Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Služby pro zajištění nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě

Služby pro zajištění efektivní a kontinuální farmaceutické výroby

Spolehlivý, odborný servisní partner je schopen zaručit kontinuální výrobu a efektivní údržbu

Služby pro farmaceutickou výrobu musí provozovatelům technologických celků umožnit nalézt rovnováhu mezi optimální údržbou a maximální produktivitou. Nepředvídaná vypnutí provozních prvků z důvodu neodpovídající údržby mají za následek nejen nákladné odstávky, ale mohou způsobit také nedostatek léčiv, který má významný vliv na veřejné zdraví. Nadbytečná údržba může naopak generovat další náklady. Naše služby pro farmaceutickou výrobu umožňují zavádět strategie údržby vycházející z vyhodnocení rizik za účelem cílených zákroků a dosažení maximální využitelnosti technologie.

Jak můžeme pomoci

Úzké, trvalé servisní partnerství s odborníky ze společnosti Endress+Hauser umožňuje optimální výkonnost provozu a využitelnost technologie pro dosažení maximální obchodní hodnoty. Naše strategie údržby vycházející z vyhodnocení rizik umožňují našim klientům cílené zaměření na údržbu míst měření a kalibrační činnosti na základě kritičnosti konkrétních přístrojů a tak optimalizovat náklady s ohledem na produktivitu.

 • Analýza instalovaných kritických zařízení pro konkrétně zaměřenou strategii údržby

 • Dlouhodobé, spolehlivé a odborné partnerství pro nepřetržitou výrobu

 • Optimalizované kalibrační intervaly pro využitelnost technologie s efektivním vynakládáním prostředků pro zajištění úplné shody s předpisy a specifikacemi

 • Řízené služby s podrobnými protokoly a přehledy pro průběžné zlepšování

 • Plně transparentní úkony údržby a kalibrace pro optimální řízení výroby

Aplikace

Analýza instalovaných zařízení

Přístroje jsou důležité pro spolehlivý chod továrního provozu, přesto často nejsou zahrnuty do provozních plánů údržby. Stáří a zastaralost mohou vést k snížení výkonnosti a využitelnosti provozu, zvláště při zvyšování složitosti výroby, a proto se nalezení rovnováhy při údržbě přístrojů stává pro provozovatele technologických celků neustálou výzvou.

Analýza instalovaných zařízení
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše analýza instalovaných zařízení nastaví základ pro vaši rutinní údržbu, identifikuje již předem kritické provozní zdroje a poskytne klíčové informace pro optimální rozhodovací procesy a důkladný přehled možností zvýšení využitelnosti procesů a minimalizaci rizika odstávek.

 • Spolehněte se na optimálně udržované přístroje

 • Zachovejte si schopnost nepřerušeného provozu

 • Nalezněte ideální rovnováhu mezi zásahy údržby a produktivitou

Optimalizované kalibrační intervaly

Spolehlivost měřicích přístrojů se soustavně zvyšuje. To se však jen zřídkakdy odrazí v specifikacích kalibračních intervalů. Tím se snižuje efektivita a zvětšují se rizika související s častými ručními zásahy.

Optimalizované kalibrační intervaly
Naše expertíza v předmětném oboru

Díky dynamickému určení kalibračních intervalů na základě výsledků dřívějších kalibrací a statistických metod je společnost Endress+Hauser schopna prodloužit kalibrační intervaly, předpovídat závady a zvýšit spolehlivost.

 • Prodlužte s důvěrou kalibrační intervaly

 • Předpovídejte poruchy přístrojů a předcházejte neplánovaným odstávkám

 • Zachovávejte využitelnost technologie

Podpora kalibračního managementu

Kalibrační management může být pro provozovatele technologických celků náročný úkol, zvláště pokud se na kalibracích podílí více různých dodavatelů kalibračních služeb a měřicích technologií.

Podpora kalibračního managementu
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser celý kalibrační management zjednodušuje na základě řízených kalibračních služeb a poskytuje možnost využívat jediný kontaktní bod a jednotné technologie.

 • Zadávejte kalibrační služby externímu dodavateli s využitím jediného kontaktního bodu

 • Zdokonalte plánování prací a kalibrační intervaly pro maximální využitelnost provozu

 • Odhalte skryté náklady na kalibrace pro významné snížení nákladů

Zjistěte, kde služby poskytují podporu farmaceutické výrobě

Přehled biotechnologií ©Endress+Hauser

Přehled biotechnologií

Proces čištění vody ©Endress+Hauser

Proces čištění vody

Setkejte se s naším odborníkem

„Má práce spočívá v tom, že zprostředkovávám spolupráci mezi průmyslovými odborníky od našich zákazníků a ze společnosti Endress+Hauser, aby společně stanovili, co přesně zákazníci chtějí, a vyvíjeli řešení a nabídky odpovídající daným požadavkům."

Gary Dreyer

produktový manažer pro oblast služeb, Endress+Hauser Flowtec AG

Výhody

Dosáhněte efektivity a nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě ve spolupráci s našimi zaměstnanci. Ti vám poskytnou podporu v podobě služeb cílené údržby pro zlepšení vašich procesů.

 • > 60

  zemí, kde mají zákazníci přístup ke kalibračním servisním technikům Endress+Hauser

 • 3 000

  kalibrací za rok provedených společností Endress+Hauser jako jediným kontaktním článkem v jediné farmaceutické výrobě

 • 31 milionů

  zařízení Endress+Hauser je vedeno v databázi společnosti Endress+Hauser kvůli zajištění úplného přehledu jejich uživatelů

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory