Provoz a správa kotlů

Měření provozní efektivity prodlužuje celkovou životnost kotlů

Pára zůstává nadále jedním z nejdůležitějších zdrojů energie pro ohřev v průmyslových procesech. V souvislosti s prudce rostoucími cenami energie však provozovatelé továren vyžadují efektivní způsoby snížení spotřeby energie při současném zaručení vysoké využitelnosti a efektivity. Nákladné odstávky zařízení a údržbu lze minimalizovat na základě přesných a spolehlivých řešení pro měření a sledování. Naše pokročilá řešení pro podpůrné služby generují významné úspory v rámci celého procesu výroby a využití páry a pomáhají snižovat kapitálové i provozní výdaje.

Naše nabídka

Ať již potřebujete vyhodnocovat aktuální výkonnost vašeho stávajícího zařízení kotlů, optimalizovat provoz nebo vyhodnocovat vlastnosti spalin, můžete se spolehnout na naši expertízu a sdílené oborové know-how. Navázáním partnerské spolupráce se společností Endress+Hauser pro vytvoření integrovaných řešení pro správu parovodních kotlů můžete maximalizovat hodnotu svých parních aplikací a využívat náš obsáhlý sortiment řešení pro měření, sledování a správu parních systémů.

 • Prvotřídní provozní měřicí technologie pro veškeré procesní proměnné (průtok, analýza, hladina, tlak, teplota atd.) prostřednictvím tříprvkového řízení

 • Zvýšení bezpečnosti kotelny a provozu díky měřicím řešením a pokročilému sledování

 • Efektivita prostřednictvím plnění specifikací a snížení nákladů na jednotkovou spotřebu

 • Široký sortiment integrovaných parních řešení od jediného dodavatele a vyhovujících mezinárodním legislativním normám

Zjistěte, kde je třeba měřit pro zajištění vyšší efektivity procesu

Parametry parních aplikací

Řízení kotle ©Endress+Hauser

Aplikace

Příprava napájecí vody

Příprava napájecí vody

Kvalita dodávek napájecí vody má zásadní důležitost pro funkční bezpečnost a životnost samotného kotle. Udržováním optimální výroby, dodávek a rozvodu páry lze zamezit nákladným odstávkám, přeplnění a korozi kotlů. Naše řešení pomáhají maximalizovat kvality napájecí vody, která má přímý dopad na celkovou životnost kotle a množství požadovaných spotřebních materiálů pro přípravu vody.

Spalování paliva a odvod spalin

Spalování paliva a odvod spalin

Jestliže kotel spaluje palivo hůře než optimálně nebo dochází k ztrátám tepla v soustavě, výsledkem je vysoké plýtvání energií a možné porušení emisních norem. Proto si efektivita kotle i nadále uchovává vysokou prioritu. Společnost Endress+Hauser vám poskytne správná technická řešení pro bezpečné, efektivní a dostupné měření spalování paliva a řízení odvodu spalin. Naše monitorovací řešení plní předepsané emisní normy a vyhovují předpisům na zkoušky výkonnosti ASME (PTC 4-1998) pro spalovací generátory páry.

Výroba páry

Výroba páry

Pára dodávaná neefektivně nebo při jiné teplotě, než je žádoucí, ohrožuje správný provoz továren. Vhodné ovládání kotlů a průběžná měření průtoku jsou proto nepostradatelná. Náš kompletní sortiment řešení pro měření a sledování průtoku zaručí vynikající celkovou účinnost. Společnost Endress+Hauser se snaží o udržení čelní pozice na poli technických inovací a posouvá techniky založené na principu vírového měření o krok dále – nyní se schopností detekovat mokrou páru, nebo dokonce měřit suchou frakci páry.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Důsledné porozumění požadavkům vašeho podniku a odvětví stojí v samém jádru naší nabídky produktů a služeb. Můžete se na nás spolehnout v tom, že vám poskytneme podporu k dosažení lepší konstrukce parovodní kotelny, lepší údržby a vyšší provozní produktivity. Věříme v princip, že je třeba „nejdřív sloužit, potom teprve vydělávat“, a to do dnešních dnů formuje přístup naší společnosti.

 • nonstop

  provozní bezpečnost v celém životním cyklu parovodního systému

 • 10 milionů

  instalovaných zařízení po celém světě

 • 73 000 USD

  roční úspora nákladů po instalaci řídicího systému, který sníží rychlost vypouštění z 8 % na 6 %