Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Odborné konference

Konference určené pro vybrané specialisty v oboru

Společnost Endress+Hauser již mnoho let pořádá odborné semináře a konference, vždy zaměřené na některý z oborů průmyslové automatizace.

Odborné konference v roce 2014 na téma:

Nové trendy v měřicí technice ve výrobě potravin a nápojů

V červnu letošního roku proběhla konference určená pro odborníky v potravinářství. Účastníci byli seznámeni s novinkami a inovacemi produkce Endress+Hauser, doplněné o přednášky odborníků z Univerzity Karlovy a společnosti MemBrain.
Konference byla určena pro technické a technologické pracovníky, pro projekční, konzultační a dodavatelské organizace pro potravinářský průmysl.

Nové směry v analyzační technice pro vodárenství

Konference se bude konat ve dnech 10.-11. září 2014 v hotelu Flora Olomouc. V případě zájmu sledujte zde naše webové stránky nebo nás kontaktujte na marketing@cz.endress.com.