Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Kalové hospodářství a jejich likvidace se sníženými provozními náklady

Optimální procesy při odvodňování a ve fermentoru pomáhají šetřit náklady a řídit produkci bioplynu

Kalové hospodářství a jejich zpětné navrácení do životního prostředí je celosvětově stále více regulováno, což vede průmysl odpadních vod k hledání nových řešení pro likvidaci kalů – to vše přináší značné náklady. Aby se tyto náklady snížily, je běžné odvodňování kalů, aby se zmenšil jejich objem připravený k sušení nebo spalování. Zpracování kalů se také využívá v produkci bioplynu, bohatého zdroje energie. Naše monitorovací řešení podporují optimální kalové hospodářství, přes účinné odvodňování až po kontrolu fermentoru.

Jak můžeme pomoci

Portfolio monitorování od společnosti Endress+Hauser pomáhá personálu v provozu zvyšovat efektivitu nákladů, což umožňuje pečlivé sledování rychlosti odvodňování versus cíl a spotřeby polymerů potřebných pro zpracování kalu. Kromě toho umožňuje přesné monitorování prostředí kalového fermentoru a zajišťuje optimalizaci procesu fermentace a výroby bioplynu.

 • Vylepšený Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro lepší výsledky odvodňování a snížení spotřeby polymerů

 • Komplexní portfolio měření bioplynu pro mokré a suché plyny pro optimalizovanou kontrolu fermentoru

 • Unikátní portfolio pro mokré a suché aplikace bioplynu pro monitorování procesu a podmínek fermentoru

Aplikace

Přesná příprava úpravy kalů

Polymerní roztoky pro úpravu kalu musí být připraveny zředěním v místě provozu. Polymerní roztoky jsou nákladné a pro dosažení stabilních výsledků odvodňování a dlouhých odvodňovacích cyklů je nezbytná harmonizovaná koncentrace polymeru.

Přesná příprava úpravy kalů
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše osvědčené portfolio vysoce přesných průtokoměrů umožňuje optimální koncentraci a spotřebu polymerního roztoku.

 • Je zajištěno přesné měření objemového průtoku přísad i ředicí vody

 • Nainstalujte průtokoměry snadno do svého systému úpravy kalu

 • Prodloužené odvodňovací cykly s pomocí průtokoměrů

Lepší výsledky odvodňování

Vzhledem k tomu, že dosažená koncentrace polymeru se může měnit, není vždy dán optimální poměr mezi polymerem a nerozpuštěnými látkami v kalu.

Lepší výsledky odvodňování
Naše expertíza v předmětném oboru

Náš Coriolisův hmotnostní průtokoměr měří průtok a hustotu média a otevírá možnost konstantního dávkování polymerního činidla do proudu kalu a významně zlepšuje výsledky odvodňování.

 • Coriolisův hmotnostní průtokoměr spolehlivě měří hustotu roztoku

 • Měření hustoty média umožňuje konstantní dávkování polymerního činidla

Optimální koncentrace kalu

Optimalizované výsledky odvodňování jsou také závislé na řízené koncentraci vstupujícího kalu. Měření hustoty je zavedenou možností zaručující stabilní a dobré odvodnění kalu.

Optimální koncentrace kalu
Naše expertíza v předmětném oboru

Kombinací našeho vysoce přesného průtokoměru pro objemový průtok se snímačem hustoty můžete dosáhnout stabilních a dobrých výsledků odvodňování kalu.

 • Dobrou alternativou je měření hustoty pomocí Coriolisovy metody ve velmi tmavém kalu

 • Dosahujte účinných a spolehlivých měření koncentrace kalu

 • Je zaručena stabilní a optimální úroveň odvodnění kalu

Výkonné procesy fermentoru

Prospěšné bakterie musí být chráněny proti kritickým podmínkám v procesu odkalování.

Výkonné procesy fermentoru
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše procesní kontroly vám umožňují zaručit prostředí, ve kterém mohou vzkvétat bakterie ve fermentoru.

Přesná měření průtoku a metanu ve vlhkém bioplynu

Průtok bioplynu a koncentrace metanu jsou kritickými parametry, které indikují poruchy v procesu anaerobní fermentace (vyhnívání) kalu. Nicméně podmínky prostředí, jako jsou velká dynamika průtoku, vlhký bioplyn, měnící se koncentrace metanu a extrémně nízký tlak, způsobují, že měření těchto parametrů je pro většinu přístrojů obtížné.

Přesná měření průtoku a metanu ve vlhkém bioplynu
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše jedinečná ultrazvuková průtoková zařízení nabízejí řešení problému měření průtoku bioplynu a koncentrace metanu.

 • Sledujte obtížně měřitelné parametry ve správě kalového hospodářství

 • Jsou zajištěny optimální podmínky vyhnívání kalu

Získejte více informací o úpravě kalů

Úprava kalu v čištění odpadních vod ©Endress+Hauser
Odstředivka pro odvodňování během úpravy kalu ©Endress+Hauser
Řízení fermentoru pro úpravu kalu ©Endress+Hauser

Výhody

Nalézt rovnováhu mezi dodržením legislativních požadavků a efektivním vynakládáním nákladů je dnes jednou z hlavních výzev v oblasti čištění odpadních vod. Naši specialisté jsou důkladně obeznámeni s lokálními požadavky a mohou předložit konkrétní doporučení k zlepšení technologie. Na základě své expertízy a našeho specificky zaměřeného přístrojového portfolia mohou ve spolupráci s našimi zákazníky dosáhnout podstatných výsledků.

 • 20%

  úspora nákladů díky nižší spotřebě chemikálií na úpravu kalu

 • +13 000

  zaměstnanců po celém světě

 • Více než 60

  let zkušeností v oboru měřicí instrumentace

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory