Enter at least 2 characters to start the search.

Výhody digitálních senzorů Memosens

19. září 2017 9 - 13 hod.

Zasedací místnost Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9, Praha 4
Odborný garant: Ing. Miloš Volenec, Endress+Hauser Czech s.r.o.

Content

  • Společnost Endress+Hauser je největší výrobce analytických senzorů na světě a před více než 10 lety přivedl na trh technologii digitálních senzorů Memosens.

  • Portfolio těchto senzorů se neustále rozrůstá a dnes pokrývá aplikace ve vodárenství, energetice, chemii a farmacii a dodávky digitálních senzorů výrazně převyšují dodávky analogových senzorů.

  • Díky Memosens senzorům se smazávají rozdíly mez laboratorním a procesním měřením, odpadá papírování a měření není ovlivněno korozemi a průnikem vlhkostí do kabelů a konektorů. Veškerá tovární a procesní data se logují do hlavice senzoru což výrazně usnadňuje diagnostiku senzoru a zvyšuje bezpečnost provozu.

Objectives

  • Účastníci semináře se detailně seznámí s nasazením senzorů Memosens (pH/ORP, vodivost, kyslík, chlór a zákal) v různých aplikacích.

  • Naučí se základům zapojení senzorů na digitální převodník a použití diagnostických nástrojů pro měření, kalibraci/justaci pro kvalifikovaný odhad stavu senzoru - zdali je v pořádku nebo je nutná výměna.

Who should attend?

  • Seminář je určen pro technické pracovníky z oblasti projekce, průmyslových odvětví, automatizace či měření a regulace.