Optimalizujte svůj proces rafinace jedlého oleje

Inovativní měřicí technologie zaručují vysokou výkonnost výroby a vytížení provozu

Výrobci jedlého oleje čelí stále rostoucím problematickým výzvám v podobě nízkých marží, proměnlivé kvality surovin a měnících se zvyků spotřebitelů. Zlepšení výkonnosti výroby a snižování provozních nákladů si vyžaduje inovativní měřicí technologii. Prostřednictvím cílené a trvalé optimalizace procesu rafinace mohou provozovatelé továren minimalizovat objem odstávek a zmetkovitost a současně zvýšit přidanou hodnotu svých systémů, aniž by kvůli tomu museli obětovat kvalitu produktů.

Co nabízíme

Společnost Endress+Hauser nabízí celou řadu spolehlivých a robustních procesních měřicích technologií pro výrobu vysoce kvalitních jedlých olejů pro veškeré fáze výroby od dodávky surovin přes rafinaci až po skladování výsledného produktu. Prostřednictvím dlouhodobých zlepšení procesu vám pomůžeme předcházet zmetkovitosti a ztrátám a optimalizovat výkonnost vašeho výrobního systému. Výhody naší technologie:

 • Zaručená, trvalá kvalita výroby

 • Snížení množství procesních enhancerů, provozních materiálů a aditiv

 • Cenově výhodné využívání energie

 • Procesní data v reálném čase, která slouží jako základ pro inteligentní údržbu

Znalost procesu

Zjistěte více o tom, jak můžete v rámci všech procesů optimalizovat svou rafinérii jedlého oleje

Proces rafinace jedlého oleje ©Endress+Hauser

Procesy v rafinérii jedlého oleje – od odstranění fosfolipidů až po suchou frakcionaci

Deodorizace jedlého oleje ©Endress+Hauser

Procesní instrumentace pro deodorizaci

Frakcionace jedlého oleje ©Endress+Hauser

Procesní instrumentace pro suchou frakcionaci

Procesy a aplikace

Skladovací nádrže pro suroviny, například semena

Dodávka surovin

Sledování množství a kvality surovin začíná v místě jejich dodávky. Naše radarové měřicí přístroje průběžně a přesně monitorují hladinu naplnění v skladovacích nádržích a zásobnících bez ohledu na to, zda je surovina dodána v sypké, nebo kapalné podobě.

Rafinérie jedlého oleje

Od surového oleje k vysoce kvalitnímu jedlému oleji

Při rafinaci jedlého oleje se ze surového oleje odstraňují nežádoucí složky, jako například kalné látky nebo materiály, které ovlivňují chuť a zápach. Pro zaručení kvality produktu v každém z jednotlivých procesů je nezbytné trvalé sledování kritických parametrů, jako například teploty, tlaku a průtoku.

Měření teploty v rafinérii jedlého oleje

Procesní bezpečnost ve všech teplotních rozsazích

Od vylisování do podoby hotového jedlého oleje prochází surový olej kvůli zaručení kvality produktu různými teplotními rozsahy. Ve fázi zbavování zápachu (deodorizace) procesní teplota narůstá až k 240 °C. Společnost Endress+Hauser nabízí širokou paletu přístrojů na měření teploty pro veškeré procesní požadavky, od jednoduchých kompaktních teploměrů až po modulární převodníky teploty.

Měření tlaku v procesu deodorizace jedlého oleje

Bezpečné sledování tlaku a podtlaku v nádobách

Keramické měřicí články jsou osvědčenou technologií k udržování správné úrovně podtlaku v nádobách během procesu. Díky keramickému měřicímu senzoru odolnému vůči vakuu s detekcí porušení membrány náš převodník tlaku Cerabar zaručuje vysokou míru procesní bezpečnosti. Funkce Quick Setup (rychlé nastavení) s libovolně nastavitelným rozsahem měření umožňuje jednoduché uvedení do provozu a snižuje náklady a šetří čas.

Přesné měření průtoku v rafinérii jedlého oleje

Přesné sledování průtoku a objemu v náročných aplikacích

Průtokoměry se používají k spolehlivému sledování přepouštění surového oleje v rámci jednotlivých procesních kroků. V důsledku toho lze detekovat případné ztráty a předcházet jim, čímž se zachovává výtěžnost procesu na konstantně vysoké úrovni. Navíc se používají vysoce přesné Coriolisovy průtokoměry k řízení dávkování procesních zlepšovadel, provozních materiálů a aditiv, a je tak zaručována trvalá kvalita produktu.

Skladovací nádrže na olej ve společnosti zabývající se výrobou jedlého oleje

Optimální správa skladových zásob

Nakládání, vykládání a skladování jedlého oleje na terminálech vyžadují podrobné informace ohledně množství a objemů. Nabízíme propojené systémy pro měření průtoků a výšek hladin v nádržích, které vám umožňují řídit a optimalizovat vaše skladové zásoby. Náš software Terminalvision navíc uspokojí veškeré požadavky související s nákladovými depy a rovněž automobilovými, vlakovými a lodními dopravními terminály.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Jakožto výrobce jedlých olejů čelíte stálému tlaku na úsporu zdrojů a omezování objemu odstávek při současné maximalizaci produktivity. Právě z toho důvodu potřebujete spolehlivého partnera. Náš zkušený tým průmyslových expertů vám může pomoci zvolit správné měřicí technologie pro veškeré vaše kritické procesní parametry, čímž vám umožní zaručit současně bezpečnost i kvalitu produktu.

 • 100%

  spolehlivost měření díky kalibraci zajišťované našimi servisními odborníky s celosvětovou působností

 • JEDEN

  spolehlivý partner s expertízou pro aplikace, specifické požadavky a procesy v oboru výroby jedlých olejů

 • NEPŘETRŽITÁ

  využitelnost systémů bez přerušení nebo odstávek