Zlepšete svou kontrolu kvality piva

Všechny procesy ve výrobě piva musí být navrženy tak, aby trvale zaručovaly vysokou kvalitu produktu

Pivo je vařeno za použití přírodních surovin, které se liší rok od roku a sklizeň od sklizně. Sládek musí na tyto změny reagovat, aby bylo vyráběno pivo stále stejné kvality a chuti, aby byla splněna očekávání zákazníků. K dosažení tohoto cíle s proměnlivými vstupy je třeba mít mnoho zkušeností. V tom se skrývá umění vaření piva.

Naše nabídka

Společnost Endress+Hauser je připravena vám pomoci dosáhnout každodenního konzistentního průběhu procesu s vysokou úrovní kvality. Naše nejmodernější technologie jsou podporou v procesu vaření piva. Soustavně se zlepšující přesnost procesních senzorů v kombinaci s vysokou opakovatelností vám umožní dosáhnout maximální efektivity výroby. Naše nabídka se pojí s následujícími výhodami:

 • Stabilní kvalita produktů

 • Spolehlivé procesní měření

 • Optimalizované využití surovin

 • Úspory energie

 • Nejlepší využitelnost technologie pivovaru

Zjistěte více o tom, jak můžete zlepšit svůj proces vaření piva

Procesy v pivovaru ©Endress+Hauser

V pivovaru – od příjmu sladu přes rmutování a scezování až po chmelovar

Proces fermentace a filtrace při výrobě piva ©Endress+Hauser

Proces fermentace a filtrace

Procesní instrumentace při filtrování piva ©Endress+Hauser

Procesní instrumentace v procesu filtrování piva

Procesní instrumentace při zrání a filtrování piva ©Endress+Hauser

Instrumentace v procesu zrání a filtrování piva

Procesy a aplikace

Monitoring v pivovaru

Pivovar – optimalizovaná výtěžnost procesu a kvality výroby mladiny

 • Monitoringem hodnot pH rmutu a pivovarské vody se zajišťují nejlepší možné podmínky pro kompletní přeměnu škrobu. Neskleněné senzory pH a výsuvné armatury v kombinaci s technologií Memosens zaručují nejvyšší spolehlivost a přesnost.

 • Coriolisův hmotnostní průtokoměr s kompenzací teploty poskytuje celkovou hodnotu průtoku a hodnot °Brix a °Plato pro kontrolu skutečné výtěžnosti procesu.

 • Hladina v rmutovacích pánvích je měřena s nejvyšší spolehlivostí pomocí hydrostatického senzoru hladiny Deltapilot s kompenzací teploty. Přístup je snadný díky oddělené elektronice.

 • Kapalné přísady a dextrózu lze přidávat s nejvyšší přesností, čímž se optimalizuje využití surovin. Průtokoměr Proline Promass nabízí nejlepší teplotní stabilitu, přesné měření a ověření Heartbeat k zajištění trvalé přesnosti.

Kontrola kvality při vaření piva

Fermentace – konzistentní kvalita každé další várky

 • Cílem fermentace je tvorba alkoholu. Přívod kyslíku je řízen podle aktuálního stavu kvasinek, a kvasinky se tak mohou množit optimální rychlostí.

 • Spolehlivé měření teploty je klíčové v celém procesu vaření piva. Odporové teploměry nejvyšší kvality a hygienického provedení v kombinaci s extrémně krátkým časem odezvy zaručují optimální řízení teplot.

 • Měření extraktu s přesností 0,15 Plato° ve fermentačních tancích pomocí Coriolisova průtokoměru nebo vibrační měření hustoty zaručuje stabilní proces fermentace tím, že umožňuje průběžné úpravy parametrů.

Filtrace piva

Filtrace – výroba s minimálními ztrátami vyrobeného piva

 • Minimalizujte ztráty piva prostřednictvím kombinace vysoce výkonných měření: magneticko-indukční průtokoměr pro vodu a Coriolisův průtokoměr pro kombinovaný průtok včetně hodnoty extraktu (Plato°).

 • Běžným ukazatelem výkonnosti filtru je diferenční tlak. Konvenční převodníky diferenčního tlaku nebo systémy elektronické tlakové diference poskytují potřebnou spolehlivost.

Procesní fotometry

In-line detekce typů piv podle barvy

Pivovary často vyrábějí mnoho různých typů piva. Uchovat si přehled nad výrobou je poměrně problematické. Aby výrobci zaručili hladký chod výroby a snížili ztráty vyrobeného piva, musí, kdykoli je to možné, rozlišovat jednotlivé typy automaticky a přímo v lince. K měření se používají dvoukanálové fotometry, které umožňují analyzovat absorbanci podle směrnic EBC. Ve spojení s měřením vodivosti je tak možné rozlišovat jednotlivé typy piv.

Instrumentace v procesu CIP

Optimalizace čištění (CIP)

 • Koncentrace čištění CIP je kritická z hlediska bezpečnosti potravin, má ale rovněž velký vliv na náklady na mycí prostředky a čištění odpadních vod. Převodníky vodivosti disponují velmi rychlou kompenzací teploty, a tak zaručují minimální ztráty vyrobeného piva během protláček.

 • K dosažení nejlepších výsledků čištění je nezbytná správná rychlost průtoku. Průtokoměr Promag H nabízejí nejlepší poměr ceny a výkonu. Integrovaný signál vodivosti lze využívat pro provoz s fázovým posunem.

 • Měření hladiny agresivních chemikálií lze vyřešit různými volitelnými možnostmi v závislosti na velikosti nádrže a preferencí uživatele. K nejběžnějším principům měření patří hydrostatické, kapacitní, ultrazvukové měření hladiny nebo bezkontaktní radar.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Důvěřujte našim spolehlivým přístrojům a získejte kvalitní měření poskytující nezbytná data pro ideální procesy, podporu nejvhodnějších řešení pro zpětné sledování várek piva a minimalizujte výrobní ztráty. Náš zkušený tým průmyslových a aplikačních expertů vám pomůže zvolit správnou procesní instrumentaci pro vaše kritické parametry.

 • 52 týdnů

  stabilní kvalita produktů a stabilní procesy díky nejvhodnější instrumentaci pro vaše kritické parametry

 • o 30 %

  méně vody a chemikálií používaných ve vašem procesu čištění CIP

 • 100%

  soulad s průmyslovými normami a vyhláškami