Služby pro zajištění nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě

Jak může poskytovatel služeb s průmyslovými zkušenostmi pomoci k zajištění kontinuity v komplexním prostředí

Nepřetržitý provoz je pro efektivní farmaceutickou výrobu klíčovým faktorem. Nečekané odstávky mohou vést k nedostatku léčiv na trhu, který může mít významný dopad na péči o pacienty a veřejné zdraví. V roce 2011 byl v USA evidován nedostatek u téměř 300 druhů léčiv. Ačkoli FDA hledá cesty, jak nedostatku léčiv zamezit, počty případů se snižují jen pomalu a tento problém stále není vyřešen v obecné rovině. Služby cílené údržby pomáhají zaručit nepřetržitost výroby, kvalitu a dostupnost léčiv.

Co můžete dělat

Nedostatečná údržba se může ve výsledku projevit nákladnými odstávkami zařízení. Nadbytečná údržba na druhou stranu vede k navýšení nákladů. Strategie údržby na základě zhodnocení rizik pomáhá identifikovat kritická místa měření a dosahovat rovnováhy mezi nezbytným úsilím a náklady. Místa měření s vyšší kritičností potřebují více pozornosti a úsilí z hlediska údržby a kalibrace než ta méně kritická. Dlouhodobá servisní partnerství vedou v důsledku k lepší výkonnosti provozu a maximalizaci přidané hodnoty.

 • Analýza instalovaných zařízení sloužící jako výchozí bod k definování režimu cílené údržby a aktivit v souladu s dříve stanovenými kritickými provozními body

 • Dlouhodobé servisní smlouvy se spolehlivým, kompetentním a globálním servisním partnerem

 • Optimalizace kalibračních intervalů za účelem snížení nákladů a zvýšení provozní dostupnosti bez současného navýšení rizik nebo ohrožení shody s předpisy

 • Spravované služby zahrnující časté měření a vykazování klíčových ukazatelů výkonnosti za účelem nacházení možností pro průběžné zlepšování

 • Získejte úplný přehled o všech aktivitách, efektivnosti i nákladech v údržbě a kalibracích

Zjistěte, kde služby poskytují podporu farmaceutické výrobě

Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

Proces čištění vody ©Endress+Hauser

Proces čištění vody

Aplikace

Průmysloví odborníci vám pomáhají udržovat váš provoz v chodu

Průmysloví odborníci pomáhají udržovat váš provoz v chodu

Služby k zajištění efektivity a nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě by měly zahrnovat více než jen podporu v nouzových situacích. Spolehlivý servisní partner je samozřejmě třeba k poskytnutí rychlé diagnózy a zajištění bleskové opravy, aby se minimalizoval čas odstávky zařízení. Z pohledu dlouhodobé podpory jsou zásadně důležitými aspekty celosvětová dostupnost a znalosti o přísných předpisech správné výrobní praxe (GMP). Toto představuje základní požadavek pro záruku vysoké využitelnosti technologie, častou údržbu a pravidelnou kalibraci.

Analyzujte svou základnu nainstalovaných zařízení

Analyzujte svou základnu nainstalovaných zařízení

Přístroje mají zásadní důležitost pro spolehlivý chod továrního provozu, často však nejsou zahrnuty do plánu údržby. Jejich stáří a technologická zastaralost však mohou vést k snížení výkonnosti nebo zkracování doby v provozu. Se zvyšující se komplexností přístrojů je náročné najít únosnou míru údržby. Analýza instalovaných zařízení poskytuje klíčové informace pro relevantní rozhodování. Uživatelům provozů umožňuje získat přehled o celém systému a vidět možnosti, jak zlepšit dostupnost procesů a minimalizovat rizika spojená s odstávkami zařízení.

Optimalizujte kalibrační intervaly

Optimalizujte kalibrační intervaly

Měřicí přístroje jsou čím dál spolehlivější, což je skutečnost, která se jen zřídkakdy odrazí ve specifikacích kalibračních intervalů. To vede k neefektivitě a zvyšování rizika v důsledku častých manuálních zásahů do provozu. Dynamicky stanovované kalibrační intervaly vycházejí z výsledků předchozích kalibrací a jsou založeny na statistických metodách. Typicky vedou k prodloužení intervalů mezi kalibracemi, přičemž závady přístrojů lze předvídat a spolehlivost se zvyšuje.

Spravovaná kalibrační služba

Spravovaná kalibrační služba

Správa kalibrací je často složitý úkol. Svěřením kalibrací externímu servisnímu partnerovi se přenáší celá složitost správy různých poskytovatelů kalibračních služeb a různých měřicích technologií na jediného partnera pro celý provoz. Zviditelní se tím veškeré skryté náklady na kalibraci a lze tak podstatně uspořit. Dále se zlepší postupy plánování pracovních harmonogramů a délky kalibračních intervalů, které mají kladný dopad na dostupnost technologie.

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Dosáhněte efektivity a nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě ve spolupráci s našimi zaměstnanci. Ti vám poskytnou podporu v podobě služeb cílené údržby pro zlepšení vašich procesů.

 • > 60

  zemí, kde mají zákazníci přístup ke kalibračním servisním technikům Endress+Hauser

 • 3 000

  kalibrací za rok provedených Endress+Hauser jako jediným kontaktním článkem v jediné farmaceutické výrobě

 • 31 milionů

  zařízení Endress+Hauser je vedeno v databázi společnosti Endress+Hauser kvůli zajištění úplného přehledu jejich uživatelů