný průtokoměr Prowirl F200

Polní měřicí technologie pro všechny procesní proměnné

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio měřicí instrumentace pro všechny proměnné procesu s párou, jako například průtok, tlak, teplotu, analýzu, hladinu, záznam.

 • Mějte jasnou informaci o tom, zda je vaše pára 100% suchá nebo do jaké míry je mokrá: vírový průtokoměr Prowirl F 200 se schopností měření více veličin najednou detekuje mokrou páru a přesně měří její suchou frakci na základě výpočtů hmotnosti a energie páry

 • Kontrolujte, zda je tlak dodávané páry optimální, pomocí tlakových senzorů, například Cerabar M PMP51

 • Sledujte, zda je pára dodávána při správné teplotě, pomocí naší řady robustních odporových (Pt100) teploměrů Omnigrad pro navařování (TR15 a TH15)

 • Zjišťujte, zda můžete kondenzát opětovně použít, a snížit tak své náklady na chemikálie: Vyhodnocujte kvalitu kondenzátu řadou senzorů zákalu Turbimax nebo senzorů vodivosti

Obrázek poškozeného deskového výměníku tepla

Chraňte svůj výměník tepla a své produkty

Průrazy výměníků tepla (např. deskových výměníků tepla) mohou v důsledku způsobit ztrátu produktu kvůli přímému kontaktu mezi párou a produktem. Představují rovněž potenciální bezpečnostní riziko. Kontrola zákalu kondenzátu pomocí naší produktové řady Turbimax pomůže vyhodnotit, jestli jsou poškozené povrchy přenášející tepelnou energii.

 • Zvyšte dostupnost a minimalizujte výrobní ztráty: Zjistěte okamžitě, pokud dojde k problému

 • Kontroly suché frakce páry na přítoku do výměníku tepla snižují riziko vzniku vodních rázů, které by mohly vést k poškození nebo úplnému zničení celé jednotky

Zaměstnanec společnosti Endress+Hauser kontroluje spotřebu a energetickou výkonnost na záznamníku dat Memograph M

Jak účinný je váš výměník tepla?

Za účelem kontroly účinnosti vašeho výměníku tepla můžete porovnávat energii předávanou do procesu s energií, kterou přijal příslušný produkt. Pokud se tato účinnost v průběhu času změní, může to indikovat, že je zapotřebí výměník tepla vyčistit. Nános rozloženého produktu může snižovat účinnost přenosu tepla stejně jako nános magnetitu nebo jiných materiálů na straně páry; pouhých několik mikrometrů nánosu vás může stát tisíce až desetitisíce korun!

 • Monitoring a vizualizace spotřeby a energetické výkonnosti v reálném čase jsou možné prostřednictvím energetického a aplikačního záznamníku dat, jakým je například Memograph M

 • Kontroly a vizualizace v průběhu času vám pomohou odhalit potřebu vyčištění výměníku, které sníží náklady, zvýší účinnost a využitelnost technologie

Služba ověření měření energie kontroluje a potvrzuje správnost vašich měření

Služba ověření měření energie

Jak si můžete být jistí, že měření používaná k vyhodnocování efektivity vaší spotřeby páry jsou spolehlivá? Společnost Endress+Hauser nabízí službu ověření měření energie, která kontroluje a potvrzuje správnost těchto měření. Naši techničtí experti zkontrolují veškeré součásti smyčky měření energie a poskytnou jasná doporučení ke zvýšení přesnosti měření. Provedou dále kalibraci a ověření vašich polních přístrojů přímo v provozu, a to s minimálními nebo zcela žádnými přerušeními vašeho procesu.

 • Ověřená přesnost měření páry a každé ze smyček měření energie

 • Důvěra v přesnost informací, na které spoléháte při optimalizaci své spotřeby páry

 • Záruka nejvyšší kvality páry pro zvýšení účinnosti

 • Vyšší úroveň bezpečnosti díky včasnému odhalení problémů

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Důsledné porozumění správě energetických zdrojů a podpůrných technologických zařízení a vašim každodenním výzvám je základním výchozím bodem naší nabídky produktů a služeb pro aplikace s párou. Poskytujeme kompletní portfolio přesné a spolehlivé měřicí instrumentace pro veškeré procesní proměnné v kombinaci se službami a řešeními, které vám zajistí úplnou transparentnost a zaručí shodu s normami stanovujícími požadavky na správu energie a environmentální management. Zvolte si za partnera společnost Endress+Hauser pro bezpečné, nepřerušené, transparentní a efektivní využívání páry.

 • 5 až 15 %

  typická úspora spotřeby energie díky obsáhlým řešením pro monitoring energie

 • Nonstop

  provozní bezpečnost v celém životním cyklu parovodního systému

 • > 60

  let zkušeností v oboru technologických zařízení