Projektový management ve farmaceutickém průmyslu

Technická podpora pomáhá snižovat složitost a provozní náklady farmaceutických projektů

Přenesením technologie z poloprovozního měřítka do výrobního dochází vzhledem k vyššímu stupni integrace a automatizace k zvyšování komplexnosti procesů. Během realizace projektů je navrženo, nainstalováno a kvalifikováno velké množství průmyslových měřicích přístrojů. Jakmile jsou přístroje uvedeny do provozu, musí se pravidelně udržovat, ověřovat a kalibrovat. Včasná standardizace, efektivní řízení projektů a zkušený projektový tým mohou zjednodušit všechny tyto kroky a zkrátit dobu uvedení na trh.

Co pro vás může projektový management udělat

Instrumentace je složitější téma, než se někdy předpokládá. Zvláště proto, že v této oblasti se střetávají světy automatizace a procesní technologie. Když jsou však do projektu v této časné fázi zapojení ti správní odborníci, je možné minimalizovat provozní náklady i odstávky provozu. Aby se toho dosáhlo, potřebujete mít po boku partnera, který je připraven převzít zodpovědnost v celém rozsahu činností, od konstrukčních prací přes uvedení do provozu až po provozní optimalizaci.

 • Začlenění našich inženýrů do projekčního týmu kvůli standardizaci nejvhodnějších přístrojů

 • Začlenění návrhu fieldbus komunikace a kalibrací pro optimální dostupnost budoucího provozu

 • Harmonizace dokumentů a certifikátů

 • Důsledně koordinovaná logistika dodavatelského řetězce

 • Podpora při kvalifikaci od přejímací zkoušky ve výrobním závodě po časné provozní fáze

Zjistěte, jak můžete standardizovat své projekty

přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

proces fermentace ©Endress+Hauser

Proces fermentace

Proces chromatografie ©Endress+Hauser

Proces chromatografie

Proces filtrace virů ©Endress+Hauser

Proces filtrace virů

Proces zakoncentrování ©Endress+Hauser

Proces zakoncentrování

Aplikace

integrace projekčnětechnických činností pro řešení zvyšující se kritičnosti.

Technická podpora

V závislosti na rozsahu projektu v oblasti biotechnologií a na stupni integrace do provozu může být začlenění produktového specialisty kvůli zvládnutí zvyšující se kritičnosti procesů nebo snížení jejich komplexnosti dobrou volbou.

 • Náš inženýr / produktový specialista vybere pro každou aplikaci správný přístroj, aby bylo zaručeno, že bude optimálně plnit svou měřicí úlohu.

 • Návrh koncepce kalibrací snižuje objem odstávek v souvislosti s kalibracemi a zaručuje trvalý soulad s příslušnými předpisy.

 • Návrh koncepce provozní sběrnice zaručuje její celkovou provozní výkonnost.

 • Technika Fieldbus zaručuje celkový výkon sítě Fieldbus

Projektový management a optimalizace dodavatelského řetězce

Efektivní řízení projektů a optimalizace dodavatelského řetězce

Aby se dosáhlo harmonizace instalované základny zařízení a snížila se tak komplexnost vašich projektů v oboru biotechnologií, je důležité, aby všichni dodavatelé respektovali katalog standardních přístrojů. Projektový manažer ze společnosti Endress+Hauser zaručí implementaci příslušných specifikací v celém projektu. Bez ohledu na to, kde vaši dodavatelé sídlí, mohou odebírat přístroje lokálně při zachování dobře zavedeného globálního standardu kvality společnosti Endress+Hauser.

nabídka pro farmaceutickou výrobu, fermentace

Podpora během fáze provádění

Naši projektoví manažeři vám poskytnou podporu od přejímací zkoušky ve výrobním závodě po konečnou validaci.

 • Spuštění a uvedení do provozu

 • Kvalifikace a validace

 • Koncepce kalibrace a údržby

 • Dokumentace shody s předpisy

Prohlédněte si naše portfolio!

Seznamte se s odborníkem

Nikdo neví lépe než vy, jaké jsou výzvy ve farmaceutickém průmyslu. Naši odborníci na Endress+Hauser mají dlouholeté zkušenosti v oboru a podrobné znalosti o vašich farmaceutických výrobních procesech. To jim umožní úspěšně dokončit vaše projekty. Jsou to lidé v automatizaci procesů. Seznamte se s Philippem Zumoberhausem a Sylvia del Sorbo, dvěma z nich.

Výhody

Plánujte, spravujte a optimalizujte své procesy společně s našimi odborníky. Nejenže vám mohou nabídnout kompletní sortiment v oblasti instrumentace, ale disponují rovněž rozsáhlým průmyslovým know-how, které vám pomůže snížit komplexnost vašich projektů v oboru biotechnologií. Naši inženýři se vždy snaží nalézt nejvhodnější řešení pro vaše požadavky.

 • O 80 %

  méně typů měření teploty prostřednictvím standardizace

 • 3 %

  z počátečních investic ušetřeno na ročních provozních nákladech prostřednictvím standardizace

 • 100%

  vzájemně kompatibilní přístroje vyhovující požadavkům uživatele – hned napoprvé v dokonalém konstrukčním uspořádání