Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Ocelárna v noci

Bezpečná a spolehlivá výroba oceli

Zlepšete bezpečnost výroby oceli díky naší specificky zaměřené nabídce měření a softwaru

Vysoké teploty, roztavený kov a těžká břemena – výroba oceli způsobuje množství stresu jak pro člověka, tak i pro stroje. Je proto přirozené, že bezpečnost a využitelnost jsou jednou z nejvyšších priorit manažerů oceláren. Nejen kvůli předcházení potenciálně smrtelným úrazům, ale také pro zaručení toho, že se výroba oceli v prostředí tohoto extrémně konkurenčního odvětví nikdy nezastaví. K tomu účelu potřebujete robustní měřicí zařízení, které poskytuje spolehlivé údaje, a rovněž chytrá řešení pro řízení provozu.

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

Světová výroba surové oceli 2016

Naše nabídka

Splňte funkční bezpečnostní normy IEC EN 61508 (kategorizace nebezpečnosti procesů známá jako SIL – úroveň integrity bezpečnosti) a IEC /EN 61511(procesní bezpečnost při využití instrumentace známé jako bezpečnostně technické systémy) v souladu s EN 13849 ve spolupráci s procesními odborníky, kteří vás povedou na každém kroku a navrhnou nejvhodnější a průmyslově optimalizované přístroje, služby a balíčky řešení z našeho kompletního portfolia na základě více než 60 let zkušeností.

  • Bezpečné monitorování kritických vodních chladicích okruhů

  • Bezdrátová řešení poskytující více informací o vašem procesu

  • Komplexní nástroje a řešení pro správu provozních aktiv

Zjistěte, jak můžete zlepšit bezpečnost a využitelnost provozu

  • Proces výroby oceli ©Endress+Hauser
  • Systém detekce netěsností v zušlechťovacím zařízení ©Endress+Hauser
  • Systém detekce netěsností ©Endress+Hauser

Aplikace

Bezpečný, robustní a přesný monitoring úniků vody

Závady ve vodních okruzích mohou být velmi nebezpečné pro zařízení i personál. Bez ohledu na typ chladicího okruhu jsou zásady pro detekci netěsností následující: vstupní a výstupní průtoky chladicího okruhu se měří pomocí vhodných průtokoměrů, buď magneticko-indukčních, nebo ultrazvukových. Vstupní a výstupní teploty se získávají také ze senzorů namontovaných v těsné blízkosti průtokoměrů. Náš systém využívá samostatné teplotní senzory k dosažení maximální přesnosti.

Bezdrátové sledování teploty oleje u ložisek

Ložiska krčků válců se používají na odvalovacích stojanech a jsou umístěna na provozní straně horních a spodních opěrných válců. Olejový okruh zaručuje ložiskům dostatečné mazání. Zvýšení rozdílu teplot signalizuje vyšší stupeň tření uvnitř ložisek, což může vést k poškození. Naše řešení zaručuje, že jakékoli blížící se poškození kluzných ložisek je detekováno na základě měření teploty maziva. Údržba je zahájena prediktivním způsobem.

Bezdrátový monitoring

Učiňte krok směrem k Průmyslu 4.0

Digitální sběrnicové sítě propojují provozní přístroje se systémy řízení a údržby. V kombinaci s chytrými senzory podporujícími Heartbeat technologii to umožňuje ověřování stavu přístrojů, pokročilou diagnostiku procesů a sledování stavu zařízení, které zpětně vedoucím pracovníkům dovolují plánovat postupy údržby a zaručit trvalou využitelnost provozních zařízení.

  • Kompletní řízení projektů včetně montáže, kabeláže a technické konstrukce systému

  • Chytré senzory s diagnostickými funkcemi

  • Webové nástroje pro snadný přístup k informacím o nainstalovaných zařízeních a automatická dokumentace zařízení (portál W@M)

Návrh průmyslových sítí od A do Z.

Výhody

Bezpečnost a využitelnost provozu jsou citlivá témata, která vyžadují partnera, jemuž můžete důvěřovat, jenž nemá zájem o krátkodobý profit, ale o rozvíjení udržitelných vztahů. Nemusíte dále hledat, protože společnost Endress+Hauser je již přes 60 let spolehlivým partnerem ocelářských společností ve více než 100 zemích. Na naše přístroje a řešení – všechny navržené podle specifických požadavků předmětného odvětví – spoléhají zákazníci po celém světě.

více než 200 000

teplotních senzorů nainstalovaných po celém světě v bezpečnostních aplikacích v rámci procesů výroby oceli.

55 000

chytrých senzorů integrovaných v 65 projektech digitální optimalizace.

2,6 milionu

provozních zařízení dodaných do oborů těžby nerostů a zpracování kovů jen za rok 2007.

Úspěšné projekty