Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Analyzátor ortofosforečnanů Stamolys CA71PH

Velmi přesný analyzátor ortofosforečnanů

  • ©Endress+Hauser

On-line analyzátor CA71PH zlepšuje analytické postupy nahrazením ručních kyvetových testů. Přesná analýza fosforečnanů umožňuje optimalizaci dávkování srážedla. Tím se zabrání zvýšenému objemu kalů při použití v odpadních vodách. Úspora srážedla. CA71PH využívá standardizované metody a tím zajišťuje plný soulad s legislativou.

Výhody

  • Spolehlivá korelace s metodou molybdate vanadate

  • Úspora nákladů díky nahrazení ručních kyvetových testů

  • Doplňková molybdenová modrá metoda pro spolehlivé měření také ve žlutě zbarvené vodě

  • Optimalizuje množství srážedla; snižuje množství kalu

  • Dvoukanálové provedení dostupné ke snížení nároků na instalaci

Oblast použití

Stamolys CA71PH pomáhá při optimalizaci čistícího výkonu čistíren odpadních vod. Monitoruje a reguluje:

  • optimalizaci srážedla v provzdušňovacích nádržích

  • výpusti z čistíren odpadních vod

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: CA70PH

Následník: Liquiline System CA80PH

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje