Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Analýza dat ve farmaceutickém průmyslu zvyšuje flexibilitu a efektivitu

Analýza dat ve farmaceutickém průmyslu

Analyzujte kritická data pro získání plného přehledu v reálném čase a přijímání správných rozhodnutí

Jednu z hlavních výzev pro farmaceutický průmysl představuje zvládnutí výroby speciálních i běžně dostupných léčiv. Musí být udržena flexibilita a efektivita výrobních procesů při současném růstu tlaků na snížení ceny a zkrácení lhůty pro uvedení na trh. Je důležité zaměřit se na inovace a průběžné zlepšování, jen tak je možné udržet procesy na nejaktuálnější úrovni. Je třeba využívat procesní data pro přechod z perspektivy hledící výhradně na kvalitu směrem k aspektům produktivity, spolehlivosti a inovací.

Jak můžeme pomoci

Získejte přehled o stavu vašeho provozu v reálném čase díky kontinuálnímu přísunu dat relevantních pro rozhodování. Pomozte pracovníkům obsluhy tím, že jim poskytnete efektivní řešení pro bezpečnou a hospodárnou optimalizaci procesů. Postupte o krok dále a získejte znalosti o skutečném stavu vašeho procesu pomocí následujících možností:

 • integrace dat o stavu přístrojů v horizontálním uspořádání

 • identifikace, analýza a optimalizace kritických výrobních dat

 • používání stejných měřicích technologií při vývoji procesu, ve výrobě i v laboratoři kvality

 • optimalizace vašich kalibračních intervalů

 • využití digitálních technologií pro usnadnění kalibrací

Aplikace

Integrita dat od laboratoře až k procesu

Důležitost zajišťování kvality se soustavně zvětšuje. Aby se snížilo riziko chybné interpretace a kvalitativních nedostatků, měla by se stejná měřicí technologie používat v laboratořích i ve výrobním procesu.

Integrita dat od laboratoře až k procesu prostřednictvím jednotné analytické technologie
Naše expertíza v předmětném oboru

Optimalizujte procesy a rozšiřujte jejich kapacitu snadno pomocí jednotné technologie od pilotního provozu až po fázi plné výroby. Používání jednotné technologie během rozšiřování kapacity vám pomůže urychlit proces uvolňování výroby díky poskytování validovaných a spolehlivých dat na všech kapacitních úrovních. Během laboratorních zkoušek a rozšiřování objemu výroby zvyšuje naše digitální technologie spolehlivost měření díky plné konzistenci dat.

 • Technologie Memosens pro analýzu kapalin vychází z inteligentních digitálních senzorů s vestavěnými datovými čipy. Digitalizace neupravených dat v hlavici senzoru zaručuje spolehlivý přenos dat bez ohledu na vnější činitele.

 • Software Memobase Plus dokumentuje celou dobu životnosti senzorů s technologií Memosens. Je možné ukládat a exportovat naměřená data a používat totožné senzory v laboratoři i v provozu a tím dosáhnout skutečně srovnatelných měření a hladkého rozšíření kapacity procesu.

Zvyšte spolehlivost a prodlužte kalibrační intervaly

Při výrobě léčiv jsou klíčovými prvky kvalita produktů, účinnost výroby a náklady. Inovativní diagnostika přístrojů s funkcemi monitoringu a ověřování významně zvyšuje spolehlivost a snižuje riziko.

optimalizace kalibrací na základě reálných dat
Naše expertíza v předmětném oboru

Pomocí technologie Heartbeat máte možnost rychlého a snadného ověření stavu kritických měřicích přístrojů a vygenerovat protokol o ověření před každou výrobní šarží. K ověření dochází přímo v místě měření bez přerušení procesu, čímž se významně snižují nároky na provedení ověření. V dalším kroku může tento přístup prodloužit kalibrační intervaly.

 • S přístroji Proline Promass P 100 snížíte náročnost kalibrací a získáte maximální spolehlivost díky technologii Heartbeat. Nabízí bezproblémový přístup k rozšířeným datům o přístroji a procesu prostřednictvím digitálního přenosu signálu.

Trvalá kvalita díky informacím o stavu přístroje

Neodhalené poruchy senzorů mohou vést k odchylkám od specifikací, kvalitativním problémům a nedostatku léčiv.

farmaceutický průmysl, farmaceutická výroba, správa provozních zdrojů
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše přístroje s technologií Heartbeat poskytují nepřetržitě diagnostické informace v reálném čase a tak snižují riziko neshody vůči specifikacím a předpisům. Pokud se spolehnete na digitální data, umožní vám to průběžně optimalizovat spolehlivost procesu, transparentnost diagnostiky a kalibrační intervaly.

Optimalizace měření pH na základě reálných dat

Měření pH je nejběžněji používané analytické měření v procesním průmyslu a skýtá obrovský potenciál pro optimalizaci. Doprovází aktivní přísady během všech fází od vývoje až po průmyslovou výrobu a používá se v několika procesních krocích. V laboratoři i při velkoobjemové výrobě je proto konzistentní a spolehlivé měření pH velmi důležité.

optimalizujte měření pH ve vašem biotechnologickém procesu na základě reálných dat
Naše expertíza v předmětném oboru

Všechny naše pH sondy jsou speciálně konstruovány a optimalizovány tak, aby odolávaly procesním podmínkám i cyklům sterilizace vybavení. S naší technologií na měření pH je možné data ukládat přímo do hlavice senzoru a synchronizovat je s centrální databází. Používání stejné digitální technologie ve všech kapacitních úrovních pro pH měřicí okruhy poskytuje maximální spolehlivost. Analýza historie dat vám umožní optimalizovat vaše kalibrační činnosti a zavádět sofistikované kalibrační koncepce v laboratoři.

 • Digitální pH senzor Memosens CPS171D byl vyvinut speciálně pro použití v bioreaktorech. Poskytuje spolehlivé hodnoty i po procesech CIP/SIP a autoklávování. Díky digitální technologii Memosens poskytuje tento senzor maximální integritu dat a umožňuje provádět kalibraci v laboratoři.

 • Vícekanálový převodník Liquiline CM44P je prvním převodníkem, který spojuje procesní fotometry a senzory s technologií Memosens. Převodník šetří čas a peníze tím, že nabízí hladké začlenění do stávajícího systému.

Zjistěte, jak lze dosáhnout prediktivní znalosti procesu

Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

Integrace diagnostiky Heartbeat ©Endress+Hauser

Integrace diagnostiky Heartbeat

Integrace sledování Heartbeat ©Endress+Hauser

Integrace sledování Heartbeat

Integrace Memobase plus ©Endress+Hauser

Integrace Memobase Plus

Výhody

Ušetřete čas a peníze díky optimalizaci vycházející z reálných dat. Důkladná znalost procesu je základem pro správná rozhodnutí. Pojďme nalézt společně to nejlepší IIoT řešení pro váš proces.

 • 1 minuta

  na vyhotovení protokolu o ověření na vyžádání

 • O 70 %

  nižší náklady na kalibraci s technologií Heartbeat během 10 let provozu

 • 0,5 l – 20 m³

  Maximální výtěžnosti procesu lze dosáhnout v jakémkoli měřítku od laboratoře až po výrobní proces

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory