Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
S námi zdokonalíte řízení vodohospodářských projektů tím, že se na nás spolehnete jako na dodavatele přístrojového vybavení (MIV)

S námi jako dodavatelem instrumentace zdokonalíte vodohospodářské projekty

Zjednodušte projektový management tím, že se spolehnete na naše široké portfolio instrumentace

Hlavním problémem projektového managementu je dokončit projekt včas a v rámci rozpočtu. To se vztahuje také na vodárenství a vodní hospodářství. A ačkoli je měřicí instrumentace třeba jen malou částí celkového projektu, je zásadně důležitá pro dlouhodobý úspěch daného provozu. Aby byla zaručena bezpečnost vodních zdrojů a efektivita systému, musí se přístroje vybrat pečlivě. Pokud se spolehnete na společnost Endress+Hauser jako hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV - Main Instrument Vendor), bude výběr instrumentace podstatně snazší.

30%

loss of CAPEX and time

in your process automation project using the traditional approach, according to project experts.

Office situation

Důvěryhodný partner pro vaše projekty po celém světě

Pověření společnosti Endress+Hauser funkcí hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV) má pro vás mnoho výhod. Poskytneme vám podporu jako partner, který přebírá úplnou odpovědnost za všechny související služby a umožňuje optimální realizaci projektu. Jsme vaším odborným partnerem od fáze prvotního konstrukčního návrhu (FEED, Front End Engineering Design) po výsledný provoz. Naše nabídka plní veškeré vaše požadavky tak, aby řízení vašeho projektu probíhalo úspěšně:

 • Veškerá relevantní instrumentace a související služby

 • Zkušení profesionálové snižují množství neplánovaných změn a tím zlepšují přesnost dodržování harmonogramu

 • Standardizované portfolio zmenšuje různorodost, snižuje složitost realizace a minimalizuje náklady na údržbu, opravy a provoz

 • Kompletní portfolio služeb během celého životního cyklu projektu

Náš přístup k projektovému managementu

 • Tradiční přístup k projektovému managementu ©Endress+Hauser

  Tradiční přístup k projektovému managementu s několika dodavateli je z principu komplexní.

 • Partnerství s námi jako s projektovým partnerem pomáhá zaručit konzistentnost a zamezuje nejednoznačnosti specifikací. ©Endress+Hauser

  Partnerství s námi jako s projektovým partnerem pomáhá zaručit konzistentnost a zamezuje nejednoznačnosti specifikací, dokonce i když jsou do systému začleněny produkty třetích stran.

 • Naši instrumentaci a služby poskytujeme jako ucelený balíček v různých kombinacích. ©Endress+Hauser

  Jakožto hlavní dodavatel přístrojového vybavení (MIV) jsme schopni vyplnit vaše konkrétní zadání projektu díky tomu, že naši instrumentaci a služby poskytujeme jako ucelený balíček v různých kombinacích.

Vše z jediného zdroje

Výhody využití hlavního dodavatele přístrojového vybavení

Využívání několika dodavatelů měřicích přístrojů přirozeně zvyšuje komplexitu jakéhokoli projektu: různé struktury soutěžních nabídek, komunikace s různými kontakty a koordinace různých procesů. To může vyústit ve vyšší nároky na vás, a dokonce riziko nedodržení projektového harmonogramu a rozpočtu. Se společností Endress+Hauser, jakožto hlavním dodavatelem přístrojového vybavení, bude celá oblast instrumentace, od měřicích převodníků po měřidla, příslušenství a služby, poskytnuta v podobě úplné a ucelené dodávky.

Projektový management

Brzké zapojení do projektu jako záruka jeho hladké realizace

Brzké zapojení do projektu, integrované týmy a jasná komunikace jsou klíčové prvky přístupu k projektům na základě stanovení hlavního dodavatele přístrojového vybavení. V ideálním případě jsou výsledkem nižší náklady a rizika. Hlavním důvodem je, že během fáze počátečního plánování lze stále ještě projednávat různá technická řešení. Tímto způsobem se lze vyhnout změnám na poslední chvíli a vy si můžete být jisti, že je od začátku vybírána ta nejvhodnější technologie.

Inženýring

Po vašem boku během celého životního cyklu projektu

Po dokončení realizace projektu se na společnost Endress+Hauser můžete nadále spolehnout v tom, že vám bude poskytovat podporu po celý jeho životní cyklus. Důsledný přístup na základě stanovení hlavního dodavatele přístrojového vybavení snižuje množství různých rozhraní a přechodů, ke kterým dochází během provozu v případě zapojení většího počtu dodavatelů. Můžete například ušetřit čas díky dokumentaci, která je kdykoli jednoduše přístupná. A současně šetříte náklady vzhledem k jednodušším procesům nákupu, skladování a údržby, oprav a provozu.

Služby během celého životního cyklu projektu

Výhody

Pověření společnosti Endress+Hauser funkcí MIV pro vaše projekty ve vodárenství a vodním hospodářství zajistí ve výsledku nejen hladší realizaci projektu, ale rovněž sníží náklady během celého životního cyklu vašeho provozu. A současně se můžete spolehnout na obsáhlé znalosti našich expertů o daném průmyslovém odvětví a příslušných aplikacích v kombinaci s jejich know-how v oblasti projektového managementu, které zaručí, že budete dodržovat časové termíny i nastavený rozpočet.

4 týdny

časové úspory z harmonogramu projektu díky využití naší elektronické výměny dat, pokud uvažujeme objednávku 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

80%

úspory času využitého k vytváření projektových dokumentů, včetně CAD výkresů, při využití našeho konstrukčního nástroje, pokud uvážíme potřebu definovat 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

25 000

USD úspora za náhradní díly, pokud si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD.