Optimalizujte aeraci při čištění odpadních vod

Ušetřete až 30 % energie využitím on-line měření pro řízení aerace

Provozovatelé čistíren odpadních vod čelí obrovským výzvám. Jedním z problémů je kontrola nákladů na vodu v době, kdy soustavně rostou nároky ze strany legislativy. Jedním z největších podílů na nákladech je spotřeba energie. Na aeraci v čistírnách odpadních vod se vynaloží přibližně 60 % celkové spotřeby energie. Řada čistíren již vykázala významné zlepšení hodnot na odtoku a úspory energie až o 30 % díky on-line analýzám kyslíku a nutrientů.

Naše nabídka

Pro spolehlivou funkčnost biologického stupně je naprosto klíčové udržení optimálního prostředí pro bakterie. Důležitými parametry jsou kyslík, hodnota pH a teplota, stejně jako koncentrace kalu, která indikuje koncentraci bakterií v nádrži. Pokročilý monitoring biologického stupně na bázi kyslíku, amoniakálního a dusičnanového dusíku výrazně napomáhá splňovat přísné vodoprávní předpisy a zároveň optimalizovat spotřebu energie.

 • Řízením procesu aerace se sníží spotřeba energie

 • Lepším řízením procesu nitrifikace se sníží hodnota amoniakálního dusíku na odtoku z ČOV

 • Optimalizovaná spotřeba energie pro dmychadlo díky přesnému měření kyslíku

Zjistěte více o čištění odpadních vod a procesu aerace

Proces čištění odpadních vod ©Endress+Hauser
Biologická úprava ©Endress+Hauser

Aplikace

Biologický proces

Spolehlivý biologický proces

Automatizace je nezbytná pro spolehlivé a optimální řízení moderních čistíren odpadních vod. Naše řešení snižuje složitost analytických měření v procesu aerace. Obsahuje vícekanálový převodník, který spravuje až 8 měřicích míst s libovolnými parametry. Snadné uvedení do provozu, kalibrace, údržba a otevřená komunikační rozhraní podporují integraci v provoze.

Senzor amoniakálního dusíku v aplikaci pro řízení aerace.

Snížení koncentrace amoniakálního dusíku

První krok při odstraňování dusíku se nazývá nitrifikace. Ta je přesně monitorována pomocí trendu koncentrace amoniakálního dusíku. Pokud je porucha v technologii rozpoznána hned na počátku, je provozovatel schopen rychleji reagovat. Typické požadavky na měření amoniakálního dusíku: spolehlivý senzor s vysokou opakovatelností, nízké nároky na údržbu a spotřební materiál a snadné ovládání. Dále můžete optimalizovat náklady na životní cyklus snížením nákladů na spotřební materiál.

Stanice Liquiline v čistírně odpadních vod

Kyslík – fundament technologie

Přísun kyslíku lze řídit na základě porovnání měřené koncentrace kyslíku a požadované hodnoty kyslíku. Typickými požadavky pro měření kyslíku jsou spolehlivé a přesné výsledky, nízké nároky na údržbu a rychlá odezva bez vlivu bublin. Naše optické a ampérometrické senzory poskytnou větší flexibilitu pro individuální požadavky.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní sortiment v oblasti instrumentace s ohledem na princip měření a příslušné portfolio. V kombinaci s nejmodernějšími digitálními technologiemi lze dokonce i komplexní procesy čištění odpadních vod monitorovat spolehlivě a přesně a tím zvýšit efektivitu a snížit náklady. A v případě potřeby vám budou k dispozici naši technici, kteří vám poskytnou podporu v podobě širokého spektra služeb včetně návazných a akreditovaných kalibrací a terénních auditů v průběhu celého životního cyklu provozu.

 • 30 %

  energie lze ušetřit využitím našeho řešení pro řízení aerace

 • přes 7 000

  patentů a patentových přihlášek

 • 10 milionů

  instalovaných zařízení po celém světě