Služby v oblasti farmaceutické výroby

Zajistěte kontinuitu a efektivní výrobu se zkušeným poskytovatelem služeb

Nepřetržitý provoz je pro efektivní farmaceutickou výrobu klíčovým faktorem. Nečekané odstávky mohou vést k nedostatku léčiv na trhu, který může mít významný dopad na péči o pacienty a veřejné zdraví. V roce 2011 byl v USA evidován nedostatek u téměř 300 druhů léčiv. Ačkoli FDA hledá cesty, jak nedostatku léčiv zamezit, počty případů se snižují jen pomalu a tento problém stále není vyřešen v obecné rovině. S cílenými výrobními službami lze zajistit nepřetržitou výrobu a dostupnost léků.

Co můžete dělat

Nedostatečná údržba se může ve výsledku projevit nákladnými odstávkami zařízení. Nadbytečná údržba na druhou stranu vede k navýšení nákladů. Strategie údržby na základě zhodnocení rizik pomáhá identifikovat kritická místa měření a dosahovat rovnováhy mezi nezbytným úsilím a náklady. Místa měření s vyšší kritičností potřebují více pozornosti a úsilí z hlediska údržby a kalibrace než ta méně kritická. Dlouhodobá servisní partnerství vedou v důsledku k lepší výkonnosti provozu a maximalizaci přidané hodnoty.

 • Analýza instalovaných zařízení sloužící jako výchozí bod k definování režimu cílené údržby a aktivit v souladu s dříve stanovenými kritickými provozními body

 • Dlouhodobé servisní smlouvy se spolehlivým, kompetentním a globálním servisním partnerem

 • Optimalizace kalibračních intervalů za účelem snížení nákladů a zvýšení provozní dostupnosti bez současného navýšení rizik nebo ohrožení shody s předpisy

 • Spravované služby zahrnující časté měření a vykazování klíčových ukazatelů výkonnosti za účelem nacházení možností pro průběžné zlepšování

 • Získejte úplný přehled o všech aktivitách, efektivnosti i nákladech v údržbě a kalibracích

Zjistěte, kde služby poskytují podporu farmaceutické výrobě

Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

Proces čištění vody ©Endress+Hauser

Proces čištění vody

Aplikace

Průmysloví odborníci vám pomáhají udržovat váš provoz v chodu

Průmysloví odborníci pomáhají udržovat váš provoz v chodu

Výrobní služby pro farmaceutický průmysl by měly zahrnovat více než nouzovou podporu. Samozřejmě je zapotřebí spolehlivého servisního partnera pro rychlou diagnostiku a rychlé opravy, aby se minimalizovaly prostoje. Pro dlouhodobou podporu je důležité mít servisního partnera, který nabízí globální dostupnost a důkladné znalosti o přísných předpisech GMP. S takovým partnerem můžete najít perfektní strategii údržby a kalibrace, která zajistí vysokou dostupnost zařízení. ““

Analyzujte svou základnu nainstalovaných zařízení

Analyzujte svou základnu nainstalovaných zařízení

Přístroje mají zásadní důležitost pro spolehlivý chod továrního provozu, často však nejsou zahrnuty do plánu údržby. Jejich stáří a technologická zastaralost však mohou vést k snížení výkonnosti nebo zkracování doby v provozu. Se zvyšující se komplexností přístrojů je náročné najít únosnou míru údržby. Analýza instalovaných zařízení poskytuje klíčové informace pro relevantní rozhodování. Uživatelům provozů umožňuje získat přehled o celém systému a vidět možnosti, jak zlepšit dostupnost procesů a minimalizovat rizika spojená s odstávkami zařízení.

Optimalizujte kalibrační intervaly

Optimalizujte kalibrační intervaly

Měřicí přístroje jsou čím dál spolehlivější, což je skutečnost, která se jen zřídkakdy odrazí ve specifikacích kalibračních intervalů. To vede k neefektivitě a zvyšování rizika v důsledku častých manuálních zásahů do provozu. Dynamicky stanovované kalibrační intervaly vycházejí z výsledků předchozích kalibrací a jsou založeny na statistických metodách. Typicky vedou k prodloužení intervalů mezi kalibracemi, přičemž závady přístrojů lze předvídat a spolehlivost se zvyšuje.

Spravovaná kalibrační služba

Spravovaná kalibrační služba

Správa kalibrací je často složitý úkol. Svěřením kalibrací externímu servisnímu partnerovi se přenáší celá složitost správy různých poskytovatelů kalibračních služeb a různých měřicích technologií na jediného partnera pro celý provoz. Zviditelní se tím veškeré skryté náklady na kalibraci a lze tak podstatně uspořit. Dále se zlepší postupy plánování pracovních harmonogramů a délky kalibračních intervalů, které mají kladný dopad na dostupnost technologie.

Prohlédněte si naše portfolio!

Seznamte se s odborníkem

Znáte výzvy vašeho nejlepšího odvětví. Odborníci Endress+Hauser mají dlouhodobé zkušenosti s kalibračními postupy v každém odvětví a chápou procesy ve vašem jedinečném prostředí. Optimalizujte svou kalibraci pomocí podpory. Seznamte se s Gary Dreyer, jedním z našich odborníků.

Gary Dreyer, Product Manager Services

Výhody

Dosáhněte efektivity a nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě ve spolupráci s našimi zaměstnanci. Ti vám poskytnou podporu v podobě služeb cílené údržby pro zlepšení vašich procesů.

 • > 60

  zemí, kde mají zákazníci přístup ke kalibračním servisním technikům Endress+Hauser

 • 3 000

  kalibrací za rok provedených Endress+Hauser jako jediným kontaktním článkem v jediné farmaceutické výrobě

 • 31 milionů

  zařízení Endress+Hauser je vedeno v databázi společnosti Endress+Hauser kvůli zajištění úplného přehledu jejich uživatelů