Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Systémové komponenty a přístroje pro správu dat

Systémové komponenty

Přehled systémových komponent a přístrojů pro správu dat

Současné požadavky na měřicí techniku daleko přesahují rámec pouhého zaznamenávání naměřených hodnot. Měřicí přístroje je nutné napájet a chránit proti přepětí, naměřenou hodnotu je potřeba zobrazit nebo zpracovat, musí být sledovány limitní hodnoty a data archivována se zabezpečením proti neoprávněné manipulaci. Tyto úkoly splní systémové komponenty a přístroje pro správu dat Endress+Hauser.

Výhody

  • Jednoduchá instalace, snadné použití a nastavení a provoz

  • Informace o provozu v reálném čase přímo na místě

  • Zvýšená využitelnost výroby díky proaktivní diagnostice a ochraně měřicích zařízení

  • Flexibilita při použití založena na různém provedení pouzder, všech důležitých komunikačních protokolech a potřebných schváleních pro celý svět

  • Kompletní nabídka výrobků pro vybavení měřicího místa od jednoho dodavatele

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje