Enter at least 2 characters to start the search.

Data z analytických senzorů a jejich využití v praxi

12. dubna 2017 9 - 13 hod.

Zasedací místnost Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9, Praha 4
Odborný garant: Ing. Zuzana Mácová, Endress+Hauser Czech s.r.o.

Content

 • Senzory s technologií Memosens umožňují více než pouhé měření procesních hodnot. Díky integrované paměti zaznamenávají dění kolem sebe: sériové číslo, datum uvedení do provozu, provozní hodiny, kalibrační data, teplotu…

 • Pokud vnímáme měřicí bod jako okno do procesu, pak senzory s Memosens mění pH metr ze špehýrky na okénko. K pořádnému oknu se pak dostaneme analýzou těchto dat, a to nejen pomocí tabulek a grafů, ale také hledáním procesních souvislostí. K tomu nám může pomoci např. software Memobase.

 • Sledování kalibračních cyklů a životnosti senzorů
  Evidence senzorů i kalibračních roztoků
  Reporty v souladu s požadavky pro farmaceutický průmysl

 • Seminář se důkladně zabývá funkcemi softwaru MemoBase a jeho základním kamenem jsou praktická cvičení s tímto nástrojem.

Objectives

 • Základní orientace v datech zaznamenaných díky Memosens v každém senzoru vybaveném touto technologií

 • Příklady využití těchto dat

 • Popis jednotlivých funkcí softwaru Memobase a vyzkoušení těchto funkcí pod dohledem našeho specialisty

Who should attend?

 • Seminář je určen pro naše zákazníky, kteří ve svém procesu využívají analytické senzory s Memosens a nebo tuto možnost zvažují.

 • Pro technické a technologické pracovníky, kteří se zabývají metrologií a údržbou či správou senzorů.