Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Technologie pro čištění vody

Zvyšte produktivitu bioprocesů pomocí inovativních technologií

Inovace je klíčový faktor pro zvýšení produktivity a vynikající provozní výsledky

Farmacie čelí pokračujícím problémům způsobených uplynutím doby patentové ochrany při výrobě nejprodávanějších léků. Zachování ziskovosti a výroby v celosvětovém měřítku a cenová zodpovědnost jsou důležité aspekty. Programy na dosažení provozní excelence jsou zaváděny po celém světě pro zlepšení výrobních procesů. Cílem je snížit riziko a zvýšit produktivitu bez negativního ovlivnění kvality. V tomto kontextu jsou stále žádanější inovativní řešení.

8%

růstu produktivity

díky nižším prostojům zařízení díky integrované koncepci kalibrace

integrovaná koncepce kalibrace

Co můžete dělat

S rozvojem nových technologií mají výrobní operace v biotechnologii prospěch z efektivních koncepcí servisních služeb a zvýšené produktivity. Před zahájením samotného výrobního procesu vyžaduje pozornost čištění a rozvod vody. Spolehlivá a integrovaná koncepce k provádění kalibrací je základem optimální využitelnosti technologie.

 • Měření průtoku

 • Monitoring vodivosti

 • Snadná a rychlá kalibrace

 • Snížení složitosti analytických prací pro kalibraci

 • Autodiagnostika a bezproblémové ověření

Zjistěte, jak můžete zvýšit svou produktivitu bioprocesů:

 • Proces čištění a rozvodu vody ©Endress+Hauser

  Proces čištění a rozvodu vody (přehled)

 • Proces čištění vody PW ©Endress+Hauser

  Proces čištění vody (PW)

 • Proces čištění vody WFI ©Endress+Hauser

  Proces čištění vody (WFI)

 • Proces rozvodu vody ©Endress+Hauser

  Proces rozvodu vody

Aplikace

Průběžná a bezpečná úprava vody nejvyšší kvality

Aby se zamezilo biologickému znečištění, musí být voda udržována v pohybu. Průtok nesmí klesnout pod 2 m/s. Z tohoto důvodu má spolehlivé měření průtoku zásadní důležitost a je třeba kalibrovat kritická místa měření. Technologie Heartbeat poskytuje spolehlivý automatický monitoring a ověření a pomáhá optimalizovat kalibrační postupy, zvláště v kontinuálních procesech. Přímým důsledkem je vyšší využitelnost technologie a produktivita.

Kvalita vody v souladu s lékopisným standardem

Vodivost je jednou z hlavních charakteristik kvality v rozvodném okruhu vyčištěné vody a vody pro vstřikování. Mezní hodnoty definované v lékopisných standardech je třeba neustále dodržovat. Základním požadavkem je měření vodivosti bez kompenzace teploty v nízkém rozsahu hodnot. Kalibrace systému v rozvodném okruhu je efektivní způsob k zaručení shody se stanovenými předpisy.

Výhody

Ve spolupráci s našimi zaměstnanci můžete dosáhnout provozní excelence a zvýšit produktivitu vašeho procesu čištění a rozvodu vody. Pomohou vám dosáhnout vašich cílů na základě svých znalostí a zkušeností.

70 %

Nižší náklady na kalibraci s technologií Heartbeat během 10 let provozu

100 %

Soulad s průmyslovými normami a vyhláškami

> 7 000

Společnost Endress+Hauser drží více než 7 000 patentů a patentových přihlášek, které mohou přispívat k růstu produktivity bioprocesů