Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Snížení nákladů ve farmaceutickém průmyslu

Snížení nákladů ve farmaceutickém průmyslu

Inovativní technologie a koncepce údržby pomáhají snižovat náklady pro současné zaručení kvality

Farmaceutický průmysl soustavně čelí novým výzvám. Širokým skupinám obyvatel musí být dodávány léky za dostupnou cenu. Zatímco vysoké náklady na výzkum vyžadují vysokou produktivitu a spolehlivost, farmaceutické společnosti musí dodávat trvale vysokou kvalitu při nižších nákladech. Zachování ziskovosti a výroby v celosvětovém měřítku a cenová zodpovědnost jsou důležité aspekty. V tomto kontextu jsou stále žádanější inovativní řešení. Máme pro vás několik nápadů.

Jak můžeme pomoci

Naši průmysloví odborníci mají mnoho nápadů, jak lze snížit náklady ve farmaceutickém průmyslu při současném zvýšení provozní dokonalosti. Použití našich inovativních měřicích technologií a koncepcí údržby může významným způsobem snížit nároky na kalibraci a související náklady ve vašem provozu. Abyste mohli řídit své náklady, měli byste uvážit následující:

 • Optimalizujte kalibraci nebo nainstalujte zařízení na měření teploty se schopností samokalibrace

 • Standardizujte svá nainstalovaná technická aktiva, optimalizujte skladové zásoby a zvyšte dostupnost náhradních dílů

 • Integrujte a vyhodnocujte diagnostická data a ověřujte funkčnost přístrojů

 • Optimalizujte svůj okruh úpravy a rozvodu vody

Aplikace

Implementujte inovativní metody měření teploty

Teplota je jedním z hlavních kritických míst měření v oblasti biotechnologií s významným dopadem na kinetiku buněk i ředitelnost rozpuštěných plynů. Teplota ovlivňuje optimální kinetiku reakcí, růst buněk, životaschopnost buněk a tvorbu výsledného produktu. Pro zajištění procesních požadavků a přesnosti je proto nutné řídit teplotu v úzkém pásmu hodnot a často kalibrovat.

měření teploty, samokalibrace, TrustSens
Naše expertíza v předmětném oboru

Optimální výstup a kvalitu lze zajistit pouze pravidelnou kalibrací teploměrů. V kritických aplikacích je běžný kalibrační interval 6 měsíců. Použití inovativních měřicích technologií může významným způsobem snížit nároky na kalibraci a související náklady. Právě z toho důvodu jsme vyvinuli první teploměr na světě s funkcí samokalibrace TrustSens TM371. Tento inovativní přístroj nabízí plně automatizovanou, návaznou inline kalibraci, která napomáhá vyloučit neshody s předpisy a specifikacemi i nedetekované závady

Standardizujte nainstalovaná technická aktiva

Jednotné ovládání a rychlá výměna zařízení: Zní to možná jednoduše, ale jednoduché to není. Získání a udržování úplného přehled mnoha nainstalovaných prvků ve vašem provozu v průběhu času představuje neustálou výzvu, která významně zvyšuje nároky na údržbu.

analýza instalovaných zařízení, dostupnost technologie
Naše expertíza v předmětném oboru

Analýza vašich instalovaných zařízení je prvním krokem k optimalizované údržbě a dostupnosti technologie. Během tohoto procesu mohou naši odborníci identifikovat zastaralé přístroje, které lze následně snadno nahradit za aktuální. Díky standardizaci svých provozních zdrojů se nejen drasticky zdokonalí logistika vašich náhradních dílů, ale ve standardizovaném prostředí budete rovněž schopni zlepšit a zjednodušit své školicí aktivity.

Ověřujte funkčnost přístrojů

Údržba a kalibrace se často pokládají za časově a cenově náročnou obtíž. Obě činnosti, kalibrace i údržba, jsou však klíčové z hlediska zabezpečování spolehlivosti procesů a kvality produktů.

ověřte svůj přístroj pomocí technologie Heartbeat nabízející úplné diagnostické pokrytí
Naše expertíza v předmětném oboru

Přístroje vybavené technologií Heartbeat významně prodlužují cykly ověřovacích zkoušek a poskytují standardizované diagnostické zprávy k zajištění hospodárné údržby. Tato technologie nabízí snadný a jednoduchý monitoring míst měření během každodenního provozu. Chyby tak lze odhalit v brzké fázi a dochází k minimalizaci odstávek zařízení. Ověření přístroje umožňuje potvrdit, že všechny kritické součásti pracují správně v rámci definovaných specifikací.

Optimalizujte svůj proces úpravy a rozvodu vody

Aby se předešlo vzniku biologické kontaminace, musí být voda neustále v pohybu při rychlosti proudění nad 2 m/s. Spolehlivé měření průtoku má proto zásadní důležitost a kritická místa měření se musí pravidelně kalibrovat. Pokud se jedná o upravenou vodu a vodu pro injektáž, nejdůležitějším kvalitativním parametrem je vodivost. Mezní hodnoty definované v lékopisných standardech je třeba neustále dodržovat.

produktivita biotechnologického procesu, provozní dokonalost, farmaceutický průmysl, kvalita vody, čištění vody
Naše expertíza v předmětném oboru

Díky technologii Heartbeat zajišťují naše přístroje spolehlivý automonitoring a pomáhají optimalizovat kalibrační postupy, zvláště v kontinuálních procesech. Přímým důsledkem je vyšší využitelnost technologie a produktivita. Základním požadavkem při procesech PW a WFI je měření vodivosti bez kompenzace teploty v nízkém rozsahu hodnot. Kalibrace systému v rozvodném okruhu je efektivní způsob k zaručení shody se stanovenými předpisy. Pro optimalizaci vaší úpravy vody nabízíme následující:

Zjistěte, jak lze řídit náklady ve farmaceutické výrobě

Přehled biotechnologického procesu ©Endress+Hauser
Proces fermentace ©Endress+Hauser
Proces čištění a rozvodu vody ©Endress+Hauser

Proces čištění a rozvodu vody (přehled)

Proces čištění vody PW ©Endress+Hauser

Proces čištění vody (WFI)

Proces rozvodu vody ©Endress+Hauser

Proces rozvodu vody

Setkejte se s naším odborníkem

„Když naši zákazníci chtěli zkalibrovat teplotní senzor, museli doposud zastavit výrobu, senzor demontovat a provést manuálně předmětné práce. Abychom jim pomohli ušetřit čas a peníze, vynalezli jsme senzor s funkcí samokalibrace.“

Dietmar Saecker

vedoucí produktový a aplikační odborník, Endress+Hauser, obor měření teploty a zpracování signálu

Výhody

Vyřešte budoucí problematické úkoly ve spolupráci s našimi specialisty. Ti mohou poskytnout tisíc různých nápadů jak dostat náklady ve farmacii pod kontrolu a svou podporou vám pomohou k dosažení vašich vytyčených cílů a vynikajících provozních výsledků.

 • 10%

  snížení nákladů díky koncepcím preventivní údržby

 • O 60 %

  méně SOP pro kalibraci

 • 94%

  celkové pokrytí chyb s technologií Heartbeat

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory