Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Aerace v úpravnách vod s efektivním využitím zdrojů

Pokročilé měření kyslíku a nutrientů optimalizuje aeraci a zachovává shodu s příslušnými předpisy

Na aeraci v čistírnách odpadních vod se vynaloží přibližně 60 % jejich celkové spotřeby energie. Spotřeba energie tvoří největší složku nákladů úpraven vod, a její optimalizace je proto jednou z mnoha výzev, kterým provozovatelé úpraven vod čelí, přičemž současně musí plnit stále přísnější bezpečnostní legislativu. Naše řešení na online měření kyslíku a nutrientů nejen podporují úspory energie v řízení aerace, ale rovněž umožňují dosáhnout prokazatelných zlepšení v biologických procesech.

Jak můžeme pomoci

Naše pokročilá monitorovací řešení umožňují optimální řízení aerace při současném snížení spotřeby energie a chemikálií a při zajištění trvalé shody s veškerou aktuální legislativou.

 • Pokročilý monitoring parametrů prostředí pro spolehlivé bakteriologické procesy

 • Lepším řízením procesu nitrifikace se sníží hodnota amoniakálního dusíku na odtoku z ČOV

 • Přesné měření kyslíku pro optimální spotřebu energie na pohon dmychadla

Aplikace

Zjednodušený monitoring aerace

Spolehlivá aerace vyžaduje přesný monitoring několika parametrů prostředí, které jsou nezbytné pro optimální průběh bakteriologických procesů, jako například kyslíku, pH, teploty a nerozpuštěných látek. Tento monitoring ve významné míře zvyšuje složitost řízení moderní ČOV.

Zjednodušený monitoring aerace
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše plně integrovaná řešení monitoringu úpraven vod snižují složitost všech potřebných míst analytických měření v procesu aerace a umožňují spolehlivé a efektivní řízení provozu.

 • Maximálně nenáročná údržba a kalibrace vašeho monitorovacího systému

 • Spravujte až 8 míst měření s libovolnými parametry pomocí našeho vícekanálového převodníku

 • Otevřená komunikační rozhraní podporují možnosti začlenění do systému a hladký průběh provozu

Snížení množství amoniakálního dusíku

První krok při odstraňování dusíku – nitrifikace – vyžaduje přesný monitoring během redukce amoniakálního dusíku. To je velmi nákladné, neboť analýza kapaliny tohoto druhu často vyžaduje přidávat další látky, aby bylo možné provádět měření.

Snížení množství amoniakálního dusíku
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše spolehlivé, snadno použitelné a odolné technologie na měření koncentrace amoniakálního dusíku během nitrifikace umožňují provozovatelům úpraven včas reagovat na výkyvy množství amoniakálního dusíku.

 • Integrace spolehlivých senzorů s vysokou opakovatelností

 • Monitoring se snadno použitelnou instrumentací

 • Optimalizované náklady v rámci životního cyklu díky nižším nárokům na údržbu a spotřební materiály

Flexibilní, přesné řízení množství kyslíku

Monitoring a udržování množství kyslíku, který je zásadní pro spolehlivou aeraci, může u čistíren odpadních vod vést k významnému nárůstu nákladů na energie. Provozovatelé úpraven spoléhají na krátké doby odezvy zařízení a jeho nízké nároky na údržbu.

Flexibilní, přesné řízení množství kyslíku
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše řešení na monitoring kyslíku lze flexibilně přizpůsobit podle vašich požadavků a rychle získat spolehlivé a přesné výsledky.

 • Množství kyslíku je řízeno porovnáváním naměřené koncentrace kyslíku a nastavené hodnoty kyslíku

 • Optickéampérometrické senzory nainstalované v souladu s vašimi požadavky

 • Optimalizované využití dmychadla pro snížení spotřeby energie

Zjistěte více o čištění odpadních vod a procesu aerace

Proces čištění odpadních vod ©Endress+Hauser
Biologická úprava ©Endress+Hauser

Výhody

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní sortiment v oblasti instrumentace s ohledem na princip měření a příslušné portfolio. V kombinaci s nejmodernějšími digitálními technologiemi lze dokonce i komplexní procesy čištění odpadních vod monitorovat spolehlivě a přesně a tím zvýšit efektivitu a snížit náklady. A v případě potřeby vám budou k dispozici naši technici, kteří vám poskytnou podporu v podobě širokého spektra služeb včetně návazných a akreditovaných kalibrací a terénních auditů v průběhu celého životního cyklu provozu.

 • 30 %

  energie lze ušetřit využitím našeho řešení pro řízení aerace

 • přes 7 000

  patentů a patentových přihlášek

 • 10 milionů

  instalovaných přístrojů po celém světě

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory