Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Snižte komplexnost projektů v oboru biotechnologií

Snižte komplexnost projektů v oboru biotechnologií

Podpora v projekčnětechnických činnostech pomáhá optimalizovat průběh projektů a snižuje provozní náklady

Přenesením technologie z poloprovozního měřítka do výrobního dochází vzhledem k vyššímu stupni integrace a automatizace k zvyšování komplexnosti procesů. Během realizace projektů je navrženo, nainstalováno a kvalifikováno velké množství průmyslových měřicích přístrojů. Jakmile jsou přístroje uvedeny do provozu, musí se pravidelně udržovat, ověřovat a kalibrovat. Standardizace v časné fázi projektu může všechny tyto kroky zjednodušit a dále zkrátit čas do uvedení produktu na trh a optimalizovat vaše komplexní projekty v oboru biotechnologií.

3 weeks

faster time-to-market

thanks to perfectly engineered instrumentation packages

faster time-to-market thanks to perfectly engineered instrumentation packages

Co můžete dělat

Instrumentace je složitější téma, než se někdy předpokládá. Zvláště proto, že v této oblasti se střetávají světy automatizace a procesní technologie. Když jsou však do projektu v této časné fázi zapojení ti správní odborníci, je možné minimalizovat provozní náklady i odstávky provozu. Aby se toho dosáhlo, potřebujete mít po boku partnera, který je připraven převzít zodpovědnost v celém rozsahu činností, od konstrukčních prací přes uvedení do provozu až po provozní optimalizaci.

 • Začlenění našich inženýrů do projekčního týmu kvůli standardizaci nejvhodnějších přístrojů

 • Začlenění návrhu fieldbus komunikace a kalibrací pro optimální dostupnost budoucího provozu

 • Harmonizace dokumentů a certifikátů

 • Důsledně koordinovaná logistika dodavatelského řetězce

 • Podpora při kvalifikaci od přejímací zkoušky ve výrobním závodě po časné provozní fáze

Zjistěte, jak můžete standardizovat své projekty

 • přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

  Přehled biotechnologií

 • proces fermentace ©Endress+Hauser

  Proces fermentace

 • Proces chromatografie ©Endress+Hauser

  Proces chromatografie

 • Proces filtrace virů ©Endress+Hauser

  Proces filtrace virů

 • Proces zakoncentrování ©Endress+Hauser

  Proces zakoncentrování

Aplikace

Podpora v  projekčnětechnických činnostech

V závislosti na rozsahu projektu v oblasti biotechnologií a na stupni integrace do provozu může být začlenění produktového specialisty kvůli zvládnutí zvyšující se kritičnosti procesů nebo snížení jejich komplexnosti dobrou volbou.

 • Náš inženýr / produktový specialista vybere pro každou aplikaci správný přístroj, aby bylo zaručeno, že bude optimálně plnit svou měřicí úlohu.

 • Návrh koncepce kalibrací snižuje objem odstávek v souvislosti s kalibracemi a zaručuje trvalý soulad s příslušnými předpisy.

 • Návrh koncepce provozní sběrnice zaručuje její celkovou provozní výkonnost.

integrace projekčnětechnických činností pro řešení zvyšující se kritičnosti.

Projektový management a optimalizace dodavatelského řetězce

Aby se dosáhlo harmonizace instalované základny zařízení a snížila se tak komplexnost vašich projektů v oboru biotechnologií, je důležité, aby všichni dodavatelé respektovali katalog standardních přístrojů. Projektový manažer ze společnosti Endress+Hauser zaručí implementaci příslušných specifikací v celém projektu. Bez ohledu na to, kde vaši dodavatelé sídlí, mohou odebírat přístroje lokálně při zachování dobře zavedeného globálního standardu kvality společnosti Endress+Hauser.

Projektový management a optimalizace dodavatelského řetězce

Podpora během realizační fáze

Naši projektoví manažeři vám poskytnou podporu od přejímací zkoušky ve výrobním závodě po konečnou validaci.

 • Spuštění a uvedení do provozu

 • Kvalifikace a validace

 • Vývoj koncepce kalibrace a údržby

 • Dokumentace shody s předpisy

nabídka pro farmaceutickou výrobu, fermentace

Výhody

Řiďte a optimalizujte vaše procesy společně s našimi odborníky. Nejenže vám mohou nabídnout kompletní sortiment v oblasti instrumentace, ale disponují rovněž rozsáhlým průmyslovým know-how, které vám pomůže snížit komplexnost vašich projektů v oboru biotechnologií. Naši inženýři se vždy snaží nalézt nejvhodnější řešení pro vaše požadavky.

O 80 %

méně typů měření teploty prostřednictvím standardizace

3 %

z počátečních investic ušetřeno na ročních provozních nákladech prostřednictvím standardizace

100%

vzájemně kompatibilní přístroje vyhovující požadavkům uživatele – hned napoprvé v dokonalém konstrukčním uspořádání