Celková nabídka pro biofarmaceutickou výrobu

Sledujte kritické parametry biotechnologií k zajištění uvolnění šarží i v náročných podmínkách

V biofarmaceutické výrobě bývá přechod od vývoje procesu v malém měřítku ke komerční výrobě velmi problematický. Rozšíření objemu výroby přináší komplikace i v důsledku vyšší úrovně automatizace a řízení. Jak kvalitu, tak i procesní parametry je třeba sledovat a řídit v reálném čase k plnění specifikací kvality, zajištění shody s osvědčenými výrobními postupy a vyhovění požadavkům na produktivitu. Spolupracujeme s vámi na nalezení nejlepších způsobů, jak udržet váš biofarmaceutický výrobní proces pod kontrolou.

Co můžete dělat

Sledování správných procesních podmínek v biofarmaceutické výrobě má nejvyšší prioritu pro zajištění konzistentních šarží. Používají se měřicí přístroje pro řízení kritických parametrů procesu a zajištění růstu buněk a tvorby požadované bílkoviny.

 • Bioreaktor a měření a řízení hladiny pěny

 • Separace bílkovin v chromatografických jednotkách

 • Analytické měření v laboratoři i ve výrobě

 • Polní přístroje pro snadnou kalibraci

 • Celá oblast instrumentace je konstruována v souladu s normou ASME BPE

Zjistěte, jak můžete standardizovat svou instrumentaci

Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

proces fermentace ©Endress+Hauser

Proces fermentace

chromatografický proces ©Endress+Hauser

Chromatografický proces

proces filtrace virů ©Endress+Hauser

Proces filtrace virů

proces zakoncentrování ©Endress+Hauser

Proces zakoncentrování

Aplikace

proces fermentace

Udržet podmínky v bioreaktorech pod kontrolou

Fermentace je velmi komplexní a choulostivý biologický proces s vysokými nároky na dlouhodobou stabilitu a přesnost. Aseptické podmínky musí být striktně zaručeny v celém biofarmaceutickém výrobním procesu. Pro splnění těchto požadavků je nezbytné trvalé měření:

 • redundantní měření pH a CHSK

 • řízení teploty

 • prostor nad hladinou a výška hladiny pěny

 • řízení vstupního průtoku

 • řízení tlaku

chromatografie

Získejte maximum ze své chromatografické jednotky

Chromatografie se používá k separaci cílového proteinu z komplexní směsi fermentační půdy na základě různých interakcí s imobilní fází. pH a vodivost definují podmínky separačního procesu. Cílová bílkovina je detekována UV senzorem.

 • Měření pH a vodivosti

 • UV procesní fotometr

 • Řízení průtoku

 • Ochrana proti nadměrnému tlaku a teplotě

měření ph

Zajištění stabilního inline měření pH během fermentace

pH je kritickým řídicím parametrem v bioreaktoru. Každá buněčná řada má optimální rozsah pH, kdy buňky efektivně rostou a produkují proteiny. V laboratoři i při velkoobjemové výrobě jsou požadována konzistentní a spolehlivá data. Použitím stejné digitální technologie pH měřicích okruhů na všech úrovních objemu výroby zajistí maximální bezpečnost a umožňuje zavedení inovativní filozofie laboratorní kalibrace.

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Optimalizujte své projekty pro biofarmaceutický výrobní proces ve spolupráci s našimi zaměstnanci, například s Klausem Köhlerem. Poskytnou vám kompletní soubor instrumentace a obsáhlé oborové expertízy pro nalezení nejlepšího řešení pro vaše potřeby.

 • 80%

  snížení různorodosti typů používaných přístrojů

 • o 2 měsíce

  rychlejší uvedení na trh

 • 0

  následných výměn přístrojů díky správné specifikaci na první pokus