Analytika dat ve farmaceutickém průmyslu

Analyzujte kritická data, abyste získali přehled o své továrně v reálném čase a učinili správná rozhodnutí

Jednu z hlavních výzev pro farmaceutický průmysl představuje zvládnutí výroby speciálních i běžně dostupných léčiv. Musí být udržena flexibilita a efektivita výrobních procesů při současném růstu tlaků na snížení ceny a zkrácení lhůty pro uvedení na trh. Je důležité zaměřit se na inovace a průběžné zlepšování, jen tak je možné udržet procesy na nejaktuálnější úrovni. Je třeba využívat procesní data pro přechod z perspektivy hledící výhradně na kvalitu směrem k aspektům produktivity, spolehlivosti a inovací.

Co můžete dělat?

Získejte přehled o stavu vašeho provozu v reálném čase díky kontinuálnímu přísunu dat relevantních pro rozhodování. Pomozte pracovníkům obsluhy tím, že jim poskytnete efektivní řešení pro bezpečnou a hospodárnou optimalizaci. Postupte o krok dále a získejte znalosti o skutečném stavu vašeho procesu.

 • Propojte (tzv. horizontální integrace) data stavu přístroje

 • Použijte stejné měřicí technologie při vývoji procesu, ve výrobě i v laboratoři kvality.

 • Optimalizace kalibračních intervalů

 • Digitální technologie pro zjednodušení kalibrace

 • Identifikujte, analyzujte a optimalizujte kritická výrobní data

Zjistěte, jak lze dosáhnout prediktivní znalosti procesu

Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

Integrace Heartbeat diagnostiky ©Endress+Hauser

Integrace Heartbeat diagnostiky

Integrace Heartbeat sledování ©Endress+Hauser

Integrace Heartbeat sledování

Integrace Memobase+ ©Endress+Hauser

Integrace Memobase+

Aplikace

integrita dat

Integrita dat od laboratoře až k procesu

Důležitost zajišťování kvality se soustavně zvyšuje. Konzistentní technologie vám pomáhá získat spolehlivé údaje, což je nezbytné pro spouštění výroby. Aby se snížilo riziko chybné interpretace a kvalitativních nedostatků, měla by se stejná měřicí technologie používat v laboratořích i ve výrobním procesu. Během laboratorních zkoušek a rozšiřování objemu výroby zvyšuje digitální technologie spolehlivost měření díky plné konzistenci dat.

optimalizace kalibrací na základě reálných dat

Zvyšte spolehlivost a prodlužte kalibrační intervaly

Kvalita výrobků, výrobní výkon a náklady jsou klíčovými prvky v produkci léčiv. Inovační diagnostika přístrojů s funkcí monitorování a ověřování výrazně zvyšuje spolehlivost a snižuje riziko. Před každým výrobním cyklem by zaměstnanci měli mít možnost rychle a snadno ověřit stav kritických měřicích zařízení a vytvořit zprávu o ověření. Jako další krok, který je třeba zvážit, je snaha o snížení úsilí a nákladů prodloužením kalibračních intervalů.

správa informací o stavu majetku

Trvalá kvalita díky informacím o stavu přístroje

Neodhalené závady senzorů mohou vést k potížím s dodržením parametrů šarže a kvality. Nainstalované měřicí přístroje trvale a v reálném čase dodávají informace o stavu zařízení do centrálního systému. Průběžná optimalizace na základě reálných dat zaručuje spolehlivost procesů, transparentní diagnostiku a delší intervaly kalibrací. Současně tak lze dosahovat trvalé kvality a spolehlivosti procesů.

měření pH v biotechnologiích

Optimalizace měření pH na základě reálných dat

Měření pH je nejběžněji používané analytické měření v procesním průmyslu a skýtá obrovský potenciál pro optimalizaci. Doprovází aktivní přísady během všech fází od vývoje až po průmyslovou výrobu a používá se v několika procesních krocích. Senzor má vliv na spolehlivost a přesnost měření. Data je možné ukládat přímo do hlavice senzoru a synchronizovat je s centrální databází. Analýza historie dat napomáhá k optimalizaci činností týkajících se kalibrací.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Šetřete čas a peníze díky optimalizaci na základě reálných dat. Důkladná znalost procesu je základem pro správná rozhodnutí. Pojďme nalézt společně to nejlepší IIoT řešení pro váš proces.

 • 1 minuta

  na vyhotovení protokolu o ověření na vyžádání

 • o 70 %

  Nižší náklady na kalibraci s technologií Heartbeat během 10 let provozu

 • 0,5 l – 20 m³

  Maximální výtěžnosti procesu lze dosáhnout v jakémkoli měřítku od laboratoře až po výrobní proces