Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
biofarmaceutická výroba

Celková nabídka pro biofarmaceutickou výrobu

Sledujte kritické parametry biotechnologií k zajištění uvolnění šarží i v náročných podmínkách

V biofarmaceutické výrobě bývá přechod od vývoje procesu v malém měřítku ke komerční výrobě velmi problematický. Rozšíření objemu výroby přináší komplikace i v důsledku vyšší úrovně automatizace a řízení. Jak kvalitu, tak i procesní parametry je třeba sledovat a řídit v reálném čase k plnění specifikací kvality, zajištění shody s osvědčenými výrobními postupy a vyhovění požadavkům na produktivitu. Spolupracujeme s vámi na nalezení nejlepších způsobů, jak udržet váš biofarmaceutický výrobní proces pod kontrolou.

100%

matching instruments

to user requirements - perfectly engineered, right first time

engineering

Co můžete dělat

Sledování správných procesních podmínek v biofarmaceutické výrobě má nejvyšší prioritu pro zajištění konzistentních šarží.
Používají se měřicí přístroje pro řízení kritických parametrů procesu a zajištění růstu buněk a tvorby požadované bílkoviny.

 • Bioreaktor a měření a řízení hladiny pěny

 • Separace bílkovin v chromatografických jednotkách

 • Analytické měření v laboratoři i ve výrobě

 • Polní přístroje pro snadnou kalibraci

 • Celá oblast instrumentace je konstruována v souladu s normou ASME BPE

Zjistěte, jak můžete standardizovat svou instrumentaci

 • Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

  Přehled biotechnologií

 • proces fermentace ©Endress+Hauser

  Proces fermentace

 • chromatografický proces ©Endress+Hauser

  Chromatografický proces

 • proces filtrace virů ©Endress+Hauser

  Proces filtrace virů

 • proces zakoncentrování ©Endress+Hauser

  Proces zakoncentrování

Aplikace

Udržet podmínky v bioreaktorech pod kontrolou

Fermentace je velmi komplexní a choulostivý biologický proces s vysokými nároky na dlouhodobou stabilitu a přesnost. Aseptické podmínky musí být striktně zaručeny v celém biofarmaceutickém výrobním procesu. Pro splnění těchto požadavků je nezbytné trvalé měření:

 • redundantní měření pH a CHSK

 • řízení teploty

 • prostor nad hladinou a výška hladiny pěny

 • řízení vstupního průtoku

 • řízení tlaku

proces fermentace

Získejte maximum ze své chromatografické jednotky

Chromatografie se používá k separaci cílového proteinu z komplexní směsi fermentační půdy na základě různých interakcí s imobilní fází. pH a vodivost definují podmínky separačního procesu. Cílová bílkovina je detekována UV senzorem.

 • Měření pH a vodivosti

 • UV procesní fotometr

 • Řízení průtoku

 • Ochrana proti nadměrnému tlaku a teplotě

chromatografie

Zajištění stabilního inline měření pH během fermentace

pH je kritickým řídicím parametrem v bioreaktoru. Každá buněčná řada má optimální rozsah pH, kdy buňky efektivně rostou a produkují proteiny. V laboratoři i při velkoobjemové výrobě jsou požadována konzistentní a spolehlivá data. Použitím stejné digitální technologie pH měřicích okruhů na všech úrovních objemu výroby zajistí maximální bezpečnost a umožňuje zavedení inovativní filozofie laboratorní kalibrace.

měření ph

Setkejte se s odborníkem

Nikdo nezná problematiku farmaceutického průmyslu lépe než vy. Specialisté společnosti Endress+Hauser mají v tomto odvětví roky zkušeností a rozumí vašim biofarmaceutickým výrobním procesům a souvisejícím požadavkům. Jsou to specialisté na měřicí zařízení nejlépe vyhovující potřebám vašich aplikací. Díky tomu vám dokáží pomoci dosáhnout vašich cílů. Jsou to ti správní lidé pro procesní automatizaci. Setkejte se s Klausem Köhlerem, jedním z nich.

 • Klaus Köhler, Global Industry Manager pro farmacii a biotechnologie

Výhody

Optimalizujte své projekty pro biofarmaceutický výrobní proces ve spolupráci s našimi zaměstnanci, například s Klausem Köhlerem. Poskytnou vám kompletní soubor instrumentace a obsáhlé oborové expertízy pro nalezení nejlepšího řešení pro vaše potřeby.

80%

snížení různorodosti typů používaných přístrojů

o 2 měsíce

rychlejší uvedení na trh

0

následných výměn přístrojů díky správné specifikaci na první pokus