Enter at least 2 characters to start the search.

Měřicí systémy pro obchodní měření průtoku

LITUJEME, ALE NA TUTO AKCI JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT.

Odborný garant: Ing. Martin Kohut, Endress+Hauser Czech s.r.o.
Hostující přednášející: Mgr. Jindřich Bílek, Český metrologický institut
Zasedací místnost Endress+Hauser Czech s.r.o.

Content

  • Praktické seznámení se se současně platnými nařízeními pro stanovená měřidla s konkrétními příklady.

  • V několika oborech měření přestaly platit národní typové certifikáty, které byly nahrazeny celoevropsky planými MID certifikáty. Tento přístup v některých oborech zjednodušuje postup u nových měřidel, jinde je však třeba splnit dodatečné požadavky.

  • Seminář je zaměřen na praktické důsledky nových nařízení pro měření průtoku vody a kapalin jiných než voda, které jsou demonstrovány na konkrétních příkladech z praxe i s obrázky instalace. Zmíněno zde bude i tradiční stanovené měření tepla v páře.

Objectives

  • Znát různé druhy obchodního měření průtoku a základní problematiku měření páry

  • Umět odlišit způsob uvedení přístroje na trh dle národního a evropského certifikátu

  • Znát základní metrologické požadavky na měřicí systémy kapalin jiných než voda

  • Rozumět uvedení přístrojů na trh a jejich následnému ověření

Who should attend?

  • Seminář je určen pro pracovníky zodpovědné za metrologii, zejména v odvětví vodárenství, energetiky, potravinářství a ropného/plynárenského průmyslu.