Řízení nákladů ve farmaceutickém průmyslu

Farmaceutické výrobní procesy čelí stále většímu tlaku na snížení nákladů

Farmaceutický průmysl stojí před řadou nových těžkých úkolů. Kupříkladu aktuální diskuse o „zákonu o ochraně pacientů a dostupné péči“ (PPACA, tzv. Obamacare) v USA dokazuje, že snahy o změnu mohou být politicky kontroverzní. Na léky za dostupnou cenu by měly mít možnost dosáhnout široké skupiny obyvatel. Současně s tím roste intenzita celosvětové konkurence. Zatímco vysoké náklady na výzkum nutí zvyšovat produktivitu a spolehlivost, výrobní procesy musí poskytovat stejnou kvalitu za nižší cenu.

Co můžete dělat

Chcete dostat své náklady ve farmaceutickém provozu pod kontrolu? Dokonalý provoz vede k vyšší využitelnosti technologie a k vyšší spolehlivosti. V biofarmaceutických procesech představuje teplota kritické místo měření. Optimální výstup a kvalitu lze zajistit pouze pravidelnou kalibrací teploměrů. V kritických aplikacích je běžný kalibrační interval 6 měsíců. Použití inovativních měřicích technologií může významným způsobem snížit nároky na kalibraci a související náklady.

 • Standardizujte svá nainstalovaná technická aktiva, optimalizujte skladové zásoby a zvyšte dostupnost náhradních dílů

 • Optimalizujte kalibraci nebo nainstalujte zařízení na měření teploty se schopností samokalibrace

 • Integrujte a vyhodnocujte diagnostická data a ověřujte funkčnost přístrojů

 • Optimalizujte servisní procesy

 • Zjednodušte školicí činnosti, provozní postupy a kvalifikace

Zjistěte, jak lze zlepšit řízení nákladů ve farmaceutickém průmyslu

Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser
Fermentační proces ©Endress+Hauser

Aplikace

Implementujte inovativní metody měření teploty

Teplota je jedním z hlavních kritických míst měření v oblasti biotechnologií. Má velký dopad jak na pohyb buněk, tak na rozpustnost přítomných plynů. Teplota ovlivňuje optimální kinetiku reakcí, růst buněk, životaschopnost buněk a tvorbu výsledného produktu. Pro zajištění procesních požadavků a přesnosti je proto nutné řídit teplotu v úzkém pásmu hodnot a často kalibrovat. Samokalibrující se teplotní měření pomáhá ve farmaceutickém průmyslu snižovat nároky na údržbu a podporuje řízení nákladů.

ověření přístroje

Ověřujte funkčnost přístrojů

Spolehlivost procesu lze zvýšit vyhodnocováním diagnostických dat integrovaných do architektury řídicího systému. Tím se data zpřístupní z jakéhokoli místa v reálném čase. Chyby tak lze odhalit v brzké fázi a dochází k minimalizaci odstávek zařízení. Ověření přístroje umožňuje potvrdit, že všechny kritické součásti pracují správně v rámci definovaných specifikací. Funkčnost přístroje lze zdokumentovat stiskem tlačítka. Z dlouhodobého hlediska toto pomáhá prodloužit intervaly kalibrace.

Optimalizujte servisní procesy

Harmonizace standardních provozních postupů (SOP) je důležitá nejen pro účely auditů, ale rovněž pro optimalizaci servisních procesů. V první řadě je nutné získat podrobný přehled stávající nainstalované instrumentace. Poté může být vytvořen globální SOP pro stejný typ měřicích míst, čímž je zajištěna dostupnost odpovídajícího SOP, kdykoli je třeba. Řízení nákladů ve farmaceutickém průmyslu začíná obecně harmonizací SOP, optimalizací kalibrací a optimalizací servisních procesů.

Standardizujte nainstalovaná technická aktiva

Jednotné ovládání a rychlá výměna zařízení: Zní to jednoduše, ale jednoduché to není. Analýza instalované instrumentace pokládá základ pro optimalizaci, jejímž účelem je lepší využitelnost technologie a snížení rizik. Zastaralé a nestandardní přístroje jsou nalezeny a nahrazeny. Tímto způsobem lze ve standardizovaném prostředí zlepšit logistiku náhradních dílů a efektivitu školicích činností.

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Vyřešte budoucí problematické úkoly ve spolupráci s našimi specialisty. Ti mohou poskytnout tisíc různých nápadů jak dostat náklady ve farmacii pod kontrolu a svou podporou vám pomohou k dosažení vašich vytyčených cílů a vynikajících provozních výsledků.

 • 10%

  snížení nákladů díky koncepcím preventivní údržby

 • o 60 %

  méně SOP pro kalibraci

 • 94%

  celkové pokrytí chyb s technologií Heartbeat