Enter at least 2 characters to start the search.

Online nástroje pro každodenní práci projektanta

25. října 2017 9 - 13 hod.

Zasedací místnost Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9, Praha 4
Odborný garant: Jan Fischer, Endress+Hauser Czech s.r.o.

Content

 • Online nástroje neznají pracovní dobu - jsou k dispozici pro vás, kteří rádi pracují kdykoliv a samostatně. Ukážeme vám, kde tyto nástroje najít, jak je používat, a získat tak naše dlouholeté know-how ve všech průmyslových oblastech..

 • Ukážeme vám, kde a jak vybrat vhodný přístroj, jakým způsobem získat konkrétní konfiguraci a především spočítat vhodné parametry z hlediska provozních požadavků.

 • Aplikátor, který vyvinula naše společnost, čerpá z dlouholetých znalostí a zkušeností. Dostáváte tak do rukou hodnotnou databázi poznatků, které zajistí, aby každý navržený přístroj v dané aplikaci obstál.

 • Vyzkoušíte si pod vedením našich specialistů, jak se s nástroji pracuje, abyste vytěžili maximum informací do svých projektů.

 • Spočítáte si průtokoměr, tlakoměr nebo vhodné parametry pro teplotní jímky.

Objectives

 • Orientace v dostupných online nástrojích.

 • Popis jednotlivých online nástrojů.

 • Praktická zkušenost na příkladech z běžných provozů pod vedením našich specialistů.

 • Výpočet vhodné světlosti průtokoměru, vhodných parametrů tlakoměru a teplotních jímek s vysvětlením všech informací, které aplikátor poskytuje.

 • Získání základních technických specifikací do projektu.

Who should attend?

 • Seminář je určený pro naše zákazníky z řad projektantů.

 • Pro všechny, kteří se zabývají návrhem vhodného přístroje na papíře a chtějí mít jistotu, že je projekt dobře připravený.