Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Čistírna odpadních vod

Optimalizujte aeraci při čištění odpadních vod

Ušetřete až 30 % energie využitím on-line měření pro řízení aerace

Provozovatelé čistíren odpadních vod čelí obrovským výzvám. Jedním z problémů je kontrola nákladů na vodu v době, kdy soustavně rostou nároky ze strany legislativy. Jedním z největších podílů na nákladech je spotřeba energie. Na aeraci v čistírnách odpadních vod se vynaloží přibližně 60 % celkové spotřeby energie. Řada čistíren již vykázala významné zlepšení hodnot na odtoku a úspory energie až o 30 % díky on-line analýzám kyslíku a nutrientů.

Up to 30%

of the energy costs

in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.

Bezpečné a úsporné řízení aerace
Aeration control solution

Naše nabídka

Pro spolehlivou funkčnost biologického stupně je naprosto klíčové udržení optimálního prostředí pro bakterie. Důležitými parametry jsou kyslík, hodnota pH a teplota, stejně jako koncentrace kalu, která indikuje koncentraci bakterií v nádrži. Pokročilý monitoring biologického stupně na bázi kyslíku, amoniakálního a dusičnanového dusíku výrazně napomáhá splňovat přísné vodoprávní předpisy a zároveň optimalizovat spotřebu energie.

  • Řízením procesu aerace se sníží spotřeba energie

  • Lepším řízením procesu nitrifikace se sníží hodnota amoniakálního dusíku na odtoku z ČOV

  • Optimalizovaná spotřeba energie pro dmychadlo díky přesnému měření kyslíku

Zjistěte více o čištění odpadních vod a procesu aerace

  • Proces čištění odpadních vod ©Endress+Hauser
  • Biologická úprava ©Endress+Hauser

Aplikace

Spolehlivý biologický proces

Automatizace je nezbytná pro spolehlivé a optimální řízení moderních čistíren odpadních vod. Naše řešení snižuje složitost analytických měření v procesu aerace. Obsahuje vícekanálový převodník, který spravuje až 8 měřicích míst s libovolnými parametry. Snadné uvedení do provozu, kalibrace, údržba a otevřená komunikační rozhraní podporují integraci v provoze.

Biologický proces

Snížení koncentrace amoniakálního dusíku

První krok při odstraňování dusíku se nazývá nitrifikace. Ta je přesně monitorována pomocí trendu koncentrace amoniakálního dusíku. Pokud je porucha v technologii rozpoznána hned na počátku, je provozovatel schopen rychleji reagovat. Typické požadavky na měření amoniakálního dusíku: spolehlivý senzor s vysokou opakovatelností, nízké nároky na údržbu a spotřební materiál a snadné ovládání. Dále můžete optimalizovat náklady na životní cyklus snížením nákladů na spotřební materiál.

Senzor amoniakálního dusíku v aplikaci pro řízení aerace.

Kyslík – fundament technologie

Přísun kyslíku lze řídit na základě porovnání měřené koncentrace kyslíku a požadované hodnoty kyslíku. Typickými požadavky pro měření kyslíku jsou spolehlivé a přesné výsledky, nízké nároky na údržbu a rychlá odezva bez vlivu bublin. Naše optické a ampérometrické senzory poskytnou větší flexibilitu pro individuální požadavky.

Stanice Liquiline v čistírně odpadních vod

Výhody

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní sortiment v oblasti instrumentace s ohledem na princip měření a příslušné portfolio. V kombinaci s nejmodernějšími digitálními technologiemi lze dokonce i komplexní procesy čištění odpadních vod monitorovat spolehlivě a přesně a tím zvýšit efektivitu a snížit náklady. A v případě potřeby vám budou k dispozici naši technici, kteří vám poskytnou podporu v podobě širokého spektra služeb včetně návazných a akreditovaných kalibrací a terénních auditů v průběhu celého životního cyklu provozu.

30 %

energie lze ušetřit využitím našeho řešení pro řízení aerace

přes 7 000

patentů a patentových přihlášek

10 milionů

instalovaných zařízení po celém světě