Enter at least 2 characters to start the search.

Instrumentace pro eliminaci dusíku a fosforu na městských ČOV

4. září 2019 9 - 13 hod.

Zasedací místnost Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9, Praha 4
Odborný garant: Ing. Miloš Volenec, Endress+Hauser Czech s.r.o.
Hostující přednášející: Ing. Jan Foller, Adchem, specialista na čištění odpadních vod

Content

  • Praktický pohled provozovatele obecních čistíren odpadních vod na eliminaci dusíku a fosforu.

  • Vhodné přístroje Endress+Hauser pro aplikace měření průtoku a procesní analytické instrumentace na ČOV.

Objectives

  • Je provozními zkušenostmi prokázáno, že naplnění základního přání vodohospodářů, zvláště u menších ČOV, eliminovat alespoň amoniakální dusík (N-NH4), jako toxickou formu dusíku, je provozně dražší než trvání na kompletní nitrifikaci a denitrifikaci.

  • Odtok dusičnanů do recipientu odnáší i nevyužitou energii na oxidaci amonných iontů.

  • Bez ohledu na to, jak bude v dalších krocích zpracováván přebytečný kal s cílem získání fosforu nebo jeho recyklace, je logické, že prvním krokem musí být jeho účinné zachycení z odpadních vod na ČOV. Postupy jsou dobře známé a není třeba otálet s jejich realizací, alespoň u nových staveb nebo rekonstrukcí ČOV.

Who should attend?

  • Seminář je určen pro odbornou veřejnost a projektanty, kteří se zabývají navrhováním technologií na ČOV.

Prerequisites

Přihlášení do 28. srpna 2019 nebo do vyčerpání kapacity semináře.