Enter at least 2 characters to start the search.

Bioreaktor z pohledu měřicí techniky a automatizace

4. října 2017 9 - 13 hod.

Zasedací místnost Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9, Praha 4
Odborný garant: Ing. Zuzana Mácová, Endress+Hauser Czech s.r.o.

Content

 • Digitální technologie, precizní monitoring, lokální řízení procesů, potřebné certifikáty, správa dokumentace, automatické reporty o kalibracích připravené pro audit, veškeré vystrojení od jednoho dodavatele…

 • Zní vám to jako sen? Jsou tyto pojmy častým tématem vašich úvah? Přijďte se seznámit s nabídkou Endress+Hauser pro biotechnologie. Naleznete partnera a řešení na míru pro váš provoz.

 • Inteligentní senzory - sledování kalibračních cyklů a životnosti senzorů

 • Evidence senzorů i kalibračních roztoků
  Reporty dle požadavků pro farmaceutický průmysl
  Senzory tlaku, teploty, hladiny, analytické senzory – jeden dodavatel, stejně precizní provedení, nejnovější technologie
  Převodníky, dataloggery a zobrazovače

 • Seminář je zaměřen na možnosti měření a aumatizace pro specifické nároky prostředí a aplikace biorektor/fermentace.

Objectives

 • Základní orientace v portfoliu E+H v souvislosti s vystrojením bioreaktorů či chromatografie

 • Příklady využití informací z těchto senzorů

 • Diskuze možností automatizace

Who should attend?

 • Seminář je určen pro technické a technologické pracovníky, kteří se zabývají metrologií či správou a údržbou senzorů.