The Endress+Hauser Group

Media center

Events

Your career with Endress+Hauser

Product tools

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop
Semináře v automatizaci

Připojte se k našim seminářům v oblasti automatizace

Co nejvíce prakticky a co nejméně teoreticky.

Nejnovější trendy s praktickými ukázkami!
Přidejte se k nám na našich bezplatných seminářích pokrývajících širokou škálu témat v oblasti automatizace procesů. Je to vaše šance se dozvědět více a seznámit se přímo s našimi odborníky!

Benefits

  • Ty nejdůležitější informace v krátkém čase.

  • Naši specialisté vám zodpoví všechny vaše dotazy.

  • Díky široké škále témat určitě najdete téma, které vám vyhovuje!

  • Semináře jsou zdarma a s jednoduchou registrací.

  • Občerstvení během seminářů zajištěno.

113 GHz - jedna frekvence pro všechny aplikace, Ostrava

Středa 21. února 2018, Ostrava

Mikrovlnné radary a jejich použití v praxi. Odpovídající typ radaru pro každou aplikaci. Vlivy procesních podmínek a fyzikální omezení.

Více o semináři...

Optimalizace kalibračního procesu s Endress+Hauser

Středa 25. dubna 2018, Praha

Praktický pohled na správu kalibračních dat. Optimalizace kalibrací prostřednictvím kalibračního managementu. Představení laboratoře a kalibračních možností Endress+Hauser. Diskuse s našimi kalibračními specialisty.

Více o semináři ...

113 GHz - jedna frekvence pro všechny aplikace, Brno

Středa 23. května 2018, Brno

Mikrovlnné radary a jejich použití v praxi. Odpovídající typ radaru pro každou aplikaci. Vlivy procesních podmínek a fyzikální omezení.

Více o semináři...

Analytické digitální senzory Memosens

Úterý 12. června 2018, Brno

Digitální technologie Memosens se v oblasti procesních analytických měření prosazuje na úkor analogových senzorů zejména díky spolehlivosti, propracované diagnostice a nově i požadavku na digitální konektivitu (IIOT). Seznamte se s novinkami v oblasti digitálních senzorů.

Více o semináři...

Moderní trendy diagnostiky, ovládání a modularity v přístrojové technice

Středa 19. září 2018, Praha

Seznámení s novými možnostmi diagnostických funkcí, univerzálními moduly a jednoduchým přístupem k nastavení přístrojů i s praktickými ukázkami.

Více o semináři...

Data senzorů pH a jejich využití v praxi

Středa 3. října 2018, Praha

Jak z měřených dat analytických digitálních senzorů vytěžit informace, které zajistí spolehlivý a bezpečný provoz vašeho měřicího bodu.

Více o semináři...

Řízení odstraňování fosforu na obecních ČOV

Středa 7. listopadu 2018, Praha

Návrh instrumentace MaR a dimenze dávkování flokulantu při chemickém srážení fosforu.

Více o semináři

Systémy pro obchodní měření průtoku

Středa 21. listopadu 2018

Měřicí systémy pro obchodní měření průtoku a protečeného množství, legislativní požadavky - praktické seznámení se se současně platnými nařízeními pro stanovená měřidla s konkrétními příklady

Více o semináři...

Contact

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Send email www.cz.endress.com