Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens

Pro zařízení se zvýšenými požadavky na měřicí přístroje, např. turbíny a kompresory

Uživatel se může spolehnout na senzor iTHERM StrongSens v zařízeních, která jsou vystavena vibracím, a to i pro použití v hygienických aplikacích. Odolnost proti vibracím > 60 g (testováno: 63 g). „Siláka“ StrongSens lze použít od −50 °C do +500 °C.

Výhody

  • Snížení nákladů

  • Snížení nákladů na údržbu a snížení prostojů

  • Snížené náklady na životní cyklus

  • Zabezpečení kvality výroby

  • Maximalizace bezpečnosti procesu a optimalizovaný procesní cyklus

Efektivita výroby se stává stále důležitější. Měření teploty jako nejčastěji měřený parametr v procesní automatizaci má značný potenciál pro optimalizaci procesů. Tato řada produktů díky své jedinečné technologii nabízí zákazníkům značnou přidanou hodnotu, pokud jde o snížení nákladů na údržbu a prostojů výrobních zařízení, zajištění vysoké kvality produktů a maximální bezpečnost procesu.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje