Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Projektový management ve farmaceutickém průmyslu, odborná podpora

Odborný technik zapojený do týmu zajistí všeobecnou standardizaci pro optimální dodávky projektů a provozní náklady

Projektový management ve farmaceutickém průmyslu klade před provozovatele množství výzev, z nichž jen málo je tak komplexních jako přenášení klinických inovací do výrobního měřítka. Během konstrukce provozů se instaluje a kvalifikuje mnoho průmyslových měřicích přístrojů. Jakmile jsou přístroje uvedeny do provozu, musí se pravidelně udržovat, ověřovat a kalibrovat. Naše zkušenosti a odborné znalosti v oblasti projektového plánování a projekčních činností optimalizují nastavení provozu prostřednictvím časné standardizace, která zkrátí dobu do uvedení na trh a optimalizuje průběžné náklady.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser partnersky spolupracuje se zákazníky od fáze projekčních činností přes uvedení do provozu až po provozní optimalizaci. Tím nejen umožňuje, aby se u projektů plánování a vývoje provozů plnily časové a rozpočtové cíle, ale rovněž minimalizuje průběžné provozní náklady a odstávky provozu.

 • Začlenění inženýrů ze společnosti Endress+Hauser do projekčního týmu kvůli standardizaci nejvhodnějších přístrojů

 • Začlenění návrhu fieldbus komunikace a kalibrací pro maximální dostupnost technologie

 • Optimalizované řízení dodavatelského řetězce, harmonizované certifikační a dokumentační procesy pro minimalizaci provozních nákladů

Aplikace

Odborná partnerská spolupráce

V kterémkoli farmaceutickém projektu roste kritičnost a složitost společně s objemovým měřítkem a stupněm integrace do provozu. Výběr a kalibrace správného přístroje pro každou aplikaci mohou být problematické, ale mají zásadní důležitost pro zajištění optimálního provádění příslušných měřicích úloh.

Odborná partnerská spolupráce
Naše expertíza v předmětném oboru

Začlenění našich odborně znalých a zkušených inženýrů do projektu v jeho časné fázi může snížit složitost a kritičnost během konstrukce a rovněž posílit průběžnou účinnost provozu.

 • Zvolte správný přístroj pro každou aplikaci

 • Omezte odstávky spojené s kalibrací a zajistěte trvalou shodu s předpisy prostřednictvím důsledně projektovaných kalibrací

 • Zvyšte celkovou účinnost pomocí návrhu koncepce provozní sběrnice

Optimalizované plánování

Standardizace přístrojů je klíčová pro zjednodušení farmaceutických projektů velkého rozsahu.

Optimalizované plánování
Naše expertíza v předmětném oboru

Projektový manažer ze společnosti Endress+Hauser zapojený do projekčního týmu může pomoci dosáhnout harmonizované instalované báze a zaručit, že se všichni dodavatelé budou řídit katalogem standardních přístrojů bez ohledu na umístění jejich výrobních provozů.

 • Navažte s námi spolupráci od samého počátku projektu pro zajištění integrované standardizace v celém jeho rozsahu

 • Pořizujte standardní přístroje vyhovující celosvětově platným kvalitativním standardům společnosti Endress+Hauser

Hladká implementace

Jakmile je fáze plánování dokončena, musí se plány validovat a implementovat, aby se zajistilo jejich včasné provedení s efektivně vynaloženými náklady.

Hladká implementace
Naše expertíza v předmětném oboru

Naši projektoví manažeři mohou urychlit spuštění provozu a pomohou zaručit výkonnost a efektivitu probíhajících operací.

 • Získejte podporu pro testování při převzetí systému (FAT), konečnou validaci a uvedení do provozu

 • Zaveďte jasně definované a dokumentované koncepce kalibrací, údržby a zajišťování shody s příslušnými předpisy

Zjistěte, jak můžete standardizovat své projekty

přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

proces fermentace ©Endress+Hauser

Proces fermentace

Proces chromatografie ©Endress+Hauser

Proces chromatografie

Proces filtrace virů ©Endress+Hauser

Proces filtrace virů

Proces zakoncentrování ©Endress+Hauser

Proces zakoncentrování

Setkejte se s naším odborníkem

„Ve své práci se snažíme především o spokojenost našich zákazníků. Motivuje mne nalézání řešení projektových výzev směřujících k dosažení úspěšných výsledků.“

Philipp Zumoberhaus

vedoucí globálního programu vykonávání správy projektů, Endress+Hauser Group Services AG

Výhody

Plánujte, řiďte a optimalizujte své procesy společně s našimi odborníky. Nejenže vám mohou nabídnout kompletní sortiment v oblasti instrumentace, ale disponují rovněž rozsáhlým průmyslovým know-how, které vám pomůže snížit komplexnost vašich projektů ve farmaceutickém odvětví. Naši inženýři se vždy snaží nalézt nejvhodnější řešení pro vaše požadavky.

 • O 80 %

  méně typů měření teploty prostřednictvím standardizace

 • 3 %

  z počátečních investic ušetřeno na ročních provozních nákladech prostřednictvím standardizace

 • 100%

  vzájemně kompatibilní přístroje vyhovující požadavkům uživatele – hned napoprvé v dokonalém konstrukčním uspořádání

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory