Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Analyzátor celkového obsahu fosforu
Spectron CA72TP

Kolorimetrický analyzátor pro monitoring fosforu v odpadních, povrchových a procesních vodách

  • ©Endress+Hauser

Spectron CA72TP stanoví celkový fosfor, klíčový nutrient v oblasti odpadních vod. Analyzátor se uplatní zejména v čistírnách odpadních vod, kde zlepšuje účinnost odstraňování fosforu a monitoruje hodnoty na odtoku. Robustní konstrukce a velké průměry hadic minimalizují náklady na údržbu, zatímco čitelná diagnostická hlášení aktivně podporují prediktivní údržbu. Zanášení analyzátoru je vyloučeno pomocí integrované přípravy vzorků se samočisticím filtrem.

Výhody

  • Uživatelsky přívětivý design s automatickou dvoubodovou kalibrací a integrovanou přípravou vzorku

  • Modrá a žlutá metoda pro optimální rozsah při požadavku na nízké nebo vysoké koncentrace

  • Úplný rozklad vzorku působením reagencií a zvýšené teploty

  • Nízké nároky na údržbu: potrubí o velkém průměru a vysoce kvalitní peristaltická čerpadla

  • Rychlé měřicí cykly

Oblast použití

Spectron CA72TP monitoruje a kontroluje:

  • odtoky z čistíren odpadních vod

  • povrchovou vodu

  • procesní vodu

  • chladicí vodu

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje