Správa energií a podpůrných služeb

Měření efektivity snižuje provozní náklady a náklady na údržbu

Voda, převedená ohřevem na páru, je životodárnou kapalinou mnoha provozů. K zajištění efektivity a bezpečnosti je zásadní integrita zařízení kotle a spolehlivost jeho řídicího systému. Rychle rostoucí náklady za palivo a údržbu a rovněž ztráty během dopravy páry mohou ve výsledku znamenat stupňující se výdaje. V protikladu k tomu mohou přesná a spolehlivá řešení pro měření a sledování energií a podpůrných služeb přinášet významné úspory v celém procesu přípravy a dopravy páry.

Naše nabídka

Ať již chcete zaručit, že součásti přívodu vody pracují optimálně, vyhodnocovat přesnost výsledku měření, nebo kvantifikovat ztráty v parním systému, můžete si být jisti, že společnost Endress+Hauser uspokojí vaše potřeby a podpoří vaše ambice k dosažení podstatného nárůstu efektivity. Hluboké porozumění správě energií a podpůrných služeb je totiž nedílnou součástí naší nabídky produktů a služeb. Společnost Endress+Hauser vás při tom podpoří svou následující nabídkou:

 • Kompletní spektrum měřicích a monitorovacích řešení pro trvale dostupnou, bezpečnou a efektivní přípravu páry

 • Obsáhlý sortiment měřicího přístrojového vybavení, služeb a řešení, které vyhovují normám pro ochranu životního prostředí a správu energií

 • Řešení směřující k maximalizaci kvality a dodávky napájecí vody, která je nezbytným předpokladem pro bezpečnost, efektivitu a dlouhou životnost jednotky kotle

 • Optimalizace správy a lokální podpora při řešení vašich každodenních úkolů a nároků

 • Nejvyšší kvalita ve své třídě, spolehlivost s přímým přístupem k interní expertíze a sdílení průmyslově orientovaných znalostí a schopností

Zjistěte, kde je třeba měřit pro zajištění vyšší efektivity procesu

Parametry aplikace využívající páru

Procesní mapa procesu přípravy a dopravy páry ©Endress+Hauser

Proces aplikace využívající páru

Aplikace

Příprava napájecí vody

Příprava napájecí vody

Zaručení maximální kvality napájecí vody je velmi důležité, neboť ta přímo ovlivňuje produktivitu. Proto také udržování optimální výroby a dodávek zamezuje předčasným poruchám zařízení, nákladným odstávkám a korozi kotlů. Získávání klíčových informací z měření a sledování může rovněž pomoci k snížení provozních nákladů. Využijte našich řešení pro maximalizaci kvality napájecí vody, k snížení množství požadovaných spotřebních materiálů pro přípravu vody a k prodloužení životnosti kotle.

Spalování paliva a odvod spalin

Spalování paliva a odvod spalin

Přesně měřit, s jakou účinností je tepelná kapacita paliva převedena do podoby využitelné energie, je složitý úkol. Musí se řídit průtok, tlak, teplota přívodního spalovacího vzduchu a teplota spalin, aby se zlepšila účinnost kotle a případné chyby se včas odhalily. K splnění vašich potřeb společnost Endress+Hauser nabízí spolehlivá, bezpečná a efektivní řešení pro měření a sledování, která vyhovují předpisům na zkoušky výkonnosti ASME (PTC 4-1998) a zákonným normám.

Vytváření páry

Vytváření páry

K zaručení stále dostupné a efektivní dodávky páry jsou nezbytné odpovídající řídicí prvky kotle. Na základě měření průběžného průtoku během vytváření páry prostřednictvím osvědčených a otestovaných technologií, jako například vírovým průtokoměrem, je možné dosáhnout podstatného zlepšení efektivity. Naše měřicí produkty a řešení jsou konstruovány tak, aby zlepšily celkovou využitelnost a efektivitu. Pomocí inovativní technologie Heartbeat můžete významně prodloužit intervaly kalibrací a minimalizovat odstávky zařízení.

Rozvod páry

Rozvod páry

Jedním z náročných úkolů v rámci rozvodu páry je její doprava z kotelny na různá místa konečného využití s minimálními ztrátami energie. Zajištěním odpovídající izolace potrubních vedení a sledováním odváděčů kondenzátu lze ztráty energie minimalizovat a zamezit riziku hydraulických rázů. K tomuto účelu vytvořila společnost Endress+Hauser službu ověřování měření energie: Naši techničtí odborníci provedou kalibrace v místě provozu a ověří přesnost vašich měření energie páry.

Spotřeba páry

Spotřeba páry

Pára k tepelnému výměníku přichází buď v podobě přehřáté páry, nebo jako mokrá pára, nebo jako pára s různými stupni obsahu vody. V ideálním případě by měla být přiváděna jako 100% suchá pára na mezi sytosti. Mokrá pára může vést k neefektivnímu přenosu tepla a zvyšuje riziko hydraulických rázů. Přímé měření suché a mokré páry od společnosti Endress+Hauser využívá řadu měřicích principů plně vyhovujících průmyslovým normám (IAPWS-IF97/ASME). Z toho vyplývá možnost plné důvěry v přesné výsledky měření.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Bez ohledu na to, zda potřebujete podporu pro jeden konkrétní přístroj, nebo řízenou servisní smlouvu pokrývající určitou kombinaci produktů, softwaru a řešení, na nás se můžete spolehnout. Naším cílem je zajistit bezpečnost, efektivitu a využitelnost parního systému a dobře rozumíme vašim každodenním úkolům v rámci správy energií a technologií budov. Principem našeho zakladatele je motto: „Nejdřív sloužit, potom teprve vydělávat.“ To do dnešních dnů formuje přístup naší společnosti.

 • 5 až 15 %

  je odhadovaná výše úspor pramenících z řešení pro správu energií

 • 20 000

  je částka každoročních úspor v eurech na základě využití úsporných opatření odpovídající ročním nákladům na palivo ve výši 1 milionu eur.

 • 2 %

  je obvyklá míra zlepšení účinnosti kotle na každý nárůst teploty napájecí vody o 10 °C při použití úsporných opatření.