Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline – simply clever

Proline poskytuje přesné a spolehlivé informace o procesu díky vynikající kvalitě měření.

Roky intenzivního výzkumu a aplikační zkušenosti umožnily společnosti Endress+Hauser vyvinout nejmodernější produktovou řadu Proline pro průmyslové procesy. Od roku 1977 byla spolehlivost produktů Proline prokázána ve více než 2,6 mil. aplikací po celém světě. Nejnovější generace produktů Proline poskytuje průmyslově specifická řešení nabízená v jednotné koncepci zařízení. Vaše kombinované výhody: úspora času a nákladů a zvýšení kvality produktů, bezpečnosti a využitelnosti zařízení.

 • Technologie měření průtoku orientovaná na budoucnost

 • Filmová ukázka: Webový server Proline

 • Film: Koncepce ukládání dat HistoROM

 • Jednoduché vysvětlení Heartbeat Technology.

 • Ověřování Heartbeat

Výhody

 • Bezproblémová integrace systému

  Integrace zařízení nezávislá na technologii průmyslové sběrnice

  Přímá a transparentní integrace zařízení spolu s malým inženýrským úsilím

 • Webový server

  Snadný provoz zařízení a přístup k datům

  Časově úsporný provoz průtokoměru a přístup k datům všech měřicích zařízení, bez dalšího softwaru nebo rozhraní

 • Koncepce ovládání (HMI)

  Jednoduchost díky jednotnosti

  Jednotná uživatelská rozhraní umožňují rychlé uvedení do provozu, snadnou obsluhu a úsporu času během údržby

 • Koncepce ukládání dat HistoROM

  Prostě nezapomenutelná

  Kompletní podpora při ukládání, dokumentování a obnově dat zařízení

 • Heartbeat Technology™

  Spolehlivá samodiagnostika monitorování pro všechny měřicí technologie Proline

  Heartbeat Technology™ poskytuje zvýšenou bezpečnost a využitelnost provozu a umožňuje elektronické generování zpráv o kvalitě (např. ISO 9001)

Konzistentní a jednotná
Proline snižuje složitost a zvyšuje bezpečnost prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní pro rychlé nastavení, jednoduchou obsluhu a údržbu a zjednodušené řízení zásob náhradních dílů. Proline usnadňuje a zefektivňuje provoz vašeho zařízení.

Optimální aplikační řešení
Senzory Proline jsou optimalizovány pro specifické aplikace, aby zajistily lepší výkon měření a umožnily zajištění příslušných certifikací ke splnění požadavků na shodu.
Proline vám dává konkurenční výhodu.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje