Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Výstava Vodovody-Kanalizace 2015

Mezinárodní výstava

Společnost Endress+Hauser se i v letošním roce účastnila 19. ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy Vododvody-Kanalizace 2015 v Praze, kde představila to nejnovější ze své široké nabídky průmyslové měřicí techniky se zaměřením pro vodárenství, úpravu vody a čistírny odpadních vod.

19. - 21. května 2015

PVA Letňany Praha

Hala 3

Stánek 21

Více informací >>

 • Simple products

 • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

 • Standard products

 • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

 • High-end products

 • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

 • Specialized products

 • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable