Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Projektový management ve farmaceutickém průmyslu, efektivní projektový management, farmaceutický průmysl

Projektový management ve farmaceutickém průmyslu, odborná podpora

Odborný technik zapojený do týmu zajistí všeobecnou standardizaci pro optimální dodávky projektů a provozní náklady

Projektový management ve farmaceutickém průmyslu klade před provozovatele množství výzev, z nichž jen málo je tak komplexních jako přenášení klinických inovací do výrobního měřítka. Během konstrukce provozů se instaluje a kvalifikuje mnoho průmyslových měřicích přístrojů. Jakmile jsou přístroje uvedeny do provozu, musí se pravidelně udržovat, ověřovat a kalibrovat. Naše zkušenosti a odborné znalosti v oblasti projektového plánování a projekčních činností optimalizují nastavení provozu prostřednictvím časné standardizace, která zkrátí dobu do uvedení na trh a optimalizuje průběžné náklady.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser partnersky spolupracuje se zákazníky od fáze projekčních činností přes uvedení do provozu až po provozní optimalizaci. Tím nejen umožňuje, aby se u projektů plánování a vývoje provozů plnily časové a rozpočtové cíle, ale rovněž minimalizuje průběžné provozní náklady a odstávky provozu.

 • Začlenění inženýrů ze společnosti Endress+Hauser do projekčního týmu kvůli standardizaci nejvhodnějších přístrojů

 • Začlenění návrhu fieldbus komunikace a kalibrací pro maximální dostupnost technologie

 • Optimalizované řízení dodavatelského řetězce, harmonizované certifikační a dokumentační procesy pro minimalizaci provozních nákladů

Aplikace

Odborná partnerská spolupráce

V kterémkoli farmaceutickém projektu roste kritičnost a složitost společně s objemovým měřítkem a stupněm integrace do provozu. Výběr a kalibrace správného přístroje pro každou aplikaci mohou být problematické, ale mají zásadní důležitost pro zajištění optimálního provádění příslušných měřicích úloh.

Odborná partnerská spolupráce
Naše expertíza v předmětném oboru

Začlenění našich odborně znalých a zkušených inženýrů do projektu v jeho časné fázi může snížit složitost a kritičnost během konstrukce a rovněž posílit průběžnou účinnost provozu.

 • Zvolte správný přístroj pro každou aplikaci

 • Omezte odstávky spojené s kalibrací a zajistěte trvalou shodu s předpisy prostřednictvím důsledně projektovaných kalibrací

 • Zvyšte celkovou účinnost pomocí návrhu koncepce provozní sběrnice

Optimalizované plánování

Standardizace přístrojů je klíčová pro zjednodušení farmaceutických projektů velkého rozsahu.

Optimalizované plánování
Naše expertíza v předmětném oboru

Projektový manažer ze společnosti Endress+Hauser zapojený do projekčního týmu může pomoci dosáhnout harmonizované instalované báze a zaručit, že se všichni dodavatelé budou řídit katalogem standardních přístrojů bez ohledu na umístění jejich výrobních provozů.

 • Navažte s námi spolupráci od samého počátku projektu pro zajištění integrované standardizace v celém jeho rozsahu

 • Pořizujte standardní přístroje vyhovující celosvětově platným kvalitativním standardům společnosti Endress+Hauser

Hladká implementace

Jakmile je fáze plánování dokončena, musí se plány validovat a implementovat, aby se zajistilo jejich včasné provedení s efektivně vynaloženými náklady.

Hladká implementace
Naše expertíza v předmětném oboru

Naši projektoví manažeři mohou urychlit spuštění provozu a pomohou zaručit výkonnost a efektivitu probíhajících operací.

 • Získejte podporu pro testování při převzetí systému (FAT), konečnou validaci a uvedení do provozu

 • Zaveďte jasně definované a dokumentované koncepce kalibrací, údržby a zajišťování shody s příslušnými předpisy

Zjistěte, jak můžete standardizovat své projekty

přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

proces fermentace ©Endress+Hauser

Proces fermentace

Proces chromatografie ©Endress+Hauser

Proces chromatografie

Proces filtrace virů ©Endress+Hauser

Proces filtrace virů

Proces zakoncentrování ©Endress+Hauser

Proces zakoncentrování

Setkejte se s naším odborníkem

„Ve své práci se snažíme především o spokojenost našich zákazníků. Motivuje mne nalézání řešení projektových výzev směřujících k dosažení úspěšných výsledků.“

Philipp Zumoberhaus

vedoucí globálního programu vykonávání správy projektů, Endress+Hauser Group Services AG

Výhody

Plánujte, řiďte a optimalizujte své procesy společně s našimi odborníky. Nejenže vám mohou nabídnout kompletní sortiment v oblasti instrumentace, ale disponují rovněž rozsáhlým průmyslovým know-how, které vám pomůže snížit komplexnost vašich projektů ve farmaceutickém odvětví. Naši inženýři se vždy snaží nalézt nejvhodnější řešení pro vaše požadavky.

 • O 80 %

  méně typů měření teploty prostřednictvím standardizace

 • 3 %

  z počátečních investic ušetřeno na ročních provozních nákladech prostřednictvím standardizace

 • 100%

  vzájemně kompatibilní přístroje vyhovující požadavkům uživatele – hned napoprvé v dokonalém konstrukčním uspořádání

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory