Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Správa podpůrných služeb a optimalizace využití energie

Přesná výroba páry a monitoring jejího rozvodu šetří provozní náklady a náklady na údržbu

K cílům správy podpůrných služeb často náleží efektivní správa výroby a rozvodu páry, která je zásadně důležitá pro klíčové procesy. Provozní výzvy zahrnují ochranu integrity vybavení kotle, řídicích systémů a infrastruktury a rovněž snižování tepelných ztrát v rámci rozvodu a dále optimalizace spotřeby paliva a tepelných výměníků. Přesné a spolehlivé měření a monitoring umožňují překonávání těchto výzev a odkrývání nových potenciálů k zvýšení efektivity provozu a údržby.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser kombinuje důkladné porozumění oblastem správy energie a podpůrných služeb se širokou nabídkou instrumentace, služeb a řešení, které umožňují správu parovodních systémů s optimální účinností a bezpečností. Ať se jedná o zajištění kvality a přívodu napájecí vody, které se podílejí na výsledné účinnosti a životnosti kotle, o stanovení přesnosti výsledků měření, nebo o odhalení a kvantifikaci ztrát v parovodním systému, vždy pomůžeme minimalizovat provozní náklady a náklady na údržbu.

 • Získejte výhody pramenící z nejvyšší kvality a spolehlivosti ve své třídě a z přímého přístupu k interní expertíze a průmyslově orientovaným znalostem a schopnostem

 • Optimalizujte údržbu s místní podporou pro řešení vašich každodenních výzev

 • Dodržujte normy týkající se ochrany životního prostředí, správy energií a rovněž kotlů a potrubních systémů

Aplikace

Příprava napájecí vody

Zajišťování pravidelného přívodu napájecí vody nejvyšší kvality není pouze zásadně důležité pro optimální produktivitu kotle, ale pomáhá také předcházet předčasným závadám vybavení, nákladným zhasnutím plamene a korozi.

Příprava napájecí vody
Naše expertíza v předmětném oboru

Průtokoměr Prowirl F 200 a teploměr iTHERM TM131 od společnosti Endress+Hauser poskytují zásadní informace a přehled umožňující optimalizaci přípravy napájecí vody a snížení provozních nákladů. Náš systém na analýzu páry/vody vám pomůže průběžně kontrolovat kvalitu vaší napájecí vody.

 • Maximalizujte kvalitu napájecí vody pro účinnou výrobu páry

 • Optimalizujte využití spotřebních materiálů používaných k přípravě vody pro úsporu nákladů

 • Chraňte související infrastrukturu a prodlužte životnost kotlů

Spalování paliva a odvod spalin

Přesné měření toho, s jakou účinností je tepelná kapacita paliva převedena do podoby využitelné energie, je zásadně důležité pro dosažení optimální výkonnosti kotle. Řízení průtoku, tlaku, teploty vstupního spalovacího vzduchu a teploty spalin je však komplexní úkol.

Spalování paliva a odvod spalin
Naše expertíza v předmětném oboru

Portfolio společnosti Endress+Hauser nabízí spolehlivá, bezpečná a výkonná měřicí a monitorovací řešení pro průtok, tlak a spalovací vzduch (teplotaprůtok), která vám umožní maximalizovat účinnost vašeho kotle.

 • Monitorujte klíčové parametry pro zlepšení účinnosti kotlů

 • Detekujte včas kritické chyby

 • Vyhovte předpisům na zkoušky výkonnosti ASME (PTC 4-1998) a regulatorním normám

Vytváření páry

Odpovídající řídicí prvky kotle jsou nezbytné pro zaručení stále dostupné a efektivní dodávky páry pro efektivní provozní operace v rámci technologických zařízení.

Vytváření páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí osvědčené a otestované technologie, jako například vírové měření k přesnému měření průběžného průtoku během vytváření páry, které odkryjí možnosti podstatných navýšení efektivity. Naše měřicí produktyřešení jsou konstruovány tak, aby zlepšily celkovou využitelnost a efektivitu. Naše řešení pro průběžné měření hladiny kotlové vody a hladinové spínače vám pomohou plnit požadavky norem, jako například IEC 61511, a zvýšit bezpečnost.

 • Zajistěte si přesné řízení kotlů pro efektivní vytváření páry

 • Maximalizujte potenciál paliva a šetřete náklady

 • Prodlužte kalibrační intervaly pro minimalizaci odstávek pomocí inovativní technologie Heartbeat

Parovodní rozvod

Mezi základní výzvy v oblasti rozvodu páry od kotelny k různým místům jejího konečného využití patří minimalizace tepelných ztrát během trasy a ochrana zásadně důležité infrastruktury.

Parovodní rozvod
Naše expertíza v předmětném oboru

Aby vám pomohla tyto požadavky splnit, vytvořila společnost Endress+Hauser službu na ověřování měření energie. Naši techničtí experti provedou kalibrace přímo v místě provozu a ověří přesnost vašeho měření energie páry, a umožní vám tak zvýšit a zachovávat účinnost vašich systémů parovodních rozvodů.

 • Zajistěte odpovídající izolaci potrubních vedení

 • Monitorujte odlučovače kondenzátu a energetické ztráty

 • Minimalizujte riziko vzniku vodních rázů za účelem ochrany infrastruktury

Spotřeba páry

Pára k tepelnému výměníku přichází buď v podobě přehřáté páry, nebo s různými stupni obsahu vody, avšak pro účinný přenos energie by pára měla být ideálně 100% suchá na mezi sytosti. Mokrá pára může navíc vést k zvýšení rizika výskytu vodních rázů a souvisejícího opotřebení infrastruktury.

Spotřeba páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Instrumentace od společnosti Endress+Hauser umožňuje přímé měření mokré a suché páry a pomáhá tak zajišťovat nejlepší možné podmínky pro efektivní výkonnost tepelných výměníků. Náš vírový průtokoměr Prowirl F 200 na měření několika parametrů současně vám dokonce umožňuje provádět u páry kompenzaci tlaku, teploty a suché frakce a poskytovat výsledné hodnoty výstupní hmotnosti, energie a kvality páry.

 • Využívejte instrumentaci vyhovující průmyslovým normám ((IAPWS- IF97/ASME)

 • Získejte důvěru ve své měření páry

 • Optimalizujte svou spotřebu páry

Zjistěte, kde je třeba měřit pro zajištění vyšší efektivity procesu

Parametry aplikace využívající páru

Procesní mapa procesu přípravy a dopravy páry ©Endress+Hauser

Proces aplikace využívající páru

Výhody

Bez ohledu na to, zda potřebujete podporu pro jeden konkrétní přístroj, nebo řízenou servisní smlouvu pokrývající určitou kombinaci produktů, softwaru a řešení, se na nás můžete spolehnout. Naším cílem je zajistit bezpečnost, efektivitu a využitelnost parního systému a dobře rozumíme vašim každodenním úkolům v rámci správy energií a technologií budov. Principem našeho zakladatele je motto: „Nejdřív sloužit, potom teprve vydělávat.“ To do dnešních dnů formuje přístup naší společnosti.

 • 5 až 15 %

  je odhadovaná výše úspor pramenících z řešení pro správu energií

 • 20 000

  je částka každoročních úspor v eurech na základě využití úsporných opatření odpovídající ročním nákladům na palivo ve výši 1 milionu eur.

 • 2 %

  je obvyklá míra zlepšení účinnosti kotle na každý nárůst teploty napájecí vody o 10 °C při použití úsporných opatření.

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory