Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Služby pro zajištění nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě

Služby pro zajištění nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě

Jak může poskytovatel služeb s průmyslovými zkušenostmi pomoci k zajištění kontinuity v komplexním prostředí

Nepřetržitý provoz je pro efektivní farmaceutickou výrobu klíčovým faktorem. Nečekané odstávky mohou vést k nedostatku léčiv na trhu, který může mít významný dopad na péči o pacienty a veřejné zdraví. V roce 2011 byl v USA evidován nedostatek u téměř 300 druhů léčiv. Ačkoli FDA hledá cesty, jak nedostatku léčiv zamezit, počty případů se snižují jen pomalu a tento problém stále není vyřešen v obecné rovině. Služby cílené údržby pomáhají zaručit nepřetržitost výroby, kvalitu a dostupnost léčiv.

90%

snížení počtu neshod za rok

díky optimalizované správě kalibrací (ve farmaceutickém provozu ve Francii)

optimalizovaná správa kalibračních prací

Co můžete dělat

Nedostatečná údržba se může ve výsledku projevit nákladnými odstávkami zařízení. Nadbytečná údržba na druhou stranu vede k navýšení nákladů. Strategie údržby na základě zhodnocení rizik pomáhá identifikovat kritická místa měření a dosahovat rovnováhy mezi nezbytným úsilím a náklady. Místa měření s vyšší kritičností potřebují více pozornosti a úsilí z hlediska údržby a kalibrace než ta méně kritická. Dlouhodobá servisní partnerství vedou v důsledku k lepší výkonnosti provozu a maximalizaci přidané hodnoty.

 • Analýza instalovaných zařízení sloužící jako výchozí bod k definování režimu cílené údržby a aktivit v souladu s dříve stanovenými kritickými provozními body

 • Dlouhodobé servisní smlouvy se spolehlivým, kompetentním a globálním servisním partnerem

 • Optimalizace kalibračních intervalů za účelem snížení nákladů a zvýšení provozní dostupnosti bez současného navýšení rizik nebo ohrožení shody s předpisy

 • Spravované služby zahrnující časté měření a vykazování klíčových ukazatelů výkonnosti za účelem nacházení možností pro průběžné zlepšování

 • Získejte úplný přehled o všech aktivitách, efektivnosti i nákladech v údržbě a kalibracích

Zjistěte, kde služby poskytují podporu farmaceutické výrobě

 • Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

  Přehled biotechnologií

 • Proces čištění vody ©Endress+Hauser

  Proces čištění vody

Aplikace

Průmysloví odborníci pomáhají udržovat váš provoz v chodu

Služby k zajištění efektivity a nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě by měly zahrnovat více než jen podporu v nouzových situacích. Spolehlivý servisní partner je samozřejmě třeba k poskytnutí rychlé diagnózy a zajištění bleskové opravy, aby se minimalizoval čas odstávky zařízení. Z pohledu dlouhodobé podpory jsou zásadně důležitými aspekty celosvětová dostupnost a znalosti o přísných předpisech správné výrobní praxe (GMP). Toto představuje základní požadavek pro záruku vysoké využitelnosti technologie, častou údržbu a pravidelnou kalibraci.

Průmysloví odborníci vám pomáhají udržovat váš provoz v chodu

Analyzujte svou základnu nainstalovaných zařízení

Přístroje mají zásadní důležitost pro spolehlivý chod továrního provozu, často však nejsou zahrnuty do plánu údržby. Jejich stáří a technologická zastaralost však mohou vést k snížení výkonnosti nebo zkracování doby v provozu. Se zvyšující se komplexností přístrojů je náročné najít únosnou míru údržby. Analýza instalovaných zařízení poskytuje klíčové informace pro relevantní rozhodování. Uživatelům provozů umožňuje získat přehled o celém systému a vidět možnosti, jak zlepšit dostupnost procesů a minimalizovat rizika spojená s odstávkami zařízení.

Analyzujte svou základnu nainstalovaných zařízení

Optimalizujte kalibrační intervaly

Měřicí přístroje jsou čím dál spolehlivější, což je skutečnost, která se jen zřídkakdy odrazí ve specifikacích kalibračních intervalů. To vede k neefektivitě a zvyšování rizika v důsledku častých manuálních zásahů do provozu. Dynamicky stanovované kalibrační intervaly vycházejí z výsledků předchozích kalibrací a jsou založeny na statistických metodách. Typicky vedou k prodloužení intervalů mezi kalibracemi, přičemž závady přístrojů lze předvídat a spolehlivost se zvyšuje.

Optimalizujte kalibrační intervaly

Spravovaná kalibrační služba

Správa kalibrací je často složitý úkol. Svěřením kalibrací externímu servisnímu partnerovi se přenáší celá složitost správy různých poskytovatelů kalibračních služeb a různých měřicích technologií na jediného partnera pro celý provoz. Zviditelní se tím veškeré skryté náklady na kalibraci a lze tak podstatně uspořit. Dále se zlepší postupy plánování pracovních harmonogramů a délky kalibračních intervalů, které mají kladný dopad na dostupnost technologie.

Spravovaná kalibrační služba

Seznamte se s odborníkem

Znáte výzvy vašeho nejlepšího odvětví. Odborníci Endress+Hauser mají dlouhodobé zkušenosti s kalibračními postupy v každém odvětví a chápou procesy ve vašem jedinečném prostředí. Optimalizujte svou kalibraci pomocí podpory. Seznamte se s Gary Dreyer, jedním z našich odborníků.

 • Gary Dreyer, Product Manager Services

Výhody

Dosáhněte efektivity a nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě ve spolupráci s našimi zaměstnanci. Ti vám poskytnou podporu v podobě služeb cílené údržby pro zlepšení vašich procesů.

> 60

zemí, kde mají zákazníci přístup ke kalibračním servisním technikům Endress+Hauser

3 000

kalibrací za rok provedených Endress+Hauser jako jediným kontaktním článkem v jediné farmaceutické výrobě

31 milionů

zařízení Endress+Hauser je vedeno v databázi společnosti Endress+Hauser kvůli zajištění úplného přehledu jejich uživatelů

Úspěšné projekty